УВАГА АБІТУРІЄНТАМ!

12.12.15р. відбувся День відкритих дверей на Теплоенергетичному факультеті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут".

На цей захід  завітали школярі, батьки, а також слухачі Філії Інституту доуніверситетської підготовки та професійної орієнтації (ФДП) НТУУ “КПІ”. Представники кафедр Теплоенергетичного факультету презентували свої кафедри, надавши розширену інформації про їхню діяльність, подальші можливості кар’єрного росту, дозвілля студентів.

Кафедру ТПТ на заході представляли д.т.н, проф. Пуховий І.І. та асистент, к.т.н. Притула Н.О.

Від кафедри ТПТ на зборах в потоковій аудиторії факультету виступив  д.т.н, проф. Пуховий І.І., який  розповів про наступне:

 

 

 

 

1.Дисципліни, що  вивчаються:

-      Використання нетрадиційних джерел енергії (сонячна, геотермальна, вітрова i т. п.);
-      Джерела теплопостачання та споживачі теплоти;
-      Використання вторинних енергоресурсів;
-      Системи та установки знешкодження промислових викидів;
-      Інтегровані комп’ютерні технології;
-      Акумулювання енергії та теплові насоси;
-      Енергозбереження в теплопостачанні;
-      Низькоексергетичні опалювальні системи тощо.

         2. Кар`єрні перспективи:  Випускників-теплоенергетиків очікують наступні посади:

- головних інженерів комунальних господарств міст та підприємств середнього та потужного масштабів виробництва;
- провідних фахівців з енергозабезпечення та екологічної чистоти енерговиробництва;
- керівників департаментів з енергозбереження;
- директорів з  енергозабезпечення промислових та муніципальних підприємств, агропромислових фірм;
- керівників  представництв в Україні відомих світових брендів таких, як  Bosch, Viessmann, Siemens, Buderus, Wilo, Grundfos, Vaillant, General Electric;
- вчених-дослідників науково-дослідних та проектних інститутів Національної академії наук України. 

Асистент, к.т.н. Притула Н.О. провела екскурсію для абітурієнтів до комп’ютерної лабораторії кафедри ТПТ. В комп’ютерних лабораторіях проводяться заняття по моделюванню енергетичних процесів з таких дисциплін як «Теплотехнологічні процеси та установки», «Джерела теплопостачання», «Методи оптимізації теплоенергетичних процесів», «САПР енергетичних об’єктів та систем» з використанням програмного забезпечення AutoCAD, КОМПАС, SolidWorks. Студенти також мають змогу закріплювати отримані теоретичні знання з курсу «Тепломасообмін» та «Технічна термодинаміка» у ході проведення практичних дослідів у навчальних лабораторія. Тематика лабораторних робіт охоплює більшість розділів вищезгаданих курсів, що суттєво сприяє кращому засвоєнню базового матеріалу.

На завершення зустрічі із школярами кафедра запропонувала абітурієнтам прийняти участь у Дні відкритих дверей університету, який запланований на 20 грудня 2015р.

 Додаткова інформація буде розміщена на сайті кафедри ТПТ: www.tpt.tef.kpi.ua

 

ЗАПРОШУЄМО АБІТУРІЄНТІВ, ЛІЦЕЇСТІВ  ТА ШКОЛЯРІВ відвідати  День відкритих дверей НТУУ «КПІ»

 

Спеціальність

Теплоенергетика

Спеціалізації 

Промислова та муніципальна теплоенергетика і енергозбереження

Відновлювальна теплоенергетика та екологія

ЗНО

Українська мова та література, математика, фізика (або хімія, або іноземна мова)

Форма навчання

Денна, заочна

Вивчають

Студенти  вивчають комплекс фахових дисциплін:

- Джерела теплопостачання та споживачі теплоти,

- Енергозбереження в теплопостачанні,

- Використання вторинних енергоресурсів,

- Системи та установки знешкодження промислових викидів,

- Інтегровані комп’ютерні технології,

- Використання нетрадиційних джерел енергії (сонячна, геотермальна, вітрова i т. п.)

- Акумулювання енергії та теплові насоси,

- Високоефективні низькоексергетичні опалювальні системи.

В комп’ютерних лабораторіях проводяться заняття з проектування та моделювання енергетичних об’єктів та процесів з використанням AutoCAD, SolidWorks.

Практика студентів відбувається на сучасному обладнанні відомих підприємств і фірм.

Кар’єрні можливості

Випускників-теплоенергетиків очікують посади головних інженерів, провідних фахівців, керівників департаментів, директорів з енергозабезпечення промислових та муніципальних підприємств, агропромислових фірм, керівників представництв відомих світових брендів Bosch, Viessmann, Siemens, Buderus, Wilo, Grundfos, Vaillant, General Electric, а також вчених науково-дослідних та проектних інститутів Національної академії наук України.

 

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко