Звернення адміністрації

Вітаємо Вас на офіційному сайті кафедри теоретичної та промислової теплотехніки НТУУ "КПІ" 

ВарламовЕнергозабезпечення діяльності людини сьогодні і в майбутньому в значній мірі пов’язане з використанням органічного палива, природні запаси якого постійно зменшуються. Не можна покладати великих надій на атомну енергетику, яка потребує багато капіталовкладень i може негативно впливати на навколишнє середовище. У зв'язку з цим до найважливіших завдань нашого часу входять проблеми енергозбереження.

Розробка схем та оптимальних режимів теплопостачання, енергозберігаючих та безвідходних технологій, обладнання для цього, забезпечення комфортних умов праці людей є предметом діяльності випускників спеціальності “Теплоенергетика”, за якою готує фахівців кафедра теоретичної та промислової теплотехніки НТУУ “КПІ”.

Кафедра теоретичної та промислової теплотехніки, яка здійснює фахову підготовку, має значну навчальну та наукову базу, проводить наукові дослідження з раціонального використання енергоресурсів, розробки систем опалення, опріснення води, регенерації забруднених стічних вод, проектування теплообмінних апаратів та парогазових турбін. Студенти беруть участь у наукових дослідженнях. Кожного року педагогічний колектив поповнюється випускниками кафедри.

За період свого існування з 1954 року випускники кафедри захистили 8 докторських та 59  кандидатських дисертацій, також є лауреати Державних премій. Близько 30 випускників займають посади директорів та головних інженерів підприємств. Більшість з них  залишаються на роботу у м. Києві. Випускники працюють в наукових установах, проектних і навчальних інститутах, на промислових підприємствах України та інших країн.

Випускники кафедри отримують найбільш універсальну серед споріднених на теплоенергетичному факультеті спеціальність, тому що вони підготовлені також для роботи на теплових електричних станціях, підприємствах теплових мереж, користувачами персональних ЕОМ (на кафедрі є відповідний парк ПЕОМ), енергоменеджерами та енергоаудиторами, здібними аналізувати енергетичний стан підприємств та давати відповідні рекомендації.

Завідувач кафедри теоретичної та 
промислової теплотехніки, 
доктор технічних наук, професор

Варламов Геннадій Борисович

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко