Лабораторії та обладнання

На кафедрі діє два комп’ютерних класи (один з яких презентований компанією “SAMSUNG”), які налічують загальною кількістю 36 комп’ютерів марки Celeron. В комп’ютерних лабораторіях проводяться заняття по моделюванню енергетичних процесів з таких дисциплін як «Теплотехнологічні процеси та установки», «Джерела теплопостачання», «Методи оптимізації теплоенергетичних процесів», «САПР енергетичних об’єктів та систем» та ін. Класи забезпечені всіма необхідними спеціалізованими програмними продуктами, більшість з яких були розроблені безпосередньо на кафедрі ТПТ.

418

Студенти мають змогу закріплювати отримані теоретичні знання з курсу «Тепломасообмін» у ході проведення практичних дослідів у навчальній лабораторії по тепло масообміну, яка має у своєму активі 8 лабораторних установок. Тематика лабораторних робіт охоплює більшість розділів вищезгаданого курсу, що суттєво сприяє кращому засвоєнню базового матеріалу.

414

Кафедра забезпечена навчальними лабораторіями з сушильних та теплообмінних установок, які вивчаються у профілюючих дисциплінах спеціальності і вивчення яких створює основну базу підготовки інженера-енергетика та дає змогу молодим спеціалістам працювати у всіх галузях промисловості.

521

Отримані знання з курсу «Технічна термодинаміка», який є одним із основних розділів теоретичних основ теплотехніки, студенти мають змогу закріпити у функціонуючій на кафедрі навчальній лабораторії з термодинаміки, яка має у своєму активі 7 лабораторних установок.

422

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко