Спецпитання тепломасообміну

Статус дисципліни: Дисципліна відноситься до циклу дисциплін вільного вибору студентів

Факультет :       «теплоенергетичний»

Кафедра :           теоретичної та промислової теплотехніки.

Read more...

Спецпитання гідрогазодинаміки

Статус кредитного модуля            вільний вибір                                 

Інститут/факультет      теплоенергетичний                                           

Кафедра    теоретичної та промислової теплотехніки                               

Read more...

Теплотехнологічні процеси та установки

Статус дисциплін: Дисципліна відноситься до циклу дисциплін професійно - практичної підготовки і є дисципліною за вибором ВНЗ

Факультет :                теплоенергетичний

Кафедра :          теоретичної та промислової теплотехніки.

Read more...

Джерела теплопостачання та споживачі теплоти

Статус кредитного модуля  Кредитний   модуль   відноситься   до   циклу  дисциплін професійно-практичної підготовки  і є дисципліною за вибором ВНЗ.

Факультет                 теплоенергетичний

Кафедра           теоретичної та промислової теплотехніки.

Read more...

Системи виробництва та розподілу енергоносіїв промислових підприємств

Статус дисципліни: Дисципліна відноситься до циклу дисциплін за вибором вищого навчального закладу

Факультет :       теплоенергетичний

Кафедра :           теоретичної та промислової теплотехніки.

Read more...

Системи газопостачання

Статус дисципліни: Дисципліна відноситься до циклу дисциплін за вибором вищого навчального закладу

Факультет :       «теплоенергетичний»

Кафедра :           теоретичної та промислової теплотехніки.

Read more...

Теплові мережі

Статус кредитного модуля    обов’язковий                        

Інститут/факультет      теплоенергетичний                                           

Кафедра    теоретичної та промислової теплотехніки

Read more...

Системи та установки знешкодження промислових викидів

Статус дисциплін:   Дисципліна відноситься до циклу дисциплін за вибором вищого навчального закладу.

Факультет :       теплоенергетичний

Кафедра:             теоретичної та промислової теплотехніки

Read more...

Проектування теплоенергетичних установок

Статус кредитного модуля обов’язковий                        

Інститут/факультет      теплоенергетичний                                           

Кафедра    теоретичної та промислової теплотехніки

Read more...

Використання вторинних енергоресурсів

Статус (кредитного модуля) дисципліни: входить до блоку вибіркових навчальних дисциплін і є дисципліною за вибором ВНЗ

Факультет:        теплоенергетичний

Кафедра:            теоретичної та промислової  теплотехніки

Read more...

Паливо та обладнання для його спалювання

Статус дисциплін:  Дисципліна відноситься до циклу дисциплін професійно - практичної підготовки і є дисципліною за вибором ВНЗ

Факультет :  теплоенергетичний

Кафедра :      теоретичної та промислової теплотехніки.

Read more...

Гідрогазодинаміка

Статус кредитного модуля   обов’язковий                        

Інститут/факультет      теплоенергетичний                                           

Кафедра    теоретичної та промислової теплотехніки       

Read more...

Технічна термодинаміка

Статус кредитного модуля обов’язковий                        

Інститут/факультет      теплоенергетичний                                           

Кафедра    теоретичної та промислової теплотехніки

Read more...

Тепломасообмін

Статус дисципліни: обов’язкова дисципліна

Факультет: теплоенергетичний

Кафедра: теоретичної та промислової теплотехніки

Read more...

Інформаційні технології. Основи програмування

Статус дисциплін: Дисципліна відноситься до циклу дисциплін професійно – практичної  підготовки і є обов`язковою.

Факультет :                теплоенергетичний

Кафедра :          теоретичної та промислової теплотехніки.

Read more...

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко