Проектно-конструкторська робота

1Проектно-конструкторська робота

Відповідальний за напрям - Боженко Михайло Федорович.

 

 

 

 

Проектно-конструкторська підготовка на кафедрі ТПТ проводиться у наступних напрямках:

1. На лекціях, практичних заняттях, виконання індивідуальних завдань з дисциплін для студентів очної форм навчання:

I курс – «Інженерна та комп’ютерна графіка» (кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки):

- 1 семестр – Технічне креслення;

- 2 семестр – Комп’ютерна графіка.

II курс (4 семестр) – «Конструювання апаратів, механізмів, машин» (Кафедра динаміки міцності машин та опору матеріалів);

IV курс (8 семестр) – «Основи автоматизації проектування» ( Кафедра нарисної геометрії, інженерної та  комп’ютерної графіки);

V курс (9, 10 семестри) – «Інтегровані комп’ютерні технології» (кафедра ТПТ).

2. При виконанні студентами курсових проектів для студентів очної форми навчання:

VI семестр – з дисципліни «Тепломасообмін» (кафедра ТПТ);

VII семестр – з дисципліни «Котельні установки промислових підприємств» (кафедра атомних електростанцій і інженерної теплофізики);

IX семестр – з дисципліни «Енергозбереження в теплопостачанні» (кафедра ТПТ);

X семестр – з дисципліни «Високотемпературні теплотехнологічні процеси та установки» (кафедра ТПТ);

3. При виконанні студентами дипломних проектів бакалаврів (VIII семестр – очна форма навчання ) на кафедрі ТПТ.

4. При виконанні студентами дипломних проектів спеціалістів (XI семестр – очна форма навчання) на кафедрі ТПТ.

Основні напрямки роботи проектно – конструкторської секції кафедри ТПТ

▪ Організація курсового проектування студентів очної форми навчання; дипломного проектування бакалаврів і спеціалістів очної форми навчання; контроль за ходом виконання та організація захисту курсових і дипломних проектів.

▪ Аналіз захисту студентами курсових і дипломних проектів; обговорення на засіданнях кафедри висновків і пропозицій щодо покращення проектування.

▪ Підготовка та проведення методичних семінарів кафедри з різних напрямків проектно-конструкторської роботи та виконання вимог щодо оформлення проектів.

▪ Проведення перед початком дипломного проектування занять–семінарів зі студентами–дипломниками та керівниками проектів стосовно вимог до текстових та конструкторських документів.

▪ Проведення роботи по забезпеченню кабінету курсового та дипломного проектування кафедри методичними розробками, стандартами, каталогами.

Приблизна тематика курсових проектів з дисциплін, що профілює кафедра ТПТ

а). Тепломасообмін (VI семестр)

▪ Проектний тепловий, конструкторський та гідравлічний розрахунки теплообмінних апаратів різноманітних конструкцій та різного призначення.

б). Енергозбереження в теплопостачанні (IX семестр)

▪ Утилізація теплоти димових газів котелень систем централізованого теплопостачання.

в). Високотемпературні теплотехнологічні процеси та установки (X семестр)

▪ Сушильні установки різноманітних конструкцій та різного призначення.

▪ Котли-утилізатори та нагрівачі повітря на теплових трубах (термосифонах).

▪ Промислові печі різноманітних конструкцій та різного призначення.

▪ Регенеративні нагрівальні колодязі.

Обсяг курсових проектів:

-  пояснювальна записка на 40 – 50 сторінках;

- графічна частина – 3 аркуші формату А1.

Дипломний проект (ДП) є завершальною стадією навчання студентів в університеті, головною метою якої є оволодіння методологією творчого розв’язання сучасних задач прикладного (наукового) характеру на основі отриманих знань, професійних умінь та навичок відповідно до вимог стандартів вищої освіти.

Класифікація ДП (ДР)

- За освітньо – кваліфікаційним рівнем:

- ДП (ДР) бакалавра;

- ДП (ДР) спеціаліста.

- За практичною спрямованістю:

- академічні (навчальні);

- реальні.

Обсяг дипломних проектів

-  ДП бакалавра:

- пояснювальна записка близько 60 сторінок;

- графічний матеріал –  3 - 4 аркуші формату А1.

- ДП спеціаліста:

- пояснювальна записка близько 100 сторінок;

- графічний матеріал – 9-11 аркушів формату А1.

Оформлення курсових та дипломних проектів здійснюється згідно з вимогами Держстандартів України до текстових і конструкторських документів та методичними рекомендаціями кафедри ТПТ (розробник Боженко М.Ф.).

Приблизна тематика дипломних проектів бакалавра

▪ Розробка систем теплопостачання споживачів, у тому числі:

- проектування котелень;

- модернізація пальникових систем котлів ТЕЦ та котелень;

- використання сонячної енергії для теплопостачання споживачів;

- розробка індивідуальних та центральних теплових пунктів, у тому числі з апаратами зануреного горіння;

▪ Розробка систем холодопостачання приміщень;

▪ Розробка систем опалення, вентиляції та кондиціювання повітря приміщень;

▪ Розробка термосифонних теплоутилізаторів;

▪ Розробка сушильних установок;

▪ Розробка дистиляційних установок, ГТУ «Водолій»;

і т. ін.

Приблизна тематика дипломних проектів спеціаліста

▪ Реконструкція, розширення опалювальних або промислово – опалювальних котелень, у тому числі і з використанням сонячної енергії;

▪ Реконструкція індивідуальних або центральних теплових пунктів;

▪ Розроблення (реконструкція) систем теплопостачання житлових, громадських та промислових будівель;

▪ Розробка систем опалення, вентиляцї та кондиціювання повітря житлових та громадських будівель;

і т. ін.

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко