Керівництво кафедри

Завідувач кафедри ТПТ - Варламов Геннадій Борисович, доктор технічних наук, професор.

1Контактна адреса: м. Київ – 56, просп. Перемоги 37, корпус №5, кiмн. 429

e-mail: varlamov@kpi.ua

Наукові інтереси: створення нових конструкцій та модернізація існуючих пальникових систем камер згоряння та котлів з покращеними техніко-економічними, екологічними та експлуатаційними показниками; розробка і реалізація на реальних об'єктах систем контролю технологічних параметрів, шкідливих викидів та оптимізації завантаження обладнання, впровадження комплексних заходів з енергоефективності та екологічної безпеки на теплоенергетичних об’єктах.

 

 

 

 

 

 


Заступник завідувача кафедри ТПТ - Безродний Михайло Костянтинович, доктор технічних наук, професор.

1Контактна адреса: м. Київ – 56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн.425

e-mail: m.bezrodny@kpi.ua

Наукові інтереси: спеціаліст в галузі теплообміну та гідродинаміки в паро- та газорідинних двофазових системах.

 

 

Контакти

 

Завідуючий кафедрою: д.т.н.,проф. Варламов Геннадій Борисович

Адреса: м. Київ-56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5,

поверх 4, кiмн. 425

Телефон: (044) 204-90-92

Приймальні години: понеділок-п`ятниця з 1000-1600

 

 

 

1

Розклад занять (весняний семестр 2014/2015 н.р.)

Розклад занять 1-й курс - Скачати

Розклад занять 2-й курс - Скачати

Розклад занять 3-й курс - Скачати

Розклад занять 4-й курс - Скачати

Розклад занять 5-й курс - Скачати

Про кафедру

Кафедра теоретичної та промислової теплотехніки КПІ ім. Ігоря Сікорського проводить підготовку 

бакалаврів і магістрів за спеціальностями (спеціалізаціями):

144 "Теплоенергетика"

(спеціалізація "Промислова та муніципальна теплоенергетика і енергозбереження")

 Випускники отримують повну вищу освіту за цією спеціальністю і кваліфікацію енергетик (за програмою бакалаврської підготовки) або інженер-енергетик, інженер-технолог чи інженер-дослідник (за програмою магістерської підготовки). Рівень вирішуваних професійних завдань випускниками спеціальності лежить у межах від участі у певному виді діяльності до самостійного керівництва цими видами діяльності в галузі енергетики на інженерних та керівних посадах.

Випускники спеціальності - це інженери–теплотехніки широкого профілю, які після адаптування можуть брати участь у виробничо-технологічній, організаційно-керівній, проектній та науково-дослідній діяльності у галузі експлуатації, розробки, впровадження, монтажу, налагодження, технічного обслуговування, ремонту, модернізації теплоенергетичного та теплотехнологічного енерговиробляючого та енергоспоживаючого обладнання, установок та систем: промислових підприємств, будов, житлових масивів; об`єктів агропромислового комплексу та транспорту; теплових та атомних електричних станцій; об`єктів виробництва, транспорту, розподілу енергоносіїв, захисту навколишнього середовища від забруднення матеріальними енергетичними та радіаційними відходами виробництва.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова діяльність була розпочата з моменту утворення кафедри за рядом напрямів, з яких у 70-х роках скристалізувались три основних:

  • тепломасообмін в газорідинних системах (апаратах зануренного горіння);
  • теплопереніс в дворазових термо-сифонних системах;
  • інтенсифікація теплообмінну в плівкових апаратах.

Проведені дослідження дозволили розробити і впровадити в різних галузях промисловості високоефективні термосифонні системи охолодження та нагріву промислових агрегатів, дистилятори, випарювачі та конденсатори.

Цикл робіт “Дослідження та розробка відцентрових дистиляторів для систем регенерації води в пілотованих космічних комплексах” (керівник проф. В.Г. Риферт) відзначено Державною премією України в галузі науки та техніки 1987р.

Під керівництвом Лауреата Державної премії України в галузі науки та техніки (1995р.) та Міжнародної премії АССАД (2000р.)професора М.О. Дикого створена принципово нова технологія “Водолій”, що не має аналогів, та устаткування, яке її реалізує.

У науково-дослідній роботі приймають участь студенти. Їх наукові праці відзначені багатьма нагородами різного гатунку. За період з 1960 р. більше ніж 60 випускників кафедри захистили кандидатські і 8 чоловік докторські дисертації.

На протязі багатьох років кафедра готує інженерів та кандидатів технічних наук для ряду іноземних країн Європи, Азії та Африки і підтримує зв`язки з дослідницькими та навчальними центрами України та інших країн.

Кафедра заснована в 1934р. і увійшла до складу енергетичного факультету Київського індустріального інституту під назвою”Кафедра теоретичних основ теплотехніки”.

В 1951р. за рішенням уряду на кафедрі розпочалася підготовка інженерів за спеціальністю “Промислова теплоенергетика”, а кафедра отримала назву, яку зберігає до нині.

Завідувачами кафедри в різні часи були:

доц. Сердюков П.Т.,
д.т.н., проф. Кичигін М.О.,
к.т.н., доц. Романенко С.В.,
к.т.н., доц. Бутузов О.І.,
д.т.н., проф. Алабовський О.М.
д.т.н., проф. Безродний М.К.

Випускні роботи студентів

144 Теплоенергетика

Навчальна група ТП-71мп

 

Прізвище,ім’я, по батькові студента

Тема магістерської дисертації

Посада, вчені ступінь та

 звання, ПІБ керівника

 

1.

Авласенко Євгеній Володимирович

Система теплопостачання житлового будинку по вул. Воскресенській  у м. Києві

доц., к.т.н. Барабаш П.О.

 

 

2.

Бахарєв Владислав Олександрович

Реконструкція системи теплопостачання групи житлових будинків у м. Києві по вул. Харківське шосе

доц., к.т.н. Соломаха А.С.

 

 

3.

Емішьян Анастасія Сергіївна

Модульна водогрійна котельня з конденсаційними котлами  для   житлового комплексу у м. Києві

доц., к.т.н. Боженко М.Ф.

 

 

4.

Желтяков Сергій Юрійович

ТЕЦ з газопаротурбінною установкою «Водолій» електричною потужністю 25 МВт  для м. Києва

доц., к.т.н. Соломаха А.С.

 

 

5.

Жилезко Максим Вячеславович

Реконструкція системи теплопостачання  житлового масиву в  м. Олександрія

доц., к.т.н. Назарова І.О.

 

 

6.

Кузвєсов Назарій  Дмитрович

Система теплопостачання житлового будинку по вул. Панельна  у м. Києві

доц., к.т.н. Барабаш П.О.

 

 

7.

Махров Микола Анатолійович

Опалення і кондиціонування повітря в торговому центрі м. Бердянськ з використанням водоохолоджуючих віконниць

проф., д.т.н.Пуховий І.І.

 

 

8.

Місюра Вікторія Романівна

Переведення парового котла у водогрійний режим з модернізацією пальникової системи

проф., д.т.н. Варламов Г.Б.

 

 

9.

Міщук Євгеній Андрійович

Модернізація  пальникової системи котла КВГМ-100 на районній станції теплопостачання «Біличі» з підвищенням енерго-екологічних показників експлуатації

проф., д.т.н. Варламов Г.Б.

 

 

10.

Семенюк Марія Іванівна

Комплексна газо-твердопаливна котельня по вул. С.Зулінського у м. Вінниці

доц., к.т.н. Боженко М.Ф.

 

 

11.

Шарапов Володимир Володимирович

Реконструкція котельні науково-виробничого підприємства «УКРОРГСИНТЕЗ» в м. Києві

доц., к.т.н. Назарова І.О.

 

 

144 Теплоенергетика

Навчальна група  гр. ТП-з71 мп

 

№ п/н

Прізвище, ім’я та по батькові студента

Тема магістерської дисертації

Керівник

1.

Гайдай Ігор Вікторович

Модернізація теплотехнічного обладнання підприємства «Фармастор» у м. Києві

Доц., к.т.н.

Гавриш А.С.

2.

Гнатюк Микола Сергійович

ВІДРАХОВАНО 5.10.2018

Доц., к.т.н.

Соломаха А.С.

3.

Єрохін Олександр Олександрович

Опалення, вентиляція і кондиціювання повітря таунхауза по вул. Заломова у м. Києві

Доц., к.т.н.

Боженко М.Ф.

4.

Мазепа Олександр Анатолійович

Опалення, вентиляція і кондиціювання повітря приватного житлового будинку у с.  Гнідин, Київської області

Проф., д.т.н.

Варламов Г.Б.

5.

Онісімчук Олексій Вікторович

Застосування теплового насосу для глибокої утилізації теплоти відхідних газів котла КВ-ГМ-20

Проф., д.т.н.

Безродний М.К.

 

 

6.050601 Теплоенергетика

Навчальна група  гр. ТП-41

бакалаври 2018 р.

Прізвище,ім’я, по батькові студента

Тема дипломного проекту

Посада, вчені ступінь та

 звання, ПІБ керівника

 

1.

Бідюк

Богдан Анатолійович

 

Теплопостачання індивідуального житлового будинку в м. Буча, Київської області

ст. викл. Шовкалюк Ю.В.

 

 

2.

Ганжа

Віктор Олександрович

 

Реконструкція  котельні санаторію «Сосновий бір» в смт Ворзель, Київської області

ст. викл. Шовкалюк Ю.В.

 

 

3.

Гончарук

Павло Миколайович

 

Опалювальна  водогрійна котельня приватного

акціонерного товариства «УХЛ-МАШ» у м. Києві

ас, к.т.н. Притула Н.О.

 

 

 

4.

Гут

Вадим Олександрович

 

Консервація турбіни К-300-240 за допомогою

адсорбційного осушувача повітря.

к.т.н., доц. Назарова І.О.

 

 

5.

Зінченко

Антон Олексійович

 

Індивідуальний тепловий пункт з тепловим насосом для гарячого  водопостачання багатоквартирного будинку

в літній період експлуатації

ст. викл. Голіяд М.Н.

 

 

 

6.

Лимонченко

Артем Романович

 

Опалення, вентиляція , кондиціювання повітря

автосалону в Київській області (комплексний)

 

доц.,к.т.н. Боженко М.Ф.

 

7.

Магдич

Владислав Петрович

 

Центральний тепловий пункт групи багатоквартирних

будинків в м. Вінниці

ст. викл. Голіяд М.Н.

 

 

8.

Майстренко

Олександр Олександрович

 

Система консервування котла методом продувки сухим повітрям

проф., д.т.н. Безродний М.К.

 

9.

Маркулан

Єгор Вікторович

 

Модернізація твердопаливної котельної установки  виставкового комплексу в місті Києві

 

доц., к.т.н. Гавриш А.С.

 

10.

Мирополець

Олександр Григорович

 

Теплопостачання котеджу у смт Макарів,

Київської області, з використанням теплового насосу

 

доц.,к.т.н. Кутра Д.С.

 

11.

Мухін

Михайло Сергійович

 

Реконструкція вугільного парового котла з

переведенням на спалювання природного газу

проф., д.т.н. Варламов Г.Б.

 

12.

Нестеренко

Леся Валеріївна

 

Вдосконалення тепломеханічного обладнання Зміївської паперової фабрики

доц., к.т.н. Гавриш А.С.

 

13.

Нікітенко

Нікіта Олегович

 

Реконструкція котельні з переводом на альтернативне

паливо в м. Полтава по  вул. Юрченка

проф., д.т.н. Безродний М.К.

 

14.

Опанасюк

Ірина Юріївна

 

Реконструкція промислової котельні текстильної

фабрики в місті Миколаїв

доц., к.т.н. Кутра Д.С.

 

15.

Подоляка

Сергій Андрійович

 

Система розморожування сипучих матеріалів при розвантажуванні залізничних вагонів

доц.,к.т.н. Мінаковський В.М.

 

16.

Стринада

Петро Сергійович

 

Теплонасосна  система теплопостачання індивідуального будинку в  смт Торфяники,  Київської області

проф., д.т.н. Безродний М.К.

 

17.

Тищенко

Павло Ігорович

 

Теплопостачання  житлового будинку у м. Києві з використанням відновлюваних джерел енергії

проф., д.т.н. Пуховий І.І.

.

 

 

 

 

           

                 Навчальна група ТП-42

 

 

1.

Вовченко

Дмитро Іванович

 

Водневий контактний теплогенератор для системи теплопостачання котеджу

проф.,д.т.н. Варламов Г.Б.

 

2.

Донець

Андрій Валерійович

 

Реконструкція системи теплопостачання житлової

будівлі в м. Києві на базі теплового насосу

доц.,  к.т.н. Соломаха А.С.

 

3.

Мухін

Олександр Вікторович

 

Реконструкція індивідуальної опалювальної котельні

житлового комплексу по вул. Звіринецька у м. Києві

ас, к.т.н. Притула Н.О.

 

 

4.

Орлов

Олексій Олександрович

 

Індивідуальний тепловий пункт дитячого дошкільного

закладу у м. Києві

проф., д.т.н. Пуховий І.І.

 

5.

Панченко

Оксана Олексіївна

 

Водогрійна котельня підприємства ВАТ «Суми-Хліб»

доц.,к.т.н. Барабаш П.О.

 

6.

Романчук

Петро Олександрович

 

Котельня на базі контактних водонагрівачів для теплопостачання житлового масиву в м. Харкові

к.т.н., доц. Назарова І.О.

 

 

7.

Семидоцька

Олександра Станіславівна

 

Опалення, вентиляція , кондиціювання повітря

автосалону в Київській області (комплексний)

 

доц.,к.т.н. Боженко М.Ф.

 

8.

Совінський

Микита Віталійович

 

Система теплопостачання житлової будівлі в м. Києві з використанням альтернативних джерел енергії

доц.,  к.т.н. Соломаха А.С.

 

9.

Татарин

Борис Петрович

 

Теплопостачання індивідуального житлового будинку в м. Ірпінь, Київської області

ст. викл. Шовкалюк Ю.В.

 

 

10.

Шаповал

Ілля Анатолійович

 

Система опалення та вентиляції спортивної споруди

зі штучним льодом по вул. Матеюка

у м. Києві

доц., к.т.н. Назарова І.О.

 

11.

Шевчук

Віталій Олександрович

Реконструкція індивідуального теплового пункту житлової будівлі по вул. Незалежності у м. Нетішин, Хмельницької області

 

 

доц., к.т.н. Кутра Д.С.

 

12.

У Цзунянь

Розробка мікрофакельного газо-мазутного пальника для енергетичного котла ПТВМ-180

 

 

 

проф.,д.т.н. Варламов Г.Б.

 

13.

Лю Ян

Центральний теплопункт у м. Києві

 

 

доц.,к.т.н. Барабаш П.О.

 

 

МАГІСТРАНТИ  

Випуск 2018р., група ТП-61м   

 

№     

П.І.Б.

Викладач-керівник

(П.І.Б., вчене звання, ступінь) 

Назва магістерської дисертації

     Анотації           

1

Боянівський Владислав 

доц., к.т.н. Боженко М.Ф.

Підвищення ефективності печей для переплавки алюмінієвого брухту

українською

англійською

 

2

Гелетуха Софія

к.т.н. доцент Назарова І.О.

Підвищення ефективності біопаливної котельні аеропорту «Бориспіль

 

українською

англійською

 

3

Живиця Катерина

д.т.н., проф.Пуховий Іван Іванович

Система опалення котеджiв з використанням вiдновлювальних джерел енергii

Презентація

українською

англійською

 

 

4

Колотенко Микита

д.т.н., проф.Пуховий Іван Іванович

Підігрів морозного повітря теплотою кристалізації води і генерація льоду

Презентація

українською

англійською

 

 

5

Кошмак Олександр

к.т.н. доц. Соломаха А.С.

Опалення котеджного будинку з використанням керамічних електронагрівачів

Презентація

 

українською

англійською

6

Осипенко Єлізавета

д.т.н. професор Варламов Геннадій Борисович

Система теплозабезпечення будинку на основі сучасного теплогенератора типу АОМ з мікрофакельним пальником

Презентація

 

українською

англійською

7

Очеретянко Микита

 д.т.н. професор Варламов Геннадій Борисович

Порівняльні характеристики систем теплопостачання будівель

Презентація

 

українською

англійською

8

Іваненко Дмитро

 

доц., к.т.н. Боженко М.Ф.

Температурні та енергетичні показники печей графітування за технологією Кастнера

 

українською

англійською

9

Петречук Андрій

к.т.н., с.н.с. Барабаш Петро Олексійович

Інтенсифікація конвективного теплообміну в трубках апаратів повітряного охолодження

Презентація

 

українською

англійською

10

Сікорський Володимир

к.т.н., с.н.с. Барабаш Петро Олексійович

Інтенсифікація конвективного теплообміну при поперечному омиванні трубного пучка апарату повітряного охолодження

 

українською

англійською

11

Цвєткова Марія

д.т.н., проф. Безродний Михайло Костянтинович

Підвищення ефективності роботи теплонасосної системи вентиляції та кондиціювання виробничого приміщення з вологовиділенням

Презентація

українською

 англійською

 

 

 

ВИПУСКНІ РОБОТИ 

 МАГІСТРАНТИ  (2-го року навчання в магістратурі) каф. ТПТ, спеціальність: 8.05060101 «Теплоенергетика»

 Випуск 2017р., група ТП-51м

№     

П.І.Б.

Викладач-керівник

(П.І.Б., вчене звання, ступінь) 

Назва магістерської дисертації

     Анотації           

1

Горбунов

Андрій Олександрович

 

доцент, к.т.н. Хавін С.О.

Процес інтенсивного спалювання вугілля з використанням турбулізаторів у енергетичних котлах

Презентація

українською

англійською

2

Касянчук

Станіслав Леонідович

 

д.т.н. професор Варламов Геннадій Борисович

Теплопостачання будинку з використанням водневого контактного теплогенератора

Презентація

українською

англійською

3

Кияшко

Дмитро Юрійович

 

д.т.н., проф.Пуховий Іван Іванович

Розробка технології виготовлення оребрених льодяних труб та їх використання в теплообмінниках з переходом води в лід

Презентація

українською

англійською

4

Кравчук

Олександр Михайлович

 

д.т.н., проф. Безродний Михайло Костянтинович

Однофазна неізотермічна фільтрація в геотермальних системах

Презентація

українською

англійською

5

Шумченко

Владислав Віталійович

 

к.т.н., с.н.с. Барабаш Петро Олексійович

Розробка та дослідження генератора пароповітряної суміші барботажного типу для циклового повітря ДВЗ

Презентація

українською

англійською

6

Моргун

Роман   Валерійович

 

к.т.н. доцент Назарова Ірина Олександрівна

Контактний тепломасообмін в генераторі пароводяної суміші барботажного типу

Презентація

українською

англійською

7

Перевьорткіна

Інна Янівна

 

 

 доц., к.т.н. Боженко Михайло Федорович

Енергозбереження в опалювальних водогрійних котельнях систем централізованого та помірно-централізованого теплопостачання

 

українською

англійською

8

Шевченко

Олексій Миколайович

к.т.н., доцент Гавриш Андрій Сергійович

Особливості теплообміну із застосуванням наноречовин при конденсації

Презентація

українською

англійською

         

 

       

 

  

ВИПУСКНІ РОБОТИ 

МАГІСТРАНТИ  (2-го року навчання в магістратурі) каф. ТПТ, спеціальність: 8.05060101 «Теплоенергетика»

Випуск 2016р., група ТП-41м  

№    

П.І.Б.

Викладач-керівник

(П.І.Б., вчене звання, ступінь) 

Назва магістерської дисертації

     Анотації          

1

Бабій Владислав Миколайович

д.т.н., проф.Пуховий Іван Іванович

Способи формування льодяних конструкцій та теплопостачання будівель з використанням теплоти кристалізації води.

українською

англійською

2

Бистранівський Володимир Юрійович

к.т.н. доцент Мінаковський Віктор Мирославович

Віртуальна лабораторна робота для дослідження процесу сушіння капілярно-пористого матеріалу

українською

англійською

3

Владович Іван Андрійович

к.т.н., с.н.с. Барабаш Петро Олексійович

Бінарний цикл холодильної установки та його ефективність

українською

англійською

4

Гальченко Ірина Вікторівна

к.т.н., доцент Гавриш Андрій Сергійович

Вплив режимних параметрів теплоносія на теплообмін при конденсації в присутності наноречовин

українською

англійською

5

Григорчук Максим Сергійович

к.т.н. доц. Фуртат Ірина Едуардівна

Керування температурним режимом кімнати з теплою підлогою.

українською

англійською

6

Затірка Наталія Олегівна

к.т.н., доцент Гавриш Андрій Сергійович

Теплообмін та гідродинаміка процесу конденсації на поверхнях з нанопокриттями

українською

німецькою

7

Навозенко Анна

 

Газополуменеве обпалення алюмінієвих електролізерів

українською

англійською

8

Сергієнко Ігор Володимирович

д.т.н., проф. Безродний Михайло Костянтинович

Термодинамічний аналіз теплонасосних систем кондиціювання плавального басейну в режимі охолодження припливного повітря.

українською

англійською

9

Фетісенко Олександр Сергійович

д.т.н. професор Варламов Геннадій Борисович

Теплозабезпечення будівлі контактним теплогенератором МВК-0,5

українською

англійською

10

Христюк Ігор Миколайович

к.т.н., доц. Хавін Сергій Олександрович 

Моделювання руху газів в мартенівській печі

українською

англійською

 

БАКАЛАВРИ 4-го курсу  каф. ТПТ, спеціальність: 6.050601«Теплоенергетика»

Випуск 2016р.,

група ТП-21

  №  

Прізвище, ім’я, по батькові студента

Викладач-керівник (П.І.Б, ступінь, вчене звання)   

Назва дипломного проекту бакалавра

   Анотації        

1

Боянівський Владислав Петрович

доц., к.т.н. Боженко М.Ф.

Опалення, вентиляція і кондиціювання повітря приміщень бізнесцентру у м. Києві по вул. Антоновича, 46 (комплексний)

українською

англійською

2

Гобова Марія Олександрівна

проф., д.т.н. Безродний М.К.

Теплонасосна система теплопостачання експериментального будинку ІТТФ НАНУ з використанням акумульованої теплоти ґрунту

українською

англійською

3

Гриценко Ігор Павлович

доц., к.т.н. Мінаковський В.М.

Тунельна сушильна установка для сушіння яблук

українською

англійською

4

Єрохін Олександр Олександрович

ас. Романова К.О.

Опалювальна водогрійна котельня для теплопостачання житлового масиву в м. Києві

українською

англійською

5

Касян Владислав Володимирович

проф., д.т.н. Пуховий І.І.

Паливно – сонячна котельня для умов Одеси з акумуляторами теплоти

українською

англійською

6

Колотенко Микита Олексійович

проф., д.т.н. Безродний М.К.

Підготовка попутного нафтового газу в якості моторного палива в газодизельній установці

українською

англійською

7

Кошмак Олександр Русланович

ст. викл. Голіяд М.Н

Центральний тепловий пункт для двох багатоквартирних будинків в м. Черкаси

українською

англійською

8

Очеретянко Микита Дмитрович

проф., д.т.н. Варламов Г.Б.

Модернізація існуючої котельні в м. Чернігові з використанням контактного теплогенератора КАОМ

українською

англійською

9

Петречук Андрій Леонідович

ст. викл. Шовкалюк Ю.В.

Реконструкція системи гарячого водопостачання адміністративної будівлі виробничої бази «ЮТЕМ» по вул.Чкалова, 3 в м. Буча, Київської області

українською

англійською

10

Сікорський Володимир Олегович

ст. викл. Голіяд М.Н.

Індивідуальний тепловий пункт громадської  будівлі в м. Суми

українською

англійською

11

Чалій Іван Васильович

ас., к.т.н. Соломаха А.С.

Реконструкція турбіни ПТ-25-90 Черкаської ТЕЦ з метою переводу на режим роботи з погіршеним вакуумом

українською

англійською

 група ТП-22

  №   

Прізвище, ім’я, по батькові студента

Викладач-керівник (П.І.Б, ступінь, вчене звання)

Назва дипломного проекту бакалавра

   Анотації 

                        

1

Гелетуха Софія Георгіївна

ст. викл. Шовкалюк Ю.В.

« Реконструкція промислової котельні Рівненської текстильної фабрики «Т-Стиль»

українською

англійською

2

Головань Андрій Володимирович

ст. викл. Шовкалюк Ю.В.

«Автономна котельня житлового будинку по вул. Борисівській в смт. Козин Київської області»

українською

англійською

3

Гордійчук Валерій Русланович

доц.,к.т.н. Хавін С.О.

Низькотемпературна система розморожування вантажів у залізничних вагонах

українською

англійською

4

Грибок Павло Олександрович

к.т.н. Назарова І.О.

Котельня на базі контактних водонагрівачів для теплопостачання житлового масиву в м. Житомирі.

українською

англійською

5

Живиця Катерина Олегівна

проф.,д.т.н. Пуховий І.І.

Система теплопостачання будівлі тепловим насосом з різними джерелами теплоти

українською

англійською

6

Іваненко Дмитро Олегович

доц.,к.т.н.Боженко М.Ф.

«Опалення, вентиляція і кондиціювання повітря приміщень бізнес центр у м. Києві по вул. Антоновича, 46  (комплексний)»

українською

англійською

7

Кравець Максим Ігорович

к.т.н. Назарова І.О.

Котельня з контактними водонагрівачами КВН для теплопостачання житлових та громадських будівель у м. Одесі

українською

англійською

8

Лях Валерій Михайлович

к.т.н., Кутра Д.С.

 Реконструкція індивідуального теплового пункту житлової будівлі по вул. Урлівська, 5 в м. Києві

українською

німецькою

9

Осипенко Єлизавета Олексадрівна

проф.,д.т.н., Варламов Г.Б.

«Система опалення підприємства з використанням сучасного теплогенератора марки АОМ»

українською

англійською

10

Рикун Денис Ігорович

доц.,к.т.н Мінаковський В.М.

«Установка випарна чотирьохступенева з термокомпресором для випарювання цукрового розчину»

українською

англійською

 

МАГІСТРАНТИ  (2-го року навчання в магістратурі) каф. ТПТ, спеціальність: 8.05060101 «Теплоенергетика»

Випуск 2015р., група ТП-31м   

п/п         

        Магістранти VІ курсу                                                                       

Викладач-керівник(П.І.Б., вчене звання, ступінь)

Тема магістерської дисертації

 1.

        Довбня Юлія Олександрівна

Хавін С.О., к.т.н., доц.

Теплообмін у високотемпературному радіаційно-конвективному рекуператорі з вторинними випромінювачами

 2. 

 Морощук Олександр Олександрович

Безродний М.К., д.т.н., проф.

Термодинамічна ефективність теплонасосних систем кондиціонування повітря закритих басейнів у холодний період року

 3. 

        Новіцький Микола Іванович

Боженко М.Ф., к.т.н., доц.

Порівняльні характеристики систем опалення будівель

 4. 

 Очеретнюк Роман Володимирович

Гавриш А.С., к.т.н., доц.

Теплообмін та гідродинаміка в каналах різної геометрії при критичних і надкритичних параметрах

 5. 

Піддубна Аліна Олександрівна 

Варламов Г.Б., д.т.н., проф.

Енергоекологічний аналіз експлуатації енергетичного об`єкту

 6. 

Середа Дмитро Сергійович

Боженко М.Ф., к.т.н., доц.

Порівняльні характеристики систем вентиляції та кондиціювання повітря будівель

 7. 

Цюцюра Юлія Володимирівна

Фуртат І.Е., к.т.н., доц.

Теплова електростанція на деревних відходах

 8. 

Кондратюк Роман Олегович (захист перенесено на лютий 2016 року)

Пуховий І.І., д.т.н., проф.

Процеси кристалізації води в каналах для систем підігрівання повітря та  використання  ефекту розширення льоду

  

 

БАКАЛАВРИ 4-го курсу  каф. ТПТ, спеціальність: 6.050601«Теплоенергетика»

Випуск 2015р., група ТП-11 

№п/п                

         Прізвище, ім`я, по батькові                                студента                                                                

        Викладач-керівник             (П.І.Б., ступінь, вчене звання)                              

                 Назва дипломного проекту бакалавра

1.

Годунко Ірина Володимирівна

проф.,д.т.н. Пуховий І.І.

Система опалення та гарячого водопостачання котеджу з використанням сонячної енергії в м.Миколаїв

2.

Горбунов Андрій Олександрович 

доц.,к.т.н Мінаковський В.М.

Використання біогазу з твердих побутових відходів як альтернативного джерела енергії для об’єктів  різного призначення

3.

Дрозд Тетяна Юріївна

ст. викл. Шовкалюк Ю.В.

Котельня для теплопостачання житлового будинку по вул. Вишневій,32 в м.Буча

4.

Касянчук Станіслав Леонідович

ст. викл. Трокоз Я.Є.

Фруктосховище для тривалого зберігання яблук в м.Київ

5.

Кияшко Дмитро Юрійовичу

ст.викл.,к.т.н. Назарова І.О.

Котельня з контактними водонагрівачами для теплопостачання житлового масиву у м.Київ

6.

Корецький Владислав Сергійович

доц.,к.т.н.Боженко М.Ф.

Опалення,вентиляція і кондиціювання повітря житлового будинку в с.Чайка, Київської області

7.

Котяш Василь Геннадійович 

доц., к.т.н. Боженко М.Ф.

Опалення, вентиляція і кондиціювання повітря індивідуального житлового будинку в с.Ново-Александрівка, Дніпропетровської області

8.

Кравчук Олександр Михайлович

ас.,к.т.н., Кутра Д.С.

Система теплопостачання індивідуального житлового будинку у м.Житомирі

9.

Кучак Вікторія Олександрівна

проф.,д.т.н. Пуховий І.І.

Система  теплопостачання  ремонтного заводу ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат»

10.

Моргун Роман Валерійович

ст. викл. Голіяд М.Н.

Індивідуальний тепловий пункт громадської будівлі в  м.Житомирі

11.

Невмержицький Сергій Васильович

ас.,к.т.н., Соломаха А.С.

Газотурбінна установка з утилізацією теплоти  відпрацьованих газів

12.

Перевьорткіна Інна Янівна

ст. викл. Шовкалюк Ю.В.

Котельня для теплопостачання житлового будинку по вул.Обухівській, 129 в м. Києві

13.

Перевьорткін Роман Володимирович

проф.,д.т.н. Безродний М.К.

Теплонасосна система опалення дачного будинку на базі відпочинку ІПМ «Бурлівщина» з  використанням теплоти грунту     (ДИПЛОМНА РОБОТА)

14.

Рибак Ігор Михайлович

ас. Приймак К.О.

Реконструкція Дарницької ТЕЦ-4 м. Київ з підключенням енергетичного котла на біопаливі

15.

Труба Олександр Володимирович

проф.,д.т.н., Варламов Г.Б.

Тепловий пункт житлового будинку по вул. Н.Юрківська у м.Києві

16.

Чайка Василь Михайлович 

доц.,к.т.н. Барабаш П.О.

Центральний теплопункт по вул. М.Цвітаєвої, 5 у м.Києві

17.

Шевченко Олексій Миколайович

доц.,к.т.н. Хавін С.О.

Циліндрична горизонтальна трубчата піч з двофазними термосифонами

18.

Шумченко Владислав Віталійович

ст. викл. Трокоз Я.Є.

Аміачна холодильна установка для тривалого зберігання груш в м.Полтава

15 грудня 2015 року відбудеться форум "РЕЧВ: скорочення та безпечна утилізація відходів"

Центр ресурсоефективного та чистого виробицтва запрошує взяти участь у другому тематичному форумі «Ресурсоефективне та чисте виробництво (РЕЧВ): скорочення та безпечна утилізація відходів».

Форум відбудеться в рамках Демонстраційного компоненту ЮНІДО програми «Екологізація економіки в країнах Східного партнерства ЄС» (EaPGREEN).

Дата проведення: 15 грудня 2015 року.
Місце проведення: м. Київ, Орхуський інформаційно-просвітницький центр, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, 1 поверх, к. 103-104. Початок о 10:30.

Форум присвячений обговоренню екологічних  та економічних аспектів поводження з відходами промислових підприємств, скорочення обсягів їх утворення та популяризації РЕЧВ.

До участі запрошуються представники державних структур, підприємств, наукових і освітніх установ, громадських організацій України, які підтримують ідеї «зеленого» виробництва тощо.

 Дізнатися більше про Форум та зареєструватись можна до 12.12.2015 р. за телефоном (066) 720-91-80 або електронною поштою: pryimak_k@ukr.net.

Контактна особа:
Катерина Приймак, експерт з інформаційного поширення РЕЧВ в Україні.

 

 

Попереднє анкетування абітурієнтів

Анкетування

 

Шановний Абітурієнте!

Якщо Вас зацікавила можливість навчатися на Кафедрі теоретичної та промислової теплотехніки і Ви хотіли б отримати більш детальну інформацію про напрямок підготовки, кваліфікацію і рівень викладання дисциплін та хід протікання вступної кампанії, заповніть, будь-ласка, анкету!

 

Заповнити анкету

Курси підвищення кваліфікації керівників КП та ОСББ

 

Комплексна програма

курсів підвищення кваліфікації керівних працівників комунальних

підприємств та ОСББ

 

Мета курсів 

Основною метою курсу є розвиток у керівників комунальних підприємств та ОСББ  професійної компетенції в царині сучасних систем тепло-, електро-, водо- і газопостачання багатоквартирних будинків, підвищення  енергоефективності  їх  експлуатації,  надання знань з актуальних юридичних,  економічних та соціологічних аспектів  діяльності.  

Після проходження курсу слухач має бути готовий до:

- організації ефективної експлуатації багатоквартирних будинків, які знаходяться у віданні ЖЕД (ОСББ);

- планування сезонних робіт  з утримання споруд;

- оцінювання фактичного стану, аналізу та прогнозування  економічних ситуацій із забезпечення життєдіяльності мешканців будинків;

- проведення оцінювання реального стану обладнання  та можливостей виникнення аварійних ситуацій;

- ефективного впровадження засобів енергозбереження  багатоквартирних будинків та заощадження фондів.

 Основні завдання:

після засвоєння курсу слухач має

- знати:

- основну нормативно-правову базу, що стосуються функціювання ЖЕДів та ОСББ;

- економічні аспекти діяльності ЖЕДів та ОСББ;

- сучасні схеми енергопостачання багатоквартирних будинків;

- основні заходи і засоби по забезпеченню охороні праці при організації ремонтних робіт в багатоквартирних будинках;

- умови для створення соціально спрямованих взаємовідносин із мешканцями та громадою;

- уміти:

- оцінювати ефективність роботи систем енергопостачання багатоквартирних будинків;

- розробляти рекомендації по покращенню роботи внутрішньобудинкових систем та по опти-мізації їх роботи;

 - набути попередній досвід:

 - в розумінні та осмисленні сучасних схем енергопостачання багатоквартирних будинків, їх особливостей та раціональної експлуатації;

- в роботі з законодавчою, нормативною соціальною та довідковою інформацією та її джерелами.

 Аудиторні заняття№ теми

Назва теми

Кількість годин

 

 

Всього

Лекц

Практ

Лаб

Контр знань

1.

Теплові пункти і система теплопоста-чання житлових будівель

 

 

 

 

 

1.1

Джерела теплової енергії. Теплофікація. Ефективність теплофікації. Конденсаційні котли. Теплові насоси.

2

2

 

 

 

1.2

Класифікація теплових навантажень та споживачів. Сезонне теплове навантаження (Опалення, вентиляція з підігрівом повітря). Цілорічне теплове навантаження (Гаряче водопостачання). Залежність теплового навантаження від температури навколишнього середовища. Розрахунковий тепловий режим.

2

2

 

 

 

1.3

Водяні теплові мережі. Схеми підключення споживачів до водяних теплових мереж.

2

2

 

 

 

1.4

Теплові пункти. Призначення. Класифікація. Типові схеми. Обладнання (Теплообмінники, насоси, розширювальні баки, змішувальні вузли, прилади регулювання та обліку ).

2

2

 

 

 

1.5

Регулювання та оптимізація теплового навантаження. Температурні графіки водяної системи теплопостачання та регулювання складного теплового навантаження.

2

2

 

 

 

1.6

Тестовий контроль знань

2

 

 

 

2

 

Разом

12

10

 

 

2

2.

Системи водо- і газопостачання житло-вих будівель

 

 

 

 

 

2.1

Системи водопостачання. Їх основні еле-менти. Категорії споживачів води. Питомі витрати і норми споживання води. Джерела води і їх використання для водопостачання.

2

2

 

 

 

2.2

Класифікація систем водопостачання. Типи водопровідної мережі. Основні характеристики водопровідних мереж. Принципові  схеми системи водопостачання житлової будівлі.

2

2

 

 

 

2.3

Газозабезпечення споживачів, властивості,  джерела та якісний склад  природного газу.   

2

2

 

 

 

2.4

Системи транспортування газу та його розподілу, ГРС і ГРП. Міська мережа природного газу. Класифікація міських газопроводів.

2

2

 

 

 

2.5

Система газопостачання житлових буді-вель, її схема. Організація відводу продуктів згоряння від побутових газових приладів. Встановлення газових приладів та лічильників. Їх характеристики. Техніка безпеки при їх експлуатації, енергоефективність.

2

2

 

 

 

2.6

Тестовий контроль знань

2

 

 

 

2

 

Разом

12

10

 

 

2

3.

Система електропостачання житлових будівель

 

 

 

 

 

3.1

Умови безпечної експлуатації електроус-тановок. Особливості експлуатації електро-установок в умовах ЖКГ.

2

2

 

 

 

3.2

Умови розподілу та системи електрозабезпечення споживачів електричної енергії в умовах ЖКГ.

2

2

 

 

 

3.3

Фазні і лінійні значення напруги і струмів трифазного кола, призначення нейтраль-ного проводу, активна, реактивна і повна потужності, облік та заощадження електричної енергії.

2

2

 

 

 

 

Разом

6

6

 

 

 

4.

Економічні основи діяльності ЖЕДів і ОСББ

 

 

 

 

 

4.1

Концептуальні моделі функціонування підприємств. Бізнес-моделі підприємств у комунальному господарстві України. Міжнародні моделі комунальних підприємств.

2

2

 

 

 

4.2

Структура комунального підприємства.

Формування системи управління на підпри-ємстві. Управління комунальним підприєм-ством.

2

2

 

 

 

4.3

Основні поняття, сутність, ознаки. Класифі-кація основних фондів. Амортизація основ-них фондів. Показники відтворення та ви-користання основних засобів.

2

2

 

 

 

4.4

Основи товарної політики комунального підприємства. Імідж та бренд як інструменти товарної політики. Ціноутворення підприємства: сутність та чинники. Система цін та

методи ціноутворення комунального  підприємства.

2

2

 

 

 

4.5

Персонал комунального підприємства.

Продуктивність, оплата праці, фонди.

2

2

 

 

 

4.6

Визначення, склад та структура оборотних засобів. Нормування та джерела формування оборотних фондів. Ремонт, матеріали, запасні частини, механізми та інвентаризація фондів. Пересортиця запасів.

2

2

 

 

 

 

Разом

12

12

 

 

 

5.

Практичні основи діючого законодавства стосовно ОСББ

 

 

 

 

 

5.1

Загальні положення  створення та органі-зації  діяльності ОСББ.

2

2

 

 

 

5.2

Аналіз основних питань податкового зако-нодавства стосовно діяльності   ОСББ.

2

2

 

 

 

5.3

Особливості окремих видів юридичної ді-яльності працівників ОСББ  (договірна робота, відповіді на запити, правові відносини).

2

2

 

 

 

 

Разом

6

6

 

 

 

6.

Охорона праці

 

 

 

 

 

6.1

Загальна структура управління охороною праці. Економічні методи, сучасні системи управління охороною праці в організації (на підприємстві). Обов’язки посадових осіб підприємства з охорони праці.  Особливості організації служби охорони праці на підприємстві.

2

2

 

 

 

6.2

Розслідування та облік, звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин. Склад комісій, терміни та матеріали розслідування, акт розслідування. Порядок проведення спеціального розслідування нещасного випадку.

2

2

 

 

 

6.3

Особливості забезпечення безпеки експлуатації теплових установок і мереж. Організація технічного обслуговування та ремонтів теплових установок і мереж. Прийняття в експлуатацію устаткування та споруд. Загальні вимоги безпеки при  експлуатації тепловикористовуючих установок. Безпека експлуатації джерел теплопостачання, теплових пунктів та теплових мереж.Вимоги безпеки при проведенні газонебезпечних робіт.

2

2

 

 

 

6.4

Тестовий контроль знань

2

 

 

 

2

 

Разом

8

6

 

 

2

7.

Енергозбереження в житлових будівлях

 

 

 

 

 

7.1

Будівлі як споживачі енергоресурсів. Нормування теплоспоживання. Методики розрахунку теплового навантаження.

2

2

 

 

 

7.2

Теплова санація будівель. Енергозберігаючі заходи в будівельному фонді.

2

2

 

 

 

7.3

Енергетичний паспорт та енергетичний сертифікат. Визначення класу енерго-ефективності будівель.

2

2

 

 

 

7.4

Моніторинг та аналіз енергоспоживання житлових будівель.

2

2

 

 

 

7.5

Тестовий контроль знань

2

 

 

 

2

 

Разом

10

8

 

 

2

8.

Організація та управління процесом зво-ротнього зв’язку зі споживачами  послуг

 

 

 

 

 

8.1

Роль соціологічної інформації в контексті реалізації функцій управління комунальною власністю. Врахування суспільної думки в процесі діяльності комунальних госпо-дарств (ЖЕДів, ОСББ тощо). Методи формування суспільної думки за результатами соціологічних досліджень.

2

3

 

 

 

8.2

Класифікація соціологічних досліджень. Використання кількісної та якісної  інформації в діяльності керівників муніципальних підприємств. Загальне уявлення про програму соціологічного дослідження. Особливості опитувальних методів.  Формування соціологічної анкети: функції (фокус-груп, глибинних інтерв’ю тощо). Проблеми організації соціологічних досліджень.

2

2

 

 

 

8.3

Розгляд конкретних прикладів соціо-логічного інструментарію. Складання анкети. Аналіз помилок та інтерпретація отриманих результатів. Особливості презентації результатів дослідження. Формування позитивного іміджу підприємства, зворотній зв’язок з мешканцями.

2

2

 

 

 

 

Разом

6

6

 

 

 

 

Загальний обсяг занять, год.

72

64

 

 

8

Завідувач кафедри теоретичної

та промислової теплотехніки,

д.т.н., проф..                                                                                                  Г.Б. Варламов 

 

 

ДОГОВІР № ____

про надання послуг по перепідготовці та підвищенню кваліфікації

 

м. Київ                                                                                   " ___ " ____________ 201  року

 

Національний Технічний університет України “Київський політехнічний інститут” ім. Ігоря Сікорського, в особі Першого проректора Якименка Юрія Івановича (надалі “Виконавець”), який діє на підставі Доручення № 1 від 29 листопада 2016 року, з однієї сторони, та ЖБК « …», в особі Голови ЖБК     , який діє на підставі Статуту (надалі “Замовник”), з іншої сторони, разом  надалі - “Сторони”, а кожен окремо “Сторона”, уклали цей Договір про наступне: 

                   1. Предмет договору

 1.1                  Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання надати послуги з організації і проведення в Навчальному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців в галузі комунальної інфраструктури міст при Науково-навчальному центрі «ЕКОТЕЗ» КПІ ім. Ігоря Сікорського занять з підвищення кваліфікації працівника організації Замовника (надалі слухач) за напрямом «Комплексна програма підвищення кваліфікації керівних працівників комунальних підприємств та ОСББ».

1.2. Обсяг навчання за вказаною програмою складає 72 академічні години.

1.3. Строки надання навчальних послуг – 1-2 квартал 2017 року.

1.4. Кількість НАВЧАЛЬНИХ ГРУП – 1.

1.5. Кількість працівників Замовника, які будуть слухачами занять з підвищення кваліфікації – 1 (одна) особа. 

1.6. Місце проведення занять: м. Київ, пр-т Перемоги, 37, корпус 5, каф. ТПТ, ТЕФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського.

2. Права та обов'язки сторін

 ВИКОНАВЕЦЬ

2.1. Забезпечує належний рівень професійного навчання слухача, направленого Замовником, відповідно до обраного напрямку, форми, терміну навчання, якісну організацію навчального процесу, відповідні умови для оволодіння професійними знаннями та вміннями шляхом виконання в повному обсязі навчальних планів та програм, затверджених та погоджених в установленому порядку. Забезпечує безпечні і нешкідливі умови навчання.

2.2. Надає слухачу, направленому Замовником, усні консультації при проведенні відповідних занять з підвищення кваліфікації в галузі комунальної інфраструктури міст.

2.3. Залишає за собою право перенесення призначеної дати надання послуг у разі виникнення форс–мажорних обставин.

2.4. За умови успішного проходження курсу навчання та надходження коштів у відповідності з п. 3 цього Договору видає слухачу, направленому Замовником, свідоцтво про підвищення кваліфікації.

ЗАМОВНИК:

2.5.Забезпечити відвідування СЛУХАЧАМИ занять за узгодженим СТОРОНАМИ цього договору розкладом.

2.6. Надати ВИКОНАВЦЮ перелік СЛУХАЧІВ до початку навчання.

2.7. Провести оплату ВИКОНАВЦЮ всіх витрат, що пов’язані із забезпеченням навчання..

2.8. Зобов'язується не передавати, без погодження з Виконавцем, одержані методичні та дидактичні матеріали третім особам. 

                   3. Порядок розрахунків між сторонами та приймання-передачі наданих послуг

   3.1. Вартість послуг, що надаються за цим Договором, встановлюється в національній валюті України та становить 2200,00 грн. (дві тисячі двісті грн. 00 копійок), без ПДВ. Відповідно до п.197.1.2. ст.197 Податкового кодексу України дані послуги звільнені від оподаткування ПДВ.

   3.2. Виконавець протягом 3 (трьох) робочих днів з дати фактичного закінчення занять  передає Замовнику підписаний та скріплений печаткою Акт приймання-передачі наданих послуг для подальшого оформлення.

   3.3. Замовник протягом 3 (трьох) робочих днів з дня одержання Акту приймання-передачі наданих послуг, зобов’язаний направити Виконавцю підписаний Акт, або мотивовану відмову від прийняття цих послуг.

  3.4. Оплата здійснюється 100% до початку навчання. 

                    4. Відповідальність сторін та порядок розв'язання спорів

      4.1. Сторони, що уклали цей Договір, несуть відповідальність за невиконання своїх зобов’язань відповідно до діючого законодавства України.

     4.2. У разі дострокового розірвання Договору з ініціативи Замовника, він відшкодовує Виконавцю фактичні витрати.

     4.3. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань Сторони несуть відповідальність, визначену чинним законодавством України.

     4.4. Спори, які можуть виникнути в процесі виконання цього Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів. Спори, не вирішені шляхом переговорів Сторін, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.  

5. Форс-мажор

 5.1 Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, якщо воно сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин.

5.2 Під форс-мажорними обставинами в цьому Договорі слід розуміти будь-які обставини зовнішнього щодо Сторін характеру, що виникли без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна було ні передбачити, ні уникнути, включаючи стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі тощо), обставини суспільного життя (воєнні дії, громадські хвилювання, епідемії, страйки, бойкоти), а також видання актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні заходи, які унеможливлюють виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором або перешкоджають такому виконанню.

  5.3 Сторона, що не має можливості належним чином виконати свої зобов’язання за цим Договором внаслідок форс-мажорних обставин, повинна письмово негайно повідомити іншу Сторону про існуючі перешкоди та їх вплив на виконання зобов’язань за цим Договором.

6. Інші умови

 6.1.                Договір укладено українською мовою у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

6.2.                Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.

6.3.                Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою 

7. Строк дії договору

 7.1.        Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 30.12.2017 року, але у будь якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань. 

8. Юридичні адреси та платіжні реквізити 

ВИКОНАВЕЦЬ:

КПІ ім.. Ігоря Сікорського

03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37

Одержувач плати за навчання –

КПІ ім.. Ігоря Сікорського

код ЄДРПОУ 02070921,

КЕКД 25010100

рахунок № 31257289113853 в ДКСУ

м. Києва., МФО 820172,

В призначенні платежу вказати

“за навчання на курсах при

ННЦ «ЕКОТЕЗ»  КПІ ім. Ігоря Сікорського, б/н 592

Індивідуальний податковий номер – 020709226587. 

Свідоцтво про реєстрацію платника

ПДВ - 36112954.

Статус КПІ ім.. Ігоря Сікорського платника податку на прибуток – не є суб'єктом сплати податку.

Тел./факс: 204-90-92; 204-80-94

ЗАМОВНИК:

ЖБК «…»

Адреса:

 

Код ЄДРПОУ …;

 

 

 

 

 

 

 

 

 Перший проректор

КПІ ім.. Ігоря Сікорського

                                        Ю.І. Якименко

 Науковий керівник ННЦ «ЕКОТЕЗ»  КПІ ім.. Ігоря Сікорського

 

 

Голова ЖБК                          

            

                                                 Г.Б. Варламов

 

Зразок заявки

 

                                                                                                                Завідувачу кафедри  ТПТ НТУУ «КПІ»

                                                                                                                проф. Варламову Г.Б. 

 Просимо Вас включити до числа слухачів курсів підвищення кваліфікації для керівних працівників комунальних підприємств, ОСББ відомчих та інвестиційних будинків і ЖКГ наступних кандидатів: 

з/п

ПІБ слухача,

електронна адреса, конт.телефон

Рік

народження

Освіта

Посада

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Керівник

___________ (ПІБ)                                                                                            (підпис)

 Примітка

 Заявку у сканованому вигляді можливо переслати електронною поштою на нашу адресу: tef_tpt@ukr.net.

 

 

 

 

 

Інформація для абітурієнтів

Вступ на 1-й курс 

Шановний абітурієнт! Для тебе наш відеоролик!

 

 

 

Наукові публікації викладачів

Варламов Геннадій Борисович

Детальніше...

Методичні матеріали та конспекти лекцій

Магістерська дисертація

1. Виконання магістерської дисертації за освітньо-професійною програмою:

 
2. Виконання магістерської дисертації за освітньо-науковою програмою:
 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

1.Вибір оптимальних параметрів циклу Ренкіна з дисципліни “МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ І СИСТЕМ”

2. Оптимізація тиску додаткового перегріву водяної пари у циклі парової турбінної установки з дисципліни “МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ І СИСТЕМ”

 

Конспекти лекцій

1. Екологічні аспекти енерговиробництва

2. Математичне моделювання систем і процесів

3. Математичне моделювання та оптимізація теплоенергетичних процесів і систем

 

Питання до іспиту

1. Екологічні аспекти енерговиробництва

 

Робоча програма кредитного модулю

 

 

 

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко