Керівництво кафедри

Завідувач кафедри ТПТ - Варламов Геннадій Борисович, доктор технічних наук, професор.

1Контактна адреса: м. Київ – 56, просп. Перемоги 37, корпус №5, кiмн. 429

e-mail: varlamov@kpi.ua

Наукові інтереси: створення нових конструкцій та модернізація існуючих пальникових систем камер згоряння та котлів з покращеними техніко-економічними, екологічними та експлуатаційними показниками; розробка і реалізація на реальних об'єктах систем контролю технологічних параметрів, шкідливих викидів та оптимізації завантаження обладнання, впровадження комплексних заходів з енергоефективності та екологічної безпеки на теплоенергетичних об’єктах.

 

 

 

 

 

 


Заступник завідувача кафедри ТПТ - Безродний Михайло Костянтинович, доктор технічних наук, професор.

1Контактна адреса: м. Київ – 56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн.425

e-mail: m.bezrodny@kpi.ua

Наукові інтереси: спеціаліст в галузі теплообміну та гідродинаміки в паро- та газорідинних двофазових системах.

 

 

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко