Післядипломна освіта (друга освіта)

Післядипломна освіта - спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення,  розширення  і оновлення її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду.

Післядипломна освіта НТУУ «КПІ» включає:

  • здобуття наступної вищої освіти (другої вищої освіти) з присвоєнням відповідної кваліфікації за акредитованими напрямами і спеціальностями НТУУ «КПІ» згідно з вимогами Державних стандартів вищої освіти (тривалість навчання більше 1000 академічних годин);
  • підвищення кваліфікації фахівців, науково-педагогічних та педагогічних  працівників за акредитованими напрямами і спеціальностями НТУУ «КПІ» за середньостроковими програмами (тривалість навчання від 72 академічних годин);
  • підвищення кваліфікації, спеціалізації та стажування за короткостроковими програмами у формі семінарів і тренінгів (тривалість навчання до 72 академічних годин).

Навчання за програмами післядипломної освіти забезпечується за всіма акредитованими в НТУУ «КПІ» напрямами і спеціальностями та здійснюється із залученням досвідчених викладачів та висококваліфікованих фахівців різних галузей економіки України.

Слухачами програм післядипломної освіти можуть стати особи, які вже здобули освітньо-кваліфікаційні рівні «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр» у вищих навчальних закладах ІІ-IV рівнів акредитації, студенти старших курсів вищих навчальних закладів.

Слухачі  мають право використовувати матеріальну базу НТУУ «КПІ» (приміщення, комп’ютерну та оргтехніку, Інтернет) відповідно до затвердженого графіку навчання. Їм надаються методичні матеріали та право доступу до інформаційних ресурсів відповідних навчальних дисциплін (дистанційних курсів, тестів, завдань, електронних підручників, лабораторних робіт тощо).

Навчання за програмами післядипломної освіти фінансуються виключно за рахунок Замовників (фізичні та юридичні особи) на основі договору.

Випускники програм наступної вищої освіти одержують дипломи державного зразка. Особи, які успішно пройшли навчання за середньостроковими програмами підвищення кваліфікації, отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка. Слухачі короткострокових семінарів-тренінгів по закінченні отримують сертифікат НТУУ «КПІ».

 

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко