Навчально-виховна робота

1Навчально-виховна робота

Відповідальний за напрям - Хавін Сергій Олександрович.

 

 

 

 

Мета навчально-виховної роботи

Забезпечення організації навчального процесу на кафедрі відповідно до графіку учбового процесу.

Головні напрямки навчально-виховної роботи

Проведення зборів  студентів в академічних групах I курсу разом з кураторами та доведення до студентів «Правила внутрішнього розпорядку в НТУУ «КПІ», накази про «Реєстрацію...», «Про заборону тютюнопаління...», «Про заборону вживання алкогольних та слабоалкогольних напоїв...»

Проведення на засіданні кафедри аналізу успішності студентів за результатами 2-х атестацій.

Проведення  на засіданні кафедрі аналізу успішності студентів за результатами зимової та літньої сесії.

Регулярне відвідування гуртожитків, де проживають студенти спеціальності.

Підтримування постійного зв`язку з батьками студентів, звертаючи особливу увагу на інформацію про успішність студентів, а в окремих випадках на їх поведінку.

 

Основні завдання даного напрямку роботи

Своєчасне інформування завідувача кафедри та викладачів кафедри про успішність студентів спеціальності і терміни виконання графіку навчального процесу.

Впровадження у навчально учбовий процес

 

Оформлення відповідних документів та подача їх разом з випискою з протоколу засідання кафедри за підписом завідувача кафедри заст. декану ТЕФ з навчально-виховної 
Сегеді І.В.

 

П Л А Н

роботи навчально – виховного напрямку

кафедри теоретичної та промислової теплотехніки на 2013 / 2014 навчальний рік

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Примітки

1

2

3

4

1.

Провести зустріч  студентів академічних груп I курсу з кураторами

Серпень 2014

 

2.

Провести збори в групах I курсу, на яких довести до студентів Правила внутрішнього розпорядку в НТУУ «КПІ», накази про «Реєстрацію...», «Про заборону тютюнопаління...», «Про заборону вживання алкогольних та слабоалкогольних напоїв...»

Вересень 2014

 

3.

Проводити на кафедрі аналіз успішності студентів за результатами 2-х атестацій.

Після терміну закінчення кожної атестації

 

4.

Проводити  на кафедрі аналіз успішності студентів за результатами зимової та літньої сесії.

Після терміну закінчення кожної сесії

 

5.

Проводити збори старост академічних груп спеціальності

На протязі навчального року

При необхідності прийняття відповідного рішення запрошувати старост на засідання кафедр

6.

Регулярно відвідувати гуртожитки, де проживають студенти спеціальності, кураторам академічних груп та викладачам кафедри

На протязі навчального року

 

7.

Згідно з факультетським планом проведення заходів, щодо профілактики правопорушень, забезпечувати  явку студентів академічних груп спеціальності

На протязі навчального року

 

8.

Підтримувати постійний зв`язок з батьками студентів, звертаючи особливу увагу на інформацію про успішність студентів, а в окремих випадках на їх поведінку

На протязі навчального року

 

9.

Проводити організаційну роботу по забезпеченню участі студентів в олімпіадах по фаховим дисциплінам.

На протязі навчального року

 

10.

Проводити організаційну роботу по забезпеченню участі студентів в спортивних змаганнях , конкурсах, які проводяться на факультетському та університетському рівнях

На протязі навчального року

 

1

2

3

4

11.

Заохочувати студентів до відвідування театрів, музеїв, виставок

На протязі навчального року

 

12.

Забезпечувати участь студентів в роботах по облаштуванню території біля навчального корпусу  ТЕФ та НТУУ «КПІ».

На протязі проведення заходів

 

13.

Вжити заходи щодо збільшення контингенту іноземних студентів

На протязі навчального року

 

14.

Брати участь у нарадах керівників  НВН кафедр у  заступника декана ТЕФ
Сегеди І.В.

2 рази на місяць

 

15

Відрахувяння студентів у зв’язку

невиконанням учбового плану або екадемнеуспішностю

 

 

16

Поточні питання. Різне.

На протязі навчального року

 

 

Основні документи, що регламентують навчальний процес і поведінку студентів:

 

 1. Вступний інструктаж для студентів університету - instruction-06.jpg
 2. Положення про проведення реєстрації студентів НТУУ „КПІ” - registration.jpg (Наказ №1-108 від 20.08.2000 р.)
 3. Наказ № 855 від 08.11.2004р. „Про заборону тютюнокуріння в навчальних закладах та установах Міністерства освіти і науки України” - 04-855.html
 4. Наказ № 4-83 від 10 квітня 2006р. „Про заборону продажу та вживання алкогольних напоїв, в тому числі слабоалкогольних, на території „КПІ”” - 06-4-83.doc
 5. Положення про кредитно-модульну організацію навчального процесу в НТУУ „КПІ” - credit-module.doc
 6. Положення про організацію навчального процесу в НТУУ „КПІ”
 • Переведення і поновлення студентів - 9-6.doc
 • Академічна мобільність студентів та друга освіта - 9-7.doc
 1. Правила внутрішнього розпорядку Національного технічного Університету України „Київський Політехнічний інститут” - rules.doc
 2. Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках НТУУ „КПІ” - rules-hostel.doc
 3. Вступний інструктаж з охорони праці для студентів університету.

 

Рейтингова система оцінювання успішності студентів з дисципліни - students-evaluating.doc

Положення про старосту групи - regulation-group-head.doc

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко