Вітаємо викладачів кафедри ТПТ з виданням двох монографій в галузі дослідження теплонасосних систем

Вітаємо науковців кафери теоретичної і промислової теплотехніки - к.т.н. Кутру Д.С. та к.т.н. Притулу Н.О.,які під керівництвом д.т.н.,проф. Безродного М.К. видали монографії для спеціалістів у галузі дослідження та застосування теплонасосних технологій для систем теплопостачання та кондиціювання повітря, а також для викладачів,студентів та аспірантів теплотехнічних спеціальностей ВНЗ.

Монографії рекомендовані Вченої радою НТУУ "КПІ":

1. Термодинамічна та енергетична ефективність теплонасосних схем теплопостачання : монографія / М.К.Безродний, Н.О.Притула. - Київ : НТУУ "КПІ" Вид-во "Політехніка", 2016. - 272 с.

2. Ефективність теплонасосних систем кондиціювання повітря : монографія / М.К. Безродний, Д.С. Кутра. - К. : НТУУ "КПІ", 2015. - 172с.

 

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко