Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО)

Якщо ти щойно закінчив школу, вже одержав атестат про повну загальну середню освіту та складаєш або вже склав Зовнішнє незалежне оцінювання, саме час обрати майбутню професію. Ти будеш вступати на освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти. Твоє навчання в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» буде тривати 4 роки. За результатами ти одержиш диплом про повну вищу освіту та право подовжити освіту на наступному рівні – у магістратурі.

КАТАЛОГ ВСТУПНИКА-2020

 Сертифікати ЗНО (можливість вступу за сертифікатами ЗНО 2017, 2018, 2019 та 2020рр.,

іноземна мова тільки 2018, 2019 та 2020 рр.)

 1. Українська мова та література – не менше 100 балів
 2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова  – не менше 100 балів
 3. Фізика або Іноземна мова  – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів

Спеціальність 144 Теплоенергетика

 Студенти спеціальності «Теплоенергетика» орієнтовані на дослідження процесів тепломасопереносу, розробку теплообмінних пристроїв, систем термостабілізації в об’єктах енергетики, авіаційно-космічної техніки, транспорту та будівництва, підтримання комфорту умов об’єктів промислової та муніципальної теплоенергетики, підвищення їх енергетичної ефективності та екологічної безпеки. Все це потребує ґрунтовної фізико-математичної, комп’ютерної та інженерної підготовки, знання іноземних мов, уміння працювати з сучасним програмним забезпеченням (Компаc, AutoCAD, MathCad, ANSYS Fluent, ESATAN-TMS). Завдяки розвиненій науковій базі студенти мають унікальну можливість брати участь у вітчизняних та міжнародних науково-дослідних проектах. Випускники спеціальності обіймають керівні посади в установах НАН України, проектно-конструкторських організаціях, провідних вітчизняних та іноземних енергетичних та інноваційних компаніях. Під керівництвом таких фахівців впроваджуються заходи з енергоефективності та розвиток альтернативної енергетики.

  Освітня програма:  Промислова та  муніципальна теплоенергетика і енергозбереження.

 Фахівці за цією спеціалізацією можуть здійснювати організаційне керівництво виробничо-технологічною, проектно-конструкторською та науково-дослідною діяльністю з розробки, впровадження, монтажу, налагодження, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту, модернізації теплоенергетичного енерговиробного та енергоспоживчого обладнання, установок та систем на промислових підприємствах, будовах, житлових масивах, об’єктах агропромислового комплексу, електричних станціях, об’єктах промислового виробництва, розподілу енергоносіїв, захисту навколишнього середовища від забруднення відходами виробництва. Для даної спеціалізації характерна націленість на управління системами теплопостачання, підтримання комфорту умов об’єктів промислової та муніципальної теплоенергетики, підвищення їх енергетичної ефективності та екологічної безпеки.

Познайомся з нами ближче! Подивись відеоролик про нашу кафедру!

 Як стати студентом кафедри ТПТ:

 1. Зареєструватися на сайті МОН для здачі ЗНО з української мови та літератури, математики, фізики (або іноземної мови).

 1. Скласти ЗНО з української мови та літератури (з мінімальною кількістю балів 100 ) та математики, фізики (іноземної мови) – 125 (за умови що один з них не менше 100 балів).
 2. Отримати атестат про повну загальну середню освіту.
 3. Зареєструвати електронний кабінет починаючи з 1 липня 2020.
 4. Подати заяву в електронному вигляді до єдиної державної електронної бази з питань освіти, де вказати:

 Університет: КПІ ім. Ігоря Сікорського

 Факультет : ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 Спеціальність: Теплоенергетика 

 Освітня програма Промислова та муніципальна теплоенергетика і енергозбереження

 Скористайтесь рекомендаціями та допомогою співробітників кафедри за телефоном:    (093) 354 54 09

Подання документів:

 Вступники на 1-й курс (бакалаври) на денну форму подають заяви тільки в електронній формі.

 Перелік документів необхідних для зарахування:

 Паспорт (оригінал так копії першої та другої сторінок, а також чторфнуи реєстрації) або ID-картка (оригінал та копії обох сторін)або свідоцтво про народження (оригінал та копії).

 1. ІПН (оригінал та копія ідентифікаційного коду).
 2. Сертификати ЗНО (оригінали) та інформаційна картка (роздруковується з особистої сторінки вступника).
 3. Атестат та додаток до атестату (оригінали).
 4. Кольорові фотографії (4шт., розмір 5х6 см).
 5. Конверти із зворотною адресою та марками по Україні (2 шт.).
 6. Для хлопців -приписне свідорцтво або військовій квиток (оригінал та копія).
 7. Для абітуриєнтів, які мають  пільгу у вигляді сільського коефіцієнту – довідка про реєстрацію в сільській місцевості (оригінал + копія).
 8. Для абітурієнтів, які закінчували курс ФДП або брали участь у вузівських олімпіадах, МАН, або  ВУО – відповідні сертифікати та дипломи (оригіналі).
 9. Для абітурієнтів, які належать до категорій, що мають спеціальні умови для вступу або навчання (пільгові категорії) – оригінал та копія документів, які підтверждують пільгу. Якщо пільга належить батькам – додатково оригінал та копія свідоцтва про народження.

 Кількість подання заяв на контракт не обмежується.

 Телефон гарячої лінії Відбіркової комісії ТЕФ (066) 511-94-09

Відбіркова комісія ТЕФ знаходиться у 15 корпусі, 3 поверх, 97 аудиторія

 

Шановні вступники! У зв’язку з пандемією COVID-19 та карантинними заходами у строках можливі зміни. Стежте уважно за оновленнями!

Етапи вступної кампанії (вступники на основі повної загальної середньої освіти)

Реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні

03 лютого – 24 березня 2020 року

Зовнішнє незалежне оцінювання

25 червня - 17 липня 2020 року

 Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 серпня 2020 року

 Строки проведення творчих конкурсів, вступних випробувань

01 – 12 серпня 2020 року

 Початок прийому заяв та документів

13 серпня 2020 року

 Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають творчий конкурс, вступні випробування (співбесіду)

 16 серпня 2020 року, 18-00

 Строки проведення співбесід

 17 серпня 2020 року

 Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів, творчих конкурсів, складених з 01 по 12 липня

 22 серпня 2020 року, 18-00

 Строки проведення співбесід

 17 серпня 2020 року

 Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

 не пізніше 12.00 27 серпня 2020 року

 Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення

 не пізніше 18.00 31 серпня 2020 року

 Закінчення строку виконання вступниками, які отримали рекомендацію, вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб

 не пізніше 10 вересня 2020 року

 Терміни зарахування вступників

 за державним замовленням

 не пізніше 12.00 05 вересня 2020 року

 за кошти фізичних та юридичних осіб

 не пізніше 14 вересня 2020 року

Шановні вступники! У зв’язку з пандемією COVID-19 та карантинними заходами у строках можливі зміни. Стежте уважно за оновленнями!

Особливості вступної кампанії 2020:

 На спеціальність Теплоенергетика код 144 (освітня програма «Промислова та муніципальна теплоенергетика і енергозбереження») – зараховуються додаткові бали підготовчих курсів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 Сертифікати ЗНО та коефіцієнти 

 • (П1) українська мова та література (K1 = 0,2),
 • (П2) математика (K2 = 0,5),
 • (П3) фізика або іноземна мова (K3 = 0,25),
 • Ваговий коефіцієнт середнього балу (А) документа про повну загальну середню освіту: (К4 = 0).

 Конкурсний бал розраховується за формулою:

 КБ = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ

 Тут  (ОУ) – бал за успішне закінчення системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського за шкалою від 100 до 200 балів (K5 = 0,05)

 Остаточно конкурсний бал множиться на галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

 Галузевий коефіцієнт (КБх1,02) діє на визначені спеціальності, що обрані І та ІІ пріоритетом.

 Сільський коефіцієнт (КБх1,05) для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу.

 Додаткова інформація тут:

 Усі пояснення тут 

Офіційні документи: 

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2020 році 

Перелік необхідних документів

Контакти відбіркової комісії факультету:

Телефон гарячої лінії Відбіркової комісії ТЕФ (066) 511-94-09

Контактний телефон кафедри ТПТ (093) 354 54 09

Відбіркова комісія ТЕФ знаходиться у 15 корпусі, 3 поверх, 97 аудиторія

 

 

 

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко