ВІЗИТ проф Варламова Г.Б. до Політехніки Опольської

         За запрошенням керівництва Політехніки Опольської (м. Ополе, Польща)  зав.кафедрою Теоретичної та промислової теплотехніки (ТПТ)  д.т.н., проф. Варламов Г.Б.  відвідав з 15 по 18 вересня 2015р.  цей навчальний заклад.

      Під час візиту проф. Варламов Г.Б. прийняв 16 вересня  участь у засіданні Сенату  університету, на якому розглядалося питання об`єднання політехнічних університетів півдня Польщі у консолідовану організацію «Академія Сілезіана» . 

 

     У розширеному засіданні Сенату  Політехніки Опольської  з цього питання   прийняли участь ректори університетів сусідних воєводств , що згодилися об`єднати навчальні та наукові зусилля своїх колективів задля нових потужних здобутків, а саме: Голова асоціації  ректорів Академічних шкіл Польщі (CRASP)  ректор Сілезьського університету в Катовіцах проф. Веслав Банись,  ректор Політехніки Опольській проф. Марек Тукіендорф, ректор Політехніки Шленськей (м. Глівіца) проф. Анжей Карбовнік, ректор Економічного  університету в Катовіцах  проф. Роберт Томанек, ректор Політехніки Ченстоховській  проф.  Марія Новіцка-Сковрон. http://opole.tvp.pl/21654269/trwaja-rozmowy-o-zwiazku-uczelni-slaskich

        За підсумками виступів вищевказаних ректорів, членів Сенату,  проректорів, деканів факультетів, докторантів та студентів Сенат Політехніки Опольської  (ПО)  підтримав об`єднання університетів у «Академія Сілезіана».

   Під час візиту проф. Варламов Г.Б. мав низку зустрічів,  у тому числі з ректорами вищезгаданих університетів  з обговоренням можливих перспектив  об`єднання  університетів у «Академія Сілезіана».

 

   Фото робочої  зустрічі в ректораті: (зліва направо) проректор Політехніки Опольської  Януш Посполіта, Голова CRASP Польщі Веслав Банись,  проф. Варламов Г.Б. (НТУУ «КПІ»), канцлер Політехніки Опольській  Барбара Гетманьська, ректор Політехніки Опольській проф. Марек Тукіендорф, проректор Політехніки Опольської  Кшиштоф Малік,   ректор Політехніки Ченстоховській  проф.  Марія Новіцка-Сковрон,  ректор Економічного університету в Катовіцах проф. Роберт Томанек,  ректор Політехніки Шльонськей (м. Глівіца) проф. Анжей Карбовнік

                     Під час візиту проф. Варламов Г.Б. провів плідні зустрічі з ректором Політехніки Опольській Мареком Тукиендорфом, проректорами та деканами  різних факультетів, на яких обговорювалися питання можливої співпраці у навчальній та науковій діяльності.

 

           Під час зустрічі з заступником декана механічного факультету
        проф. Анною  Круль та завідувачами  кафедр факультету

     З керівником Департаменту співробітництва та розвитку університету Анною Чабак розглянуті перспективні напрямки співпраці у науковій сфері за Програмою ЕС «Горизонт-2020» з питань визначення  основних наукових тем, партнерів з університетів інших країн та умов подачі проектів.

За цією Програмою «Горизонт-2020» сторони визначили дві наукові теми, що стосуються накових досліджень кафедри ТПТ з питань підвищення енерго-екологічної ефективності спалювання органічних палив та впровадження інноваційної розробки створення газодизельної пальникової системи для потужних транспортних засобів.

      Під час зустрічі з деканом факультету інженерії виробництва і логістики проф. Вальдемаром Скомудеком були обговорені питання реалізації спільного  проекту з підвищення енерго-екологічної ефективності потужних енергогенеруючих систем з використанням водневого  палива та узгодження навчальних програм за спеціалізацією «Енерго-екологічний менеджмент».

    Обговорені також питання підготовки та видання спільних підручників для студентів та аспірантів з екологічних аспектів енерговиробництва в енергетичній галузі польською та англійькою мовами, публікацією спільних статей англійською мовою у виданнях з ненульовим импакт-фактором, подачі спільних патентів.

  З керівницвом міжнародного офісу та керівництвом механічного  факультету та факультету инженерії виробництва та логістики проаналізовані можливості участі Політехніки Опольській у запропонованому кафедрою ТПТ НТУУ «КПІ» проекті  за Програмою «ERASMUS+»   за темою «Спільне вдосконалення  охорони навколишнього середовища» та пошуком пертнерів в університетах  Чехії, Німечинні та інших країн.

    Під час візиту проф. Варламову Г.Б. було організовано ознайомлення з сучасною навчальною та науковою базою університету й особливу увагу було акцентовано на лабораторії з обладнанням для проведення навчальних занять та проведенням наукових досліджень та оптимізації процесів спалювання органічного палива та різних сумішей у котлах комунального призначення.

    Фото дослідного зразка  котла, що працює на олійному паливі

 

 Фото дослідного зразка  котла, що працює на суміші різних органічних твердих палив

 

Навчально-дослідна установка визначення аеродинамічних особливостей повітряних систем вентиляції та кондиціювання повітря

Навчально-дослідна установка визначення теплових та гідравличних характеритсик вистеми опалення приміщення з використанням повітряного теплового насосу.

      На закінчення візиту проф. Варламов Г.Б. та керівництво університету Політехніки Опольської  домовилися, що кафедра ТПТ підготує відповідні виступи та презентації своїх пропозицій та проведе  виступи  перед науковцями Політехніки  Опольської  з  досягень  та можливих тематик  реалізаії спільних навчальних та наукових  проектів у жовтні 2015р.

 

 

                                                                       

 

 

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко