Навчально-методична робота

1Навчально-методична робота

Відповідальний за напрям - Фуртат Ірина Едуардівна.

 

 

 

 

Мета навчально-методичної роботи

Забезпечення організації навчального процесу на кафедрі відповідно до вимог галузевих стандартів вищої освіти, нормативних документів Міністерства освіти та науки НТУУ «КПІ»

Головні напрямки навчально-методичної роботи

Розробка структурно-логічних схем, навчальних та робочих навчальних планів всіх форм навчання. Підготовка поточних документів навчально-педагогічного спрямування. Контроль відповідності навчальних програм і робочих навчальних програм кредитних модулів нормативним документам.

 

Основні завдання даного напрямку роботи

Своєчасне інформування викладачів про зміни в навчальних планах, про нові вимоги нормативних документів щодо навчально-методичного забезпечення навчального процесу, проведення відповідної роз’яснувальної  роботи, а в разі потреби семінарів.

 

Впровадження у навчально-учбовий процес

Навчальний план – робочий навчальний план – навантаження – індивідуальний план викладача - учбовий процес.

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко