21-24 квітня відбулась ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики»

 З 21 по 24 квітня в стінах Теплоенергетичного факультету відбулась ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів, студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики».
Головуючий конференції був проректор з наукової роботи, академік  НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю. 
Заступник Голови - декан ТЕФ  НТУУ "КПІ" д.т.н., проф. Письменний Є.М.

Члени наукового комітету:
Д.т.н., проф. НТУУ „КПІ” Туз В.О.
Д.т.н., проф. НТУУ „КПІ” Черноусенко О.Ю.
Д.т.н., проф. НТУУ „КПІ”  Варламов Г.Б.
Д.т.н., проф. НТУУ „КПІ” Лук’яненко С.О.
К.т.н., проф. НТУУ „КПІ”  Ковриго Ю.М.
К.ф-м.н., с.н.с.  ІТМО ім. Ликова НАН Беларусі  Жукова Ю.В.
Д.т.н., проф. СПбТУ  (Росія) Сапожніков С.З.
Д.т.н., проф. ОНПУ  Мазуренко А.С.

 

 

 

21 квітня  відбулось відкриття пленарного засідання на якому  були заслухані доповіді провідних вчених ТЕФ:

 Сучасний стан та виклики в енергетиці України.
ВАРЛАМОВ Г.Б., д.т.н., професор, завідувач кафедри теоретичної та промислової теплотехніки, ас. Приймак К.О.,ас. Оліневич Н.В., Дащенко О.П.

Основи універсальної технології спалювання палива.
АБДУЛІН М.З., к.т.н., доцент кафедри теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій.

Конструктивні особливості та теплові режими наносупутника PolyITAN-1 та перспективного наносупутника PolyITAN-2-SAU.
РАССАМАКІН Б.М., с.н.с., к.т.н.;  Байсков М.Ф., м.н.с..; Хомінич В.І., доц.., к.т.н.; Бендасюк Н.М., аспірант ІТС;  Снурніцин А.Д., Чаплигін О.О,магістранти гр. ТФ-41.

 3 22 по 24 квітня  поточного року відбулись виступи з доповідями студентів, магістрантів та аспірантів кафедри ТПТ на тему "Проблеми теоретичної і промислової теплотехніки"  на чолі з 

Керівником секції – д.т.н., професор Варламов Г.Б.
Вченим секретарем – к.т.н., доцент Барабаш П.О.

Загалом було  заслухано 47  актуальних, нагальних та науково-обгрунтованих доповідей з публікаціями тез.

З темами доповідей та тезами можна ознайомитись на нашому сайті у розділі Наука- Конференції або перейти на посилання:

ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики»

                                    

 

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко