Випускні роботи студентів

ВИПУСКНІ РОБОТИ 

МАГІСТРАНТИ  (2-го року навчання в магістратурі) каф. ТПТ, спеціальність: 8.05060101 «Теплоенергетика»

Випуск 2016р., група ТП-41м  

№    

П.І.Б.

Викладач-керівник

(П.І.Б., вчене звання, ступінь) 

Назва магістерської дисертації

     Анотації          

1

Бабій Владислав Миколайович

д.т.н., проф.Пуховий Іван Іванович

Способи формування льодяних конструкцій та теплопостачання будівель з використанням теплоти кристалізації води.

українською

англійською

2

Бистранівський Володимир Юрійович

к.т.н. доцент Мінаковський Віктор Мирославович

Віртуальна лабораторна робота для дослідження процесу сушіння капілярно-пористого матеріалу

українською

англійською

3

Владович Іван Андрійович

к.т.н., с.н.с. Барабаш Петро Олексійович

Бінарний цикл холодильної установки та його ефективність

українською

англійською

4

Гальченко Ірина Вікторівна

к.т.н., доцент Гавриш Андрій Сергійович

Вплив режимних параметрів теплоносія на теплообмін при конденсації в присутності наноречовин

українською

англійською

5

Григорчук Максим Сергійович

к.т.н. доц. Фуртат Ірина Едуардівна

Керування температурним режимом кімнати з теплою підлогою.

українською

англійською

6

Затірка Наталія Олегівна

к.т.н., доцент Гавриш Андрій Сергійович

Теплообмін та гідродинаміка процесу конденсації на поверхнях з нанопокриттями

українською

німецькою

7

Навозенко Анна

 

Газополуменеве обпалення алюмінієвих електролізерів

українською

англійською

8

Сергієнко Ігор Володимирович

д.т.н., проф. Безродний Михайло Костянтинович

Термодинамічний аналіз теплонасосних систем кондиціювання плавального басейну в режимі охолодження припливного повітря.

українською

англійською

9

Фетісенко Олександр Сергійович

д.т.н. професор Варламов Геннадій Борисович

Теплозабезпечення будівлі контактним теплогенератором МВК-0,5

українською

англійською

10

Христюк Ігор Миколайович

к.т.н., доц. Хавін Сергій Олександрович 

Моделювання руху газів в мартенівській печі

українською

англійською

 

БАКАЛАВРИ 4-го курсу  каф. ТПТ, спеціальність: 6.050601«Теплоенергетика»

Випуск 2016р.,

група ТП-21

  №  

Прізвище, ім’я, по батькові студента

Викладач-керівник (П.І.Б, ступінь, вчене звання)   

Назва дипломного проекту бакалавра

   Анотації        

1

Боянівський Владислав Петрович

доц., к.т.н. Боженко М.Ф.

Опалення, вентиляція і кондиціювання повітря приміщень бізнесцентру у м. Києві по вул. Антоновича, 46 (комплексний)

українською

англійською

2

Гобова Марія Олександрівна

проф., д.т.н. Безродний М.К.

Теплонасосна система теплопостачання експериментального будинку ІТТФ НАНУ з використанням акумульованої теплоти ґрунту

українською

англійською

3

Гриценко Ігор Павлович

доц., к.т.н. Мінаковський В.М.

Тунельна сушильна установка для сушіння яблук

українською

англійською

4

Єрохін Олександр Олександрович

ас. Романова К.О.

Опалювальна водогрійна котельня для теплопостачання житлового масиву в м. Києві

українською

англійською

5

Касян Владислав Володимирович

проф., д.т.н. Пуховий І.І.

Паливно – сонячна котельня для умов Одеси з акумуляторами теплоти

українською

англійською

6

Колотенко Микита Олексійович

проф., д.т.н. Безродний М.К.

Підготовка попутного нафтового газу в якості моторного палива в газодизельній установці

українською

англійською

7

Кошмак Олександр Русланович

ст. викл. Голіяд М.Н

Центральний тепловий пункт для двох багатоквартирних будинків в м. Черкаси

українською

англійською

8

Очеретянко Микита Дмитрович

проф., д.т.н. Варламов Г.Б.

Модернізація існуючої котельні в м. Чернігові з використанням контактного теплогенератора КАОМ

українською

англійською

9

Петречук Андрій Леонідович

ст. викл. Шовкалюк Ю.В.

Реконструкція системи гарячого водопостачання адміністративної будівлі виробничої бази «ЮТЕМ» по вул.Чкалова, 3 в м. Буча, Київської області

українською

англійською

10

Сікорський Володимир Олегович

ст. викл. Голіяд М.Н.

Індивідуальний тепловий пункт громадської  будівлі в м. Суми

українською

англійською

11

Чалій Іван Васильович

ас., к.т.н. Соломаха А.С.

Реконструкція турбіни ПТ-25-90 Черкаської ТЕЦ з метою переводу на режим роботи з погіршеним вакуумом

українською

англійською

 група ТП-22

  №   

Прізвище, ім’я, по батькові студента

Викладач-керівник (П.І.Б, ступінь, вчене звання)

Назва дипломного проекту бакалавра

   Анотації 

                        

1

Гелетуха Софія Георгіївна

ст. викл. Шовкалюк Ю.В.

« Реконструкція промислової котельні Рівненської текстильної фабрики «Т-Стиль»

українською

англійською

2

Головань Андрій Володимирович

ст. викл. Шовкалюк Ю.В.

«Автономна котельня житлового будинку по вул. Борисівській в смт. Козин Київської області»

українською

англійською

3

Гордійчук Валерій Русланович

доц.,к.т.н. Хавін С.О.

Низькотемпературна система розморожування вантажів у залізничних вагонах

українською

англійською

4

Грибок Павло Олександрович

к.т.н. Назарова І.О.

Котельня на базі контактних водонагрівачів для теплопостачання житлового масиву в м. Житомирі.

українською

англійською

5

Живиця Катерина Олегівна

проф.,д.т.н. Пуховий І.І.

Система теплопостачання будівлі тепловим насосом з різними джерелами теплоти

українською

англійською

6

Іваненко Дмитро Олегович

доц.,к.т.н.Боженко М.Ф.

«Опалення, вентиляція і кондиціювання повітря приміщень бізнес центр у м. Києві по вул. Антоновича, 46  (комплексний)»

українською

англійською

7

Кравець Максим Ігорович

к.т.н. Назарова І.О.

Котельня з контактними водонагрівачами КВН для теплопостачання житлових та громадських будівель у м. Одесі

українською

англійською

8

Лях Валерій Михайлович

к.т.н., Кутра Д.С.

 Реконструкція індивідуального теплового пункту житлової будівлі по вул. Урлівська, 5 в м. Києві

українською

німецькою

9

Осипенко Єлизавета Олексадрівна

проф.,д.т.н., Варламов Г.Б.

«Система опалення підприємства з використанням сучасного теплогенератора марки АОМ»

українською

англійською

10

Рикун Денис Ігорович

доц.,к.т.н Мінаковський В.М.

«Установка випарна чотирьохступенева з термокомпресором для випарювання цукрового розчину»

українською

англійською

 

МАГІСТРАНТИ  (2-го року навчання в магістратурі) каф. ТПТ, спеціальність: 8.05060101 «Теплоенергетика»

Випуск 2015р., група ТП-31м   

п/п         

        Магістранти VІ курсу                                                                       

Викладач-керівник(П.І.Б., вчене звання, ступінь)

Тема магістерської дисертації

 1.

        Довбня Юлія Олександрівна

Хавін С.О., к.т.н., доц.

Теплообмін у високотемпературному радіаційно-конвективному рекуператорі з вторинними випромінювачами

 2. 

 Морощук Олександр Олександрович

Безродний М.К., д.т.н., проф.

Термодинамічна ефективність теплонасосних систем кондиціонування повітря закритих басейнів у холодний період року

 3. 

        Новіцький Микола Іванович

Боженко М.Ф., к.т.н., доц.

Порівняльні характеристики систем опалення будівель

 4. 

 Очеретнюк Роман Володимирович

Гавриш А.С., к.т.н., доц.

Теплообмін та гідродинаміка в каналах різної геометрії при критичних і надкритичних параметрах

 5. 

Піддубна Аліна Олександрівна 

Варламов Г.Б., д.т.н., проф.

Енергоекологічний аналіз експлуатації енергетичного об`єкту

 6. 

Середа Дмитро Сергійович

Боженко М.Ф., к.т.н., доц.

Порівняльні характеристики систем вентиляції та кондиціювання повітря будівель

 7. 

Цюцюра Юлія Володимирівна

Фуртат І.Е., к.т.н., доц.

Теплова електростанція на деревних відходах

 8. 

Кондратюк Роман Олегович (захист перенесено на лютий 2016 року)

Пуховий І.І., д.т.н., проф.

Процеси кристалізації води в каналах для систем підігрівання повітря та  використання  ефекту розширення льоду

  

 

БАКАЛАВРИ 4-го курсу  каф. ТПТ, спеціальність: 6.050601«Теплоенергетика»

Випуск 2015р., група ТП-11 

№п/п                

         Прізвище, ім`я, по батькові                                студента                                                                

        Викладач-керівник             (П.І.Б., ступінь, вчене звання)                              

                 Назва дипломного проекту бакалавра

1.

Годунко Ірина Володимирівна

проф.,д.т.н. Пуховий І.І.

Система опалення та гарячого водопостачання котеджу з використанням сонячної енергії в м.Миколаїв

2.

Горбунов Андрій Олександрович 

доц.,к.т.н Мінаковський В.М.

Використання біогазу з твердих побутових відходів як альтернативного джерела енергії для об’єктів  різного призначення

3.

Дрозд Тетяна Юріївна

ст. викл. Шовкалюк Ю.В.

Котельня для теплопостачання житлового будинку по вул. Вишневій,32 в м.Буча

4.

Касянчук Станіслав Леонідович

ст. викл. Трокоз Я.Є.

Фруктосховище для тривалого зберігання яблук в м.Київ

5.

Кияшко Дмитро Юрійовичу

ст.викл.,к.т.н. Назарова І.О.

Котельня з контактними водонагрівачами для теплопостачання житлового масиву у м.Київ

6.

Корецький Владислав Сергійович

доц.,к.т.н.Боженко М.Ф.

Опалення,вентиляція і кондиціювання повітря житлового будинку в с.Чайка, Київської області

7.

Котяш Василь Геннадійович 

доц., к.т.н. Боженко М.Ф.

Опалення, вентиляція і кондиціювання повітря індивідуального житлового будинку в с.Ново-Александрівка, Дніпропетровської області

8.

Кравчук Олександр Михайлович

ас.,к.т.н., Кутра Д.С.

Система теплопостачання індивідуального житлового будинку у м.Житомирі

9.

Кучак Вікторія Олександрівна

проф.,д.т.н. Пуховий І.І.

Система  теплопостачання  ремонтного заводу ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат»

10.

Моргун Роман Валерійович

ст. викл. Голіяд М.Н.

Індивідуальний тепловий пункт громадської будівлі в  м.Житомирі

11.

Невмержицький Сергій Васильович

ас.,к.т.н., Соломаха А.С.

Газотурбінна установка з утилізацією теплоти  відпрацьованих газів

12.

Перевьорткіна Інна Янівна

ст. викл. Шовкалюк Ю.В.

Котельня для теплопостачання житлового будинку по вул.Обухівській, 129 в м. Києві

13.

Перевьорткін Роман Володимирович

проф.,д.т.н. Безродний М.К.

Теплонасосна система опалення дачного будинку на базі відпочинку ІПМ «Бурлівщина» з  використанням теплоти грунту     (ДИПЛОМНА РОБОТА)

14.

Рибак Ігор Михайлович

ас. Приймак К.О.

Реконструкція Дарницької ТЕЦ-4 м. Київ з підключенням енергетичного котла на біопаливі

15.

Труба Олександр Володимирович

проф.,д.т.н., Варламов Г.Б.

Тепловий пункт житлового будинку по вул. Н.Юрківська у м.Києві

16.

Чайка Василь Михайлович 

доц.,к.т.н. Барабаш П.О.

Центральний теплопункт по вул. М.Цвітаєвої, 5 у м.Києві

17.

Шевченко Олексій Миколайович

доц.,к.т.н. Хавін С.О.

Циліндрична горизонтальна трубчата піч з двофазними термосифонами

18.

Шумченко Владислав Віталійович

ст. викл. Трокоз Я.Є.

Аміачна холодильна установка для тривалого зберігання груш в м.Полтава

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко