22.05.2019 Захист магістерських дисертацій

22.05.2019 Відбулись захисти магістерських дисертацій.

     Вітаємо магістрів з успішним захистом і бажаємо подальших успіхів!!!

Урочиста церемонія

Урочиста церемонія з нагоди вручення диплому, пам'ятного знаку та мантії "Почесний доктор КПІ ім. Ігоря сікорського" ректору Познанської політехніки

проф. Томашу Лодиговському

ХVІІ міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики»

П Р О Г Р А М А

ХVІІ  міжнародної науково-практичноїконференції

Молодих вчених та студентів

«Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики»

 

СЕКЦІЯ №5

23-25 квітня,1220 , ауд. 420-5, ТЕФ

Проблеми теоретичної і промислової теплотехніки

Керівник секції – д.т.н., професор Варламов Г.Б.

Заступник керівника секції - д.т.н., професор Безродний М.К.

Вчений секретар –Талаболіна Т.О.

Члени комісії:

к.т.н., доцент Барабаш П.О.

к.т.н., доцент Соломаха А.С.

 

Промислові випробування льодоакумулятору .

БАРАБАШ В.П., аспірант

Керівник – проф. д.т.н. Пуховий І. І.    

 Дослідження ефективності роботи термоелектричного теплового насосу ALTEC-7005.

БОЯНІВСЬКИЙ В.П., молодий вчений

Керівник - доц., к.т.н. Барабаш П.О.

 Побудова моделі житлової багатоквартирної будівлі за допомогою програмних продуктів DesignBuilder таRETScreen.

МЕЛЬНІКОВА К.І., магістрант гр. ОТ-81мп

Керівник - доц., к.т.н. Шовкалюк М.М.

 Вплив "клаптикового" утеплення на температурні умови приміщень.

МАКСИМЕНКО О.Е., аспірант

Керівник - проф., д.т.н. Дешко В.І.

 Порівняння методів розрахунку енергоспоживання будівлі.

МИКИТА Є.О., магістрант гр.  -81

Керівник - доц., к.т.н. Шовкалюк М.М.

 Гідродинаміка, охолодження і замерзання води при ударі струменя об верхівки паралельних пластин.

КАРНАУХ О.О., магістрант гр. ТП-71мн

Керівник - проф., д.т.н. Пуховий І.І.

 Переривчасте опалення громадських будівель .

БАРАНЮК А.М., студент гр. ТП-61

Керівник - доц., к.т.н. Боженко М.Ф.

 Система кондиціювання повітря громадських будівель з непрямим випарним охолодженням.

ІЖЕВСЬКА Т.Л., студент гр. ТП-61

Керівник - доц., к.т.н. Боженко М.Ф.

 Безпека комп'ютерних мереж з динамічною адресацію за протоколом IP.

МАХРОВ М.А., магістрант гр.  -

Керівник - проф., д.т.н. Пуховий І.І.

 Аналіз термодинамічної ефективності утилізації теплоти вентиляційного і атмосферного повітря у теплонасосно-рекуператорній схемі опалення та вентиляці.

МІСЮРА Т.О., магістрант гр. ТП-71мн

Керівник - проф., д.т.н. Безродний М.К.

 Аналіз ефективності використання теплоти ґрунту та вентиляційних викидів в теплонасосній схемі опалення і вентиляції.

ОСЛОВСЬКИЙ С.О., магістрант гр. ТП-71мн

Керівник - проф., д.т.н. Безродний М.К.

 Оптимізація теплового захисту житлових та громадських будівель.

СТОРОЖУК М.С., студент гр. ТП-61

Керівник - доц., к.т.н. Боженко М.Ф.

 Про деякі питання інтенсифікації теплообміну в конденсаторах і способи захисту робочих поверхонь.

СТОРОЖУК М.С., студент гр. ТП-61

Керівник - доц., к.т.н. Гавриш А.С.

 Особливості аєродінамічних та теплових процесів у топці котла ПТВМ-100 при заміні штатних пальниківна мікрофакільні газові пальникі.

ЧЕБОТАРЬОВ О.Є., магістрант гр. ТП-61м; ГЛАЗИРІН С.О.,  гр.  -

Керівник - проф., д.т.н. Варламов Г. Б.

 Проект модернізації системи вентиляції будівлі навчального корпусу.

БОГДАН К.Є., магістрант гр. ТП-81мп

Керівник - ст.викл., к.т.н. Шовкалюк Ю.В.

 Ремонт трубопроводу без зупинки подачі перекачуваного середовища до споживача.

ГАНЖА В.О., магістрант гр. ТП-81мп

Керівник - ст.викл., к.т.н. Шовкалюк Ю.В.

 Оптимізація схем впровадження теплових насосів для тепло- та холодопостачання виробництва.

ГОНЧАРУК П.М., магістрант гр. ТП-81мп

Керівник - доц., к.т.н. Притула Н.О.

 Підвищення ефективності водогрійних котелень помірно-централізованого теплопостачання.

ГУТ В.О., магістрант гр. ТП-81мп

Керівник - доц., к.т.н. Боженко М.Ф.

 Необхідність використання поняття якості енергії (ексергії) в термодинамічному аналізі енергоперетворюючих систем.

ДОНЕЦЬ А.В., магістрант гр. ТП-81мп

Керівник - доц., к.т.н. Куделя П.П.

 Сучасні технології використання альтернативних видів палива у двигунах внутрішнього згоряння (ДВЗ).

ЛЮ Я.., магістрант гр. ТП-81мн

Керівник - доц., к.т.н. Барабаш П.О.

 Термодинамічний аналіз теплонасосної-адсорбційної схеми консервування енергетичного обладнання.

МАЙСТРЕНКО О.О., магістрант гр. ТП-81мн

Керівник - проф., д.т.н. Безродний М.К.

 Енергетична ефективність біопаливної котельні з економайзером.

МИРОПОЛЕЦЬ О.Г., магістрант гр. ТП-81мп

Керівник - доц., к.т.н. Назарова І.О.

 Особливості аеродинамічних та теплових процесів у топці котла КВГМ-20 при роботі штатного пальника РГМГ-20.

МУХІН М.С., магістрант гр. ТП-81мн

Керівник - проф., д.т.н. Варламов Г.Б.

 Проблема коефіцієнта корисної дії (ККД) в енергетиці.

МУХІН М.С., магістрант гр. ТП-81мн

Керівник - доц., к.т.н. Куделя П.П.

 Використання біомаси як палива в муніципальному секторі України.

МУХІН О.В., магістрант гр. ТП-81мп

Керівник - доц., к.т.н. Назарова І.О.

 Використання теплоти вентиляційних викидів для нагрівання припливного повітря.

НЕСТЕРЕНКО Л.В., магістрантка  гр. ТП-з81мп

Керівник - доц., к.т.н. Боженко М.Ф.

 Порівняльні характеристики повітронагрівачів в системах механічної вентиляції.

НЕСТЕРЕНКО Л. В., магістрантка гр.ТП-з81мп

СТРИНАДА П. С., магістрант гр.ТП-81мн

Керівник - доц., к.т.н. Боженко М.Ф.

 Утилізація теплоти димових газів промислових котелень малої теплопродуктивності.

НІКІТЕНКО Н.О., магістрант гр. ТП-81мп

Керівник - доц., к.т.н. Боженко М.Ф.

 Теплонасосна система повітряного опалення та вентиляції з рекуператором теплоти та рециркуляцією відпрацьованого повітря .

ОПАНАСЮК І.Ю., магістрант гр. ТП-81 мн; ПРИТУЛА Н.О.,доц.,к.т.н.

Керівник - проф., д.т.н. Безродний М.К.

 Сучасні сонячні термодинамічні електростанції в європі і америці.

ОРЛОВ О.О., магістрант гр. ТП-81мп

Керівник - проф., д.т.н. Пуховий І.І.

 Дослідження оптимальних режимів течії в активній зоні контактного газорідинного  апарату.

ПАНЧЕНКО О.О., магістрант гр. ТП-81мн

Керівник - доц., к.т.н. Барабаш П.О.

Індивідуальна дахова котельня для житлово-офісного комплексу по провулку Кленовому 7, у Печерському районі міста Києва..

РУДИКА О.А., магістрант гр. ТП-з81мп

Керівник - асист. Шовкалюк Ю. В.

 Основний принцип енергозбереження в системі опалення.

СОВІНСЬКИЙ  М.В., студент гр. ТП-81мп

Керівник - доц., к.т.н. Куделя П.П.

 Аналіз технічного стану газоперекачувальних агрегатів України.

СОВІНСЬКИЙ М.В., студент гр. ТП-81мп

Керівник - асист., к.т.н. Соломаха А.С.

 Дослідження роботи теплонасосного опріснювача води.

СТИРНАДА П.С., магістрант гр. ТП-81мн

Керівник - доц., к.т.н. Соломаха А.С.

 Оптимізація вибору насосів рециркуляції котельні.

ТАТАРИН Б.П., магістрант гр. ТП-81мп

Керівник - ст.викл. Шовкалюк Ю.В.

 СОНЯЧНІ ФОТОЕЛЕКТРИЧНІ ПАНЕЛІ ТА СОНЯЧНІ ТЕРМІЧНІ КОЛЕКТОРИ:.

ТИЩЕНКО П.І., магістрант гр. ТП-81мп

Керівник - проф., д.т.н. Пуховий І.І.

 Основні результати модельнізації пальникові системи котла ПТВМ-180 при застосуванні мікро-факельних пальників.

У Ц.., магістрант гр. ТП-81мн

Керівник - проф., д.т.н. Варламов Г.Б.

 Додаткові конвективні поверхні для водогрійних котлів марки КВГМ з метою глибокої утилізації теплоти відхідних газів та підвищення їх ККД.

ШАПОВАЛ І.А., магістрант гр. ТП-81мп

Керівник - ст.викл. Голіяд М.Н.

 Спосіб і експериментальне виготовлення елементів льодяної огорожі.

ДУБ'ЯГА  Д.О., студент гр. ТП-51

Керівник - проф. Пуховий  І.І.

 Особливості використання акумуляторів теплоти.

КОЧЕТКОВ Д.В., студент гр. ТП-51

Керівник - асист., к.т.н. Соломаха А.С.

 Способи та обладнання для виробництва льоду.

ЛЕМЕЩЕНКО Р.М., студент гр. ТП-51

Керівник - доц., к.т.н. Барабаш П.О.

 Перспективні компресори теплових насосів для роботи на водяній парі (R718).

МАЗУРУК Р.С., студент гр. ТП-51

Керівник - ст.викл. Голіяд М.Н.

 Параметричні та режимні обмеження реального використання теплових насосів в системах низькотемпературної утилізації теплоти відхідних газів енерготехн.

МІТЧЕНКО І.О., студент гр. ТП-51

Керівник - ст.викл. Голіяд М.Н.

 Оптимізація режимів роботи утилізаторів теплоти димових газів в котельнях при зволоженні дуттьового повітря.

ОЗЕРУГА О.В., студент гр. ТП-51

Керівник - доц., к.т.н. Боженко М.Ф.

 Акумулювання великого об'єму  льоду і снігу.

ПОДОБА І.В.,студент гр.ТП-51

Керівник - проф. Пуховий  І.І.

 Шляхи зменшення кількості полігонів для захоронення твердих відходів (ТПВ) в Україні.

СЛОБОЖАН М.М., студент гр. ТП-51

Керівник - ст.викл. Голіяд М.Н.

 Переривчаста вентиляція громадських будівель.

АНТОНЕНКО Б. М., студента гр. ТП-61

Керівник - доц., к. т. н. Боженко М. Ф.

 Перспективи розвитку вітрової енергетики в Україні.

БУЗОВЕРЯ Д.В., студент гр. ТП-61

Керівник - доц., к.т.н. Гавриш А.С.

 Про конструктивні особливості та перспективи застосування теплообмінних апаратів.

КАПОШКО К.С., студент гр. ТП-61

Керівник - доц., к.т.н. Гавриш А.С.

 Зменшення втрат теплоти через світлопрозорі конструкції будівель.

ЯРОШЕВИЧ М. В., студент гр. ТП-61

Керівник - доц., к.т.н. Боженко М. Ф.

 Про конденсацію рухомої водяної пари всередині вертикальних труб.

ГРИЩЕНКО В.І., студент гр. ТП-71; ДОВГАНЬ І.В., студент гр. ТП-71

Керівник - доц., к.т.н. Гавриш А.С.

 Особливості теплообміну при конденсації на пакетах горизонтальних оребрених труб.

КРАВЧУК К.С., студент гр. ТП-71; МАРАХОВСЬКА В.Ю., студент гр. ТП-71

Керівник - доц., к.т.н. Гавриш А.С.

 Особливості застосування водневого палива у контактному теплогенераторі.

ВОВЧЕНКО Д.І., магістрант гр. ТП-81мн; ЦЗЕ Ш..,  гр.  -

Керівник - проф., д.т.н. Варламов Г.Б.

 Особливості гофрованих теплообмінних поверхонь кожухопластинчастих теплообмінників.

ОДУДЕНКО Ю.М., студент гр. ТП-61

Керівник - доц., к.т.н. Гавриш А.С.

 Твердопаливні котли на біомасі в котельнях децентралізованого та помірно-централізованого теплопостачання.

КОДЬ Д.С., студент гр. ТП-61

Керівник - доц., к.т.н. Боженко М.Ф.

 Сучасні високоефективні системи охолодження потужних комп'ютерних систем.

РОМАНОВА К.О.,  гр.  - ; КОДЬ Д.С., студент гр. ТП-61

Керівник - проф., д.т.н. Варламов Г.Б.

  

Тези 17 конференції факультету Том 1

Тези 17 конференції факультету Том 2

Результати конкурсу «МОЛОДЬ ЕНЕРГЕТИЦІ УКРАЇНИ – 2018»


Перші місця:

1. Місюра Тимофій Олексійович «Аналіз ефективності теплонасосно-рекуперативної схеми теплопостачання шкільної будівлі з використанням теплоти вентиляційного і атмосферного повітря»

Керівник – проф.Безродний М.К.

2. Майстренко Олександр Олександрович «Система консервування котлового агрегату методом продувки сухим повітрям»

Керівник - проф. Безродний М.К.

3. Панченко Оксана Олексіївна «Особливості використання зрідженого газу на автомобільному транспорті»

Керівник –доц. Барабаш П.О.

Другі місця:

1. Ословський Сергій Олексійович «Комбінована насосна схема опалення і вентиляції виробничої будівлі з використанням теплоти грунту та вентиляційних викидів»

Керівник - проф.Безродний М.К.

2. Сторожук Матвій Сергійович «Про деякі питання інтенсифікації теплообміну в конденсаторах і способи захисту робочих поверхонь»

Керівник - доц.Гавриш А.С.

3. Вовченко Дмитро Іванович «Комплексні енерго-екологічні переваги застосування водневого контактного теплогенератора у системах теплозабезпечення»

Керівник – проф.Варламов Г.Б.

4. Махров Микола Анатолійович «Розробка, патентування та дослідження водо охолоджуваних віконець для системи захисту приміщень від перегрівання»

Керівник - проф.Пуховий І.І.

Треті місця:

1. Гончарук Павло Миколайович «Оптимізація систем холодо- та теплозабезпечення виробництва теплового насосу Oilon»

Керівник – доц.Притула Н.О.

2. Боянівський Владислав Петрович «Дослідження ефективності роботи термоелектричного теплового насосу ALTEC-7005»

Керівник – доц.Барабаш П.О.

3. Озеруга Олексій Влодимирович «Оптимізація режимів роботи утилізаторів теплоти димових газів в котельнях»

Керівник – доц.Боженко М.Ф.

4. Лю Ян «Сучасні технології використання альтернативних видів палива у двигунах внутрішнього згорання (ДВЗ)»

Керівник – доц. Соломаха А.С.

5. Мухін Михайло Сергійович «Застосування мікрофакельної технології газоспалювання для переведення вугільного котла на роботу на природному газі»

Керівник – проф.Варламов Г.Б.

6. У Цзунянь «Ефективна модернізація пальникової системи енергетичного котла ПТВМ-180 з використанням мікрофакельного газо-мазутного пальника»

Керівник – проф.Варламов Г.Б.

7. Бузоверя Дмитро Володимирович «Сучасний розвиток вітрової енергетики»

Керівник – доц.Гавриш А.С.

Учасник:

 1. Опанасюк Ірина Юріївна «Теплонасосна система повітряного опалення та вентиляції з рекуператором теплоти та рециркуляцією відпрацьованого повітря»

Керівник – проф. Безродний М.К.

   
   
  

16 Лютого 2019 року Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" імені Ігоря Сікорського, проводив день "Відкритих дверей".

  Щорічно, напередодні вступних іспитів, Виші України проводять "Дні відкритих дверей" з метою мотивації, профорієнтації і залучення випускників шкіл, майбутніх абітурієнтів, для вступу до вузів на спеціальності, затребувані нашим народним господарством, промисловістю і наукою, які є престижними для творчого і професійного зростання талановитої молоді.
   16 Лютого 2019 року Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" імені Ігоря Сікорського, проводив день "Відкритих дверей".

    На урочистий захід, який почався в історичному 6 корпусі, прибули численні учні середніх шкіл України, разом зі своїми батьками.  Їх метою було ознайомлення з факультетами інституту та вибору майбутньої спеціальності. 

    На зустрічі з гостями були присутніми представники кафедри ТПТ.  Відповідальні від факультетів забезпечили проведення екскурсій по кафедрах факультетів, де майбутні студенти могли зробити усвідомлений вибір майбутньої спеціальності.                                        

       Теплоенергетичний факультет є одним із старійших факультетів Київського політехнічного інституту, що виховав декілька поколінь теплоэнергетиков.

    Факультет пишається своїми науковими і творчими школами, чудовим професорсько-викладацьким коллективом.

   Теплоенергетичний факультет являє собою великий навчально-науковий комплекс, який має п’ять кафедр та розгалужену систему науково-дослідних підрозділів. Більш ніж за 85 років свого існування ТЕФ НТУУ “КПІ” став одним із найпопулярніших навчально-наукових підрозділів технічних навчальних закладів України.

 
  
 
 


16 Лютого 2019 року Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" імені Ігоря Сікорського, проводив день "Відкритих дверей".

  Щорічно, напередодні вступних іспитів, Виші України проводять "Дні відкритих дверей" з метою мотивації, профорієнтації і залучення випускників шкіл, майбутніх абітурієнтів, для вступу до вузів на спеціальності, затребувані нашим народним господарством, промисловістю і наукою, які є престижними для творчого і професійного зростання талановитої молоді.
   16 Лютого 2019 року Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" імені Ігоря Сікорського, проводив день "Відкритих дверей".

    На урочистий захід, який почався в історичному 6 корпусі, прибули численні учні середніх шкіл України, разом зі своїми батьками.  Їх метою було ознайомлення з факультетами інституту та вибору майбутньої спеціальності. 

    На зустрічі з гостями були присутніми представники кафедри ТПТ.  Відповідальні від факультетів забезпечили проведення екскурсій по кафедрах факультетів, де майбутні студенти могли зробити усвідомлений вибір майбутньої спеціальності.                                        

       Теплоенергетичний факультет є одним із старійших факультетів Київського політехнічного інституту, що виховав декілька поколінь теплоэнергетиков.

    Факультет пишається своїми науковими і творчими школами, чудовим професорсько-викладацьким коллективом.

   Теплоенергетичний факультет являє собою великий навчально-науковий комплекс, який має п’ять кафедр та розгалужену систему науково-дослідних підрозділів. Більш ніж за 85 років свого існування ТЕФ НТУУ “КПІ” став одним із найпопулярніших навчально-наукових підрозділів технічних навчальних закладів України.

 
  
 
 


Професор кафедри ТПТ Безродний М.К. в листопаді - грудні 2018 року перебував в Євразійському Національному університеті, м. Астана, Казахстан

Кафедра теоретичної і промислової теплотехніки КПІ ім. Ігоря Сікорського має міжнародні зв’язки і, зокрема, з кафедрою теплоенергетики Євразійського Національного університету в Казахстані (м. Астана), з якою має договір про співпрацю в галузі підготовки магістрів зі спеціальності «Теплоенергетика».

В рамках підготовки до виконання спільного проекту підготовки магістрів та отримання подвійного диплому з указаної спеціальності професор кафедри ТПТ Безродний М.К. в листопаді - грудні 2018 року перебував в Євразійському Національному університеті. В період візиту були проведені зустрічі з колективом кафедри теплоенергетики ЕНУ, з’ясовані можливості проведення спільних наукових робіт, обговорені методичні питання програми спільної підготовки магістрантів.

В ході візиту були проведені також лекції для магістрантів першого курсу навчання, на яких слухачі були ознайомлені з напрямками наукової роботи кафедри ТПТ, а також з тематикою магістерських робіт при реалізації можливого подальшого навчання в рамках міжнародного проекту підготовки за подвійним дипломом.

На лекціях з магістрантами:

Закордонне відрядження доцента кафедри Назарової І.О. 7-9 February 2019, Kielce, Poland

 7-9 лютого 2019 року доцент кафедри Назарова Ірина Олександрівна приймала участь у III Міжнародній науково-технічній конференції  "Актуальні проблеми відновлювальної енергетики, будівництва та екологічної інженерії", яка відбулась у м. Кельце, Польша.

      

 

 

17.01.19 Урочисте вручення дипломів

17.01.19 В залі Вченої Ради відбулось урочисте вручення дипломів магістрів професійного спрямування.

Щиро вітаємо наших випускників та бажаємо успіхів у подальшій професійній діяльності !

Студенти денної та заочної форми навчання, що захистили магістерські дисертації на "відмінно":

Гр.ТП- 71 мп
Гр.ТП- з71 мп

1. Махров М.А.

2. Семенюк М.І.

3. Емішьян А.С.

4. Місюра В.Р.

5. Жилезко М.В.

6. Міщук Є.А.

  1. Шекель Є.А.

  2. Мазепа О.А.

  3. Гайдай І.В.

  4. Єрохін О.О.

  5.Онісімчук О.В.

 

19-21 грудня 2018р. Захист магістерських дисертацій

19-21 грудня на кафедрі ТПТ відбувся захист магістерських дисертацій магістрів професійного спрямування (студентів денної та заочної форм навчання)

Колектив кафедри щиро вітає студентів з успішним захистом та бажає подальших успіхів в професійній діяльності.

Закордонне відрядження завідувача кафедри у КНР

      Завідувач кафедри, д.т.н., професор Варламов Геннадій Борисович з 7 по 30 вересня 2018 року відвідав Інститут енергетики Академії наук Провінції Шаньдун Китайської Народної Республіки з метою розвитку співробітництва з підготовки аспірантів у енергетичній сфері.  Геннадієм Борисовичем було проведено   ознайомлення   з Технологічним  університетом Цилу, встановлені контакти з керівництвом Технологічного університету Цилу, проведено перемовини з 

 

перспективних напрямів співробітництва з підготовки магістрів та аспірантів на базі КПІ. Для студентів  Варламов Г.Б, прочитав лекцію на тему «Нова  енерго-екологічна парадигма розвитку енергетики».

Геннадя Борисовича Варламова нагороджено Почесним званням «Видатний закордонний спеціаліст». Також завідувач кафедри прийняв участь на запрошення Керівництва провінції Шаньдун у урочистостях, присвячених 69-ій річниці заснування Китайської Народної Республіки та проведено коротку дружню зустріч з Главою Керівництва провінції Шаньдун.

На базі Навчально-наукового  центру «ЕКОТЕЗ» НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»  спільно із Інститутом енергетики Академії наук провінції Шаньдун створено спільну Китайсько-Українську науково-дослідну лабораторію «Сучасні технології підвищення енерго-екологічної ефективності енерговиробництва» та  прийнято участь  у конкурсі спільних українсько – китайських науково-дослідних проектів для реалізації у 2019 – 2020 рр. поданням спільного Проекту «Розробка методології контактного енергообміну зі створенням економайзера котла  на біомасі». Китайською стороною під час перемовин на усіх рівнях підкреслено доцільність проведення співробітництва на довготерміновій основі в освітній та наукових сферах за різноманітними програмами та планами на основі підписання двосторонніх угод.

 

 

Дякуємо студентам групи ТП-81!

Студенти 1-го курсу, групи ТП-81 по старій традиції пофарбували паровоз біля 6-го корпусу, оновивши його вигляд. Директор музею КПІ ім. Ігоря сікорського виразила студентам вдячність за ініціативність та працьовитість і запросила на майбутні цікаві заходи, які будуть проводитись.

Дякуємо вам!!!

День першокурсника 2018

   Традиційне свято «День першокурсника» в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», яке відбулося 31 серпня, пройшло особливо урочисто: 2018 рік – це рік, коли університет відзначає своє стодвадцятиліття. Ми раді привітати з початком студентського життя студентів групи ТП-81.

Шановні першокурсники!
Сердечно вітаємо вас з Днем знань та початком нового навчального року!
Для вас настав новий життєвий етап, повний цікавих зустрічей і дивовижних відкриттів.
Це урочистий і дуже хвилюючий день для всіх викладачів та студентів.
Давня мудрість "Вік живи - вік учись" сьогодні актуальна, як ніколи, освіта стає основою для успішної кар'єри і благополучного життя. Стрімко зростаючий рівень технологій, розвиток наукомістких галузей, інноваційні підходи - все це вимагає безперервного навчання і постійного вдосконалення професійних навичок.
Від усього серця бажаємо вам захоплюючої подорожі у світ знань, викладачам - оптимізму та здоров'я, а батькам - мудрості та терпіння. Нехай цей навчальний рік стане для всіх вас відправною точкою до підкорення нових вершин! З Днем знань!

      

 

 

 

 

 

 

 

Вручення дипломів магістрів

22.06.2018 Відбулась урочиста церемонія вручення дипломів магістрів. В Університеті вручення дипломів магістрам – визначна подія. Адже випускний – це остаточне підбиття підсумків  роботи викладачів та студентів, урочисте оприлюднення результатів їхньої спільної плідної праці. 
 
Шановні випускники! Вітаємо вас з отриманням дипломів! Пам'ятайте свою alma mater, у стінах якої ви провели кращі роки студентського життя! Не зупиняйтеся на досягнутому!
 
 
 
 
 

Захист магістерських дисертацій 2018

З 22 по 25 травня на кафедрі ТПТ відбулись захисти магістерських дисертацій.

Вітаємо навсіх магістрантів з успішним захистом магістерських робіт та бажаємо успіхів у подальшій діяльності!

 

Відео захисту магістерської дисертації на тему «Підвищення ефективності біопаливної котельні аеропорту «Бориспіль»»

студенткою Гелетухою Софією Георгіївною (керівник к.т.н., доц. Назарова І.О.)

Результати XXІ-XXIII турів комплексного моніторингу якості підготовки фахівців

За результатами XXІ-XXIII турів комплексного моніторингу якості підготовки фахівців кафедра теоретчної та промислової теплотехніки займає в рейтинговій таблиці якості підготовки фахівців 43 місце з 127 кафедр КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Індекс якості підготовки фахіфців складається з наступних індексів:

- індекс базової (фундаментальної) підготовки (5-те місце в рейтинговій таблиці);

- індекс професійної (фахової) підготовки;

- індекс інформаційно-комуникативної підготовки для глобальних ринків.

Високі значення складових індексу якості підготовки студентів дозволяють кафедрі теоретичної та промислової теплотехніки займати високі місця в рейтингу  КПІ імені Ігоря Сікорського.

ХVІ міжнародна науково-практична конференція

16 - Міжнародна науково-практична конференція

 ХVІ  міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів, студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики»

  The ХVІ  Scientific and Practical Conference

„Modern problems of scientific power ware” of Post Graduate Students, Masters of Arts and Students   /

Київ, 24-27 квітня 2018 р. 

Програма конференції

Тези (том1)

Тези (том2)

Підсумки конкурсу "Молодь-енергетиці України"

Вітаємо студентів кафедри ТПТ, які стали переможцями  ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 
"МОЛОДЬ − ЕНЕРГЕТИЦІ УКРАЇНИ – 2017"

Дипломом ІІ-ступеня
(серед студентів) нагороджені:

ДУБ'ЯГА ДАНИЛО ОЛЕГОВИЧ
за роботу на тему:
«Тепловіддача при псевдо краплинній конденсації суміші водяних парів на горизонтальних фібрилізованих трубках»
в номінації “ Енергобезпека” 

ПАНЧЕНКО ОКСАНА ОЛЕКСІЇВНА
за роботу на тему:
«Генератор пароповітряної суміші для систем живлення двигуна внутрішнього згоряння. Дослідження гідродинаміки та супротиву»
в номінації “ Енергозбереження та енергоменеджмент”

Дипломом ІІІ-ступеня нагороджені:

РУДЕНКО СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
за роботу на тему:
«Особливості конструкції і галузей застосування кожухопластинчастих теплообмінних апаратів»
в номінації “ Енергозбереження та енергоменеджмент”

ОЛІЙНИК БОГДАН ВАЛЕРІЙОВИЧ
за роботу на тему:
«Особливості конструкції і галузей застосування кожухопластинчастих теплообмінних апаратів»
в номінації “ Енергозбереження та енергоменеджмент”

СЕМИДОЦЬКА ОЛЕКСАНДРА СТАНІСЛАВІВНА
за роботу на тему:
«Оцінка ефективності утилізації теплоти вентиляційних викидів громадських будівель»
в номінації “ Енергозбереження та енергоменеджмент”

 

Загальноуніверситетський День відкритих дверей

21 квітня 2018 року майбутні абітурієнти завітали до Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського на кафедру ТПТ в рамка загальноуніверситетського Дня відкритих дверей, щоб дізнатися про напрями підготовки фахівців теплоенергетичної галузі, ознайомитися з особливостями вступної кампанії 2018 року, а також поспілкуватися з викладачами та нинішніми студентами кафедри.

Ми щиро сподіваємось, що отримана інформація була цікавою та корисною як для абітурієнтів, так і для їхніх батьків. 

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ ДО МАГІСТРАТУРИ

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ ДО МАГІСТРАТУРИ на кафедру ТПТ у 2018р. !!!

Кафедра "Теоретичної та промислової теплотехніки" КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2018 році приймає випускників - бакалаврів у магістратуру за спеціалізацією "Промислова та муніципальна теплоенергетика і енергеозбереження "
 
Адміністрацією кафедри ТПТ 5 квітня 2018 р. було проведено збори зі студентами-бакалаврами  груп ТП-41 та ТП-42. 
Студентам надано загальну інформацію  пpо вступну кампанію у магістратуру 2018 рік. 
Подати документи студенти можуть з 2 липня по 3 серпня (перелік документів вказаний в презентації).
Вступні випробування пройдуть з 7 липня по 14 липня. Точну дату визначає Приймальна комісія університету.
З програмою комплексного фахового випробування можна ознайомитися за посиланням: http://tpt.tef.kpi.ua/admission/admission5
Більш детальну інформацію можна знайти  за посиланням:  http://pk.kpi.ua/entry-5-course/
 
Кафедра пропонує студентам консультації з випробувань у травні-червні 2018р. 
Графік консультацій буде затверджено на засіданні кафедри у квітні 2018р.
 
БАЖАЄМО студентам якісної  підготовки та успішного вступу на фахове навчання у магістратурі за сучасною програмою підготовки 
високо кваліфікованих магістрів  професійного та наукового спрямування!
 
З повагою,
Адміністація кафедри ТПТ 
 
 
 

Завідувач кафедри проф. Варламов Г.Б. відвідав КНР

У період з  13 по 26 березня завідувач кафедри проф. Варламов Г.Б. відвідав КНР на запрошення Інституту енергетики Академії наук Провінції Шаньдун (м. Цзинянь).

Під час візиту відбулися перемовини з різними освітянськими та промисловими підприємствами стосовно підготовки магістрів та PhD-докторантів у КПІ вцілому,  на теплоенергетичному факультеті та безпосередньо на кафедрі теоретичної і промислової теплотехніки та проведення спільних наукових розробок у енергетичній сфері.

За період поїздки у містах Цзинянь, Цзибо та Циньдао ( Провінція Шаньдун ) вдалося побувати у інститутах,  на важливих та сучасних теплоенергетичних об`єктах, підприємствах та у організаціях енергетичного спрямування.

За підсумками поїздки вдалося узгодити основні умови навчання у КПІ ім. Ігоря Сікорського, які заплановано детально обговорити та підписати під час візити Китайської делегації у червні 2018р.

Деталізацію наукового співробітництва заплановано провести під час цього візиту

Найщиріші вітання!!!

 

 

Дорогі жінки! Щиро вітаємо вас зі святом весни – Міжнародним жіночим днем 8 Березня!

Низький уклін вам за натхненну працю у всіх сферах нашого суспільного життя, за сімейний затишок, який ви збагачуєте своєю ніжністю, теплотою і ласкою, безмежною людською теплотою, щирістю і шляхетністю.

Міцного вам здоров’я, радості, весняного настрою, достатку в родинах, творчого натхнення, успіхів і звершень у всіх благородних справах!

 

 

День відкритих дверей теплоенергетичного факультету

24 лютого відбувся День відкритих дверей теплоенергетичного факультету. Майбутні абітурієнти дізналися про напрями підготовки, більш детально познайомилися з спеціальністю 144 Теплоенергетика спеціалізацією Промислова і муніципальна теплоенергетика і енергозбереження, що представлена на кафедрі ТПТ,  оглянули аудиторії та лабораторії, дізналися умови вступу та навчання на нашій кафедрі, а також мали змогу поспілкуватися з викладачами та нинішніми студентами.

Ми щиро сподіваємось, що отримана інформація була цікавою та корисною як для абітурієнтів, так і для їхніх батьків. 

 

 

 

 
            

 

 

 

 

 

 

Увага Абітурієнтам! Нові Правила прийому до університету

Увага Абітурієнтам!

 
На засіданні Вченої Ради КПІ ім. Ігоря Сікорського прийнято нові Правила прийому до університету.
 
Просимо абітурієнтів звернути увагу на нові Правила прийому та прааналізувати зміни у порівняння з правилами прийому минулого року!
 
З Правилами Ви можете ознайомитись за посиланням http://kpi.ua/rule.
 
 
Адміністрація кафедри ТПТ

У травні 2017 року зав. Кафедрою ТПТ д.т.н., проф.. Варламов Г.Б. у складі делегації КПІ ім. Ігоря Сікорського відвідав КНР.

КНР   м. Цзінань– столиця провінції Шандунь,  травень 2017

Зустріч декана  Теплоенергетичного факультету Є.М. Письменного, зав. кафедрою АПЕПС  Коваля О.В. та зав.кафдрою ТПТ Варламов а Г.Б. з Сю Мин (у центрі) - Директором Інституту Енергетики Академії наук провінції Шандунь та співробітниками інституту  Гао Лин(крайня зліва) та Генг Вен-гуангом

Read more...

Візит в Брест

    На запрошення Комітету по сільському господарству та продовольству Брестського виконавчого комітету Республіки Беларусь  зав. кафедрою д.т.н., проф. Варламов Г.Б. з 08 по 10 червня 2017р. прийняв участь у семінарі-нараді з питань енергозбереження, впровадження високоефективних маловідходних та безвідходних технологій    при виробництві сільско-господарської продукції а також шляхів реалізації енергозберігаючих заходів (м. Брест, Республіка Беларусь).

 

       Під час візиту до м. Брест проф. Варламов Г.Б. провів презентацію наукових розробок  та вже реалізованих в Україні проектів з енергозбереження,продемонстрував фото та відеоматеріали з реалізованих проектів, відвідав  підприємства енергетичного профілю, на яких виробляються пальникові системи для енергетичних установок (сушарок зерна) для підприємств сільського господарства. Головним серед  вищезгаданих підприємств є  ВАТ «Брестсільмаш».  Під час відвідання підприємства проф.. Варламова ознайомили з виробничою базою та обладнанням цехів, були обговорені питання співпраці у впровадженні новітніх технологій та узгоджені технічні умови виробництва пальникових систем на основі мікрофакельної технології газоспалювання  КПІ ім. Ігоря Сікорського.

   Під час візиту 09  червня 2017 р. було підписано Меморандум про співробітництво і спільну діяльність між                Брестським обласним  Виконавчим Комітетом по сільському  господарству та продовольству (м. Брест, Республіка Білорусь) в особі заступника Голови Комітету Дорошенка Олександра Вiталiйовича та Науково-навчальним центром «Екотехнології та технології енергозбереження» Національного технічного університету України “Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського” . 

Офіційне закриття навчального року у Варшавській політехніці

Офіційне закриття навчального року у Варшавській політехніці

 

На запрошення ректора Варшавської політехніки проф. Яна Шмідта зав. кафедри ТПТ проф.Варламов Г.Б. відвідав з 8 по 10 червня Варшаву, де узяв участь у урочистому засіданні Сенату Варшавської політехніки з нагоди закінчення 2016-2017 навчального року  і підведення підсумків навчання студентів та аспірантів університету.

 

 

 

 

 

 

Read more...

Важлива подія – захист дипломних проектів випускників-спеціалістів кафедри ТПТ!

22 грудня 2017 року на кафедрі теоретичної і промислової теплотехніки ТЕФ відбувся  захист дипломних проектів спеціалістів останнього випуску. 

Захист  пройшов успішно.

Студенти Грибок П.О., Гриценко І.П. і Кравець М.І. здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за спеціальністю "Теплоенергетика"  та отримали професійну кваліфікацію "Інженер-енергетик".

 Середній бал захисту - 4,00. Всі дипломні проекти є реальними, що підтверджено технічними завданнями та актами впровадження результатів.

ВСТУПНА КОМПАНІЯ до ВНЗ України 2018р

16 грудня 2017 року майбутні абітурієнти завітали на кафедру ТПТ в рамках загальноуніверситетського Дня відкритих дверей, щоб дізнатися про напрями підготовки фахівців теплоенергетичної галузі, ознайомитися з особливостями вступної кампанії 2018 року, а також поспілкуватися з викладачами та нинішніми студентами кафедри.

Ми щиро сподіваємось, що отримана інформація була цікавою та корисною як для абітурієнтів, так і для їхніх батьків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краща академічна група 2016/2017 навчального року

 

Вітаємо групу ТП-41, яка  посіла перше місце за результатами конкурсу "Краща академічна група 2016/2017 навчального року".
Переможці отримали можливість відвідати Національний  дендрологічний парк "Софіївка".

Про те як кращі студенти кафедри насолоджувались мальовничими краєвидами, унікальним ландшафтом і свіжим повітрям найвідомішого парку України дивіться у фотозвіті.

 

 

 

 

Read more...

Привітання першокурсникам кафедри ТП-71 2017 року навчання


Шановні першокурсники групи ТП-71!

Ми радо вітаємо Вас у родині кафедри теоретичної і промислової теплотехніки.
Зичемо Вам натхнення, цікавих та нових вражень і успіхів у житті.

Пам`ятайте, Ви самі будуєте Ваше життя.
Ким Ви станете у майбутньому  вже зараз залежить лише від Вас.

    

 

 

 

Read more...

Візит представників Інституту енергетичних досліджень Академії наук провінції Шаньдун

Візит представників Інституту енергетичних досліджень Академії наук провінції Шаньдун!


На початку серпня завідувач кафедри проф. Г.Б. Варламов приймав делегацію компанії «Shandong Tianli Energy Corporate Limited» - інноваційного майданчика Інституту енергетичних досліджень Академії наук провінції Шаньдун (Shandong Academy of Sciences, м. Цзінань, КНР).Метою прийому стало обговорення проведення спільних наукових робіт з впровадження розробок у дослідженні процесів тепломассообміну та створенні пальникових систем енергетичних установок на основі мікрофакельної технології газоспалювання, здійснених науковцями КПІ ім. Ігоря Сікорського, у  виробництво продукції, яка розробляється китайською компанією.

В ході візиту, який тривав з 1 по 8 липня гості не лише познайомилися з багатою історією університету, а й відвідали об'єкти на яких встановлені і працюють винаходи київських політехніків.

 

 

 

 

Read more...

On June 6, 2017 students of the faculty of Science and Engineering of the University of Groningen, the Netherlands, visited Igor Sikorsky Kyiv polytechnic institute

On June 6, 2017 students of the faculty of Science and Engineering of the University of Groningen, the Netherlands, visited Igor Sikorsky Kyiv polytechnic institute.

They were met with Professor Gennady Varlamov, the Head of the Department of theoretical and industrial thermal engineering, Katherina Romanova, the Deputy Head of Department (International relations) and Olga Dashchenko, assistant of the Department.

After familiarizing themselves with historical part of the university and expositions of State polytechnic museum, guests had a meeting with students of the Department of theoretical and industrial thermal engineering were shown the next presentations:

«Reconstruction of the industrial boiler house of the textile factory «T-Style» in Rivne», Sophiya Geletuha;

"Intensive process of coal combustion using vortex  in boilers", Andriy Gorbunov;

''High-performance  microflame  technology", "Сooling system mobile data center", "Hybrid fuel systems", "Energy-efficient heat pump systems in a heat supply and industrial technologies" and "High-efficiency and ecologically clean power options of the pin energy exchange", Gennady Varlamov.

After that meeting guests discussed  with representatives of the student council of Igor Sikorsky Kyiv polytechnic institute possible lines, ways and mechanisms of cooperation.

Read more...

ВСТУПНА КОМПАНІЯ до ВНЗ України 2018р

16 грудня 2017 року майбутні абітурієнти завітали на кафедру ТПТ в рамках загальноуніверситетського Дня відкритих дверей, щоб дізнатися про напрями підготовки фахівців теплоенергетичної галузі, ознайомитися з особливостями вступної кампанії 2018 року, а також поспілкуватися з викладачами та нинішніми студентами кафедри.

Ми щиро сподіваємось, що отримана інформація була цікавою та корисною як для абітурієнтів, так і для їхніх батьків. 

 

 

 

 

Результати XXII туру комплексного моніторингу якості підготовки фахіфців

За результатами XXII туру комплексного моніторингу якості підготовки фахівців студенти гр. ТП-31 спеціальності "Теплоенергетика" зайняли 40-е місце із 122 спеціальностей університету.

В рейтинговій таблиці якості підготовки фахівців в КПІ ім. Ігоря Сікорського за результатами XX-XXII турів наша спеціальність "Теплоенергетика" на 32 місці.

Засідання секції №4 "Проблеми теоретичної та промислової теплотехніки" 15 - міжнародної науково-практичної конференції

26-28 квітня 2017 року в аудиторії 420-5 відбулось засідання секції №4 "Проблеми теоретичної та промислової теплотехніки" 15 - міжнародної науково-практичної конференції

 

 ХV міжнароднанауково-практична конференція аспірантів, магістрантів, студентів

«Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики»

 /   The ХV Scientific and Practical Conference

Modern problems ofscien­ti­fic power wareof Post Graduate Students, Masters of Arts and Students   /

 

Кращі доповіді секції 4.

 Диплом 1 ступеня

Кравчук Олександр Михайлович, магістрант гр.ТП-51м

Диплом ІІ ступеня

Горбунов Андрій. Олександрович, магістрант гр.ТП-51м

Гордійчук Валерій Русланович, магістрант гр.ТП-61м

Диплом ІІІ ступеня

Боянівський Владислав Петрович, магістрант гр.ТП-61м

МІСЮРА Тимофій Олексійович, студент гр.ТП-31

ІВАНЕНКО Дмитро Олегович, магістрант гр.ТП-61м

Подяка кафедри

ОСЛОВСЬКИЙ Сергій Олексійович, студент гр.ТП-31

ГОНЧАРУК Павло Миколайович, студент гр.ТП-41

СЕМИДОЦЬКА Олександра.Станіславівна, студентка гр.ТП-42

 


Підсумки конкурсу "Молодь-енергетиці України - 2016"

20.04.2017року у залі Вченої Ради було проведений урочистий захід, присвяченний нагородженню призерів Відкритого конкурсу молодих вчених та енергетиків " Молодь - енергетиці України - 2016"

Вітаємо студентів кафедри ТПТ - переможців конкурсу!!!

I місце студенти:

Касянчук Станіслав Леонідович "Контактний водневий теплогенератор для теплозабезпечення будівлі"

II місце молоді вчені:

Капустянський Андрій Олександрович "Підвищення енерго-екологічних показників котлів ТЕС при роботі на непроектному вугіллі за допомогою застосування каталізатора горіння і оптимізації режимних факторів"

II місце студенти:

Шевченко Олексій Миколайович "Моделювання процесів теплообміну на прикладі пластинчастих теплообмінників лінійки Termax з використанням програмного продукту Solid Works"

Емішьян Анастасія Сергіївна "Порівняння характеристики способів термоізоляції будівель"

Владович Іван Андрійович "Бінарний цикл холодильної установки та його ефективність"

III місце студенти:

Місюра Тимофій Олексійович "Перспективи отримання супергідрофобних поверхонь для інтенсифікації процесу конденсації"

Осипенко Єлізавета Олександрівна "Реконструкція джерела теплопостачаня будинку з використанням сучасного теплогенератора типу АОМ"

Майстренко Олександр Олександрович "Про актуальні питання використання склопакетів, як елемена енергоощадних та енергозберігаючих технологій"

Учасники:

Магдич Владислав Петрович "Про деякі актуальні питання застосування сучасних поверхнево активних речовин для захисту теплообмінних поверхонь"

Маркулан Єгор Вікторович  "Про деякі актуальні питання застосування сучасних поверхнево активних речовин для захисту теплообмінних поверхонь"

 

День відкритих дверей ТЕФ (22.04.17 фотозвіт)

22.04.17 відбувся "День відкритих дверей" ТЕФ

Фотозвіт

 

 

Школа абітурієнта

Шановні абітурієнти! 

В КПІ діє Школа абітурієнта (ША), в якій презентуються найсучасніші розробки, виступи студентів, випускників та їх досягнення.
На останній зустрічі з абітурієнтами, яка відбулася 25 березня 2017 року від нашої кафедри була презентація Нової енерго-екологічної парадігми розвитку теплоенергетики з включенням до неї нових інноваційних технологій, розроблених на кафедрі ТПТ.
Запрошуємо вас для перегляду відео-інформації за посиланням:

День відкритих дверей ТЕФ (25.03.17 фотозвіт)

25.03.2017 відбувся День відкритих дверей ТЕФ

 

More Articles...

 1. V Міжнародна науково-практична конференція "Актуальные проблемы транспорта и энергетики: пути их инновационного решения"
 2. Вітаємо жінок з весняним святом!!!
 3. Шановні студенти! Конкурс! Твори і перемагай!
 4. ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТУ 85 РОКІВ
 5. Курси підвищення кваліфікації керівників КП та ОСББ
 6. День відкритих дверей
 7. 16.02.2017 відбулось урочисте вручення дипломів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
 8. Вітаємо студентів з успішном захистом дипломних проектів на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»!
 9. УВАГА!!! Початок весняного семестру 2016-2017 року
 10. З Новим роком та Різдвом!
 11. АТЕСТАЦІЯ СТУДЕНТІВ!
 12. Привітання першокурсникам ТЕФ
 13. Урочисте вручення дипломів магістра випускникам кафедри ТПТ
 14. До уваги студентів IV курсу!!! Іспит з іноземної мови в магістратуру
 15. Графік прийому документів та вступних випробовувань на 5-й курс (магістри, спеціалісти) для кафедри ТПТ
 16. ДРУГЕ ВИЇЗНЕ засідання кафедри ТПТ
 17. Кафедра ТПТ вітає з ювілеєм к.т.н.,доц.Боженка М.Ф.
 18. Вітаємо викладачів кафедри ТПТ з виданням двох монографій в галузі дослідження теплонасосних систем
 19. Результати захисту мігістерських дисертацій випуску 2016 року
 20. Результати захисту дипломних проектів бакалаврів гр.ТП-21,22
 21. Викладачі кафедри ТПТ успішно підвищили свою кваліфікацію
 22. Міжнародний форум "Уроки Чорнобиля - для ядерної безпеки світу"
 23. Підведення підсумків XV Всеукраїнського конкурсу «Молодь – енергетиці України – 2015»
 24. Найкрасивіші дівчата на ТЕФІ! - конкурс МІС ТЕФ 2016 - результати.
 25. 23 та 27 квітня 2016 року Дні відкритих дверей ТЕФ та кафедри ТПТ!
 26. Тепер ми ВКОНТАКТІ!!!!
 27. Оголошення! Засідання секції № 4 ХIV-ої міжнародної науково-практичної конференції
 28. Конференція трудового колективу університету
 29. Травнені свята 2016 року
 30. УВАГА!!! Студентам кафедри ТПТ - термін весняної атестації
 31. Звіт завідувача кафедрою Варламова Г.Б. на зборах трудового колектива
 32. Про перенесення початку аудиторних занять в НТУУ «КПІ» на 15.02.2016 р.
 33. Привітання завідуючого кафедрою ТПТ Геннадія Борисовича з ювілеєм!
 34. З НОВИМ РОКОМ ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!
 35. УВАГА ВСІМ АБІТУРІЄНТАМ!
 36. УВАГА АБІТУРІЄНТАМ!
 37. 12 грудня 2015 року - День відкритих дверей Теплоенергетичного факультету
 38. Графік навчання на період 28.12.2015-07.02.2016
 39. Візит групи викладачів кафедри ТПТ під керівництвом проф. Безродного М.К. до Чжецзянського університету науки і технологій в м. Ханчжоу (Китай)
 40. Шанс для спільного впровадження навчальних та наукових розробок з польськими колегами

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко