Пуховий Іван Іванович

1Посада, вчене звання, вчений ступіньдоктор технічних наук, професор.

Сторінка викладача (Іntellect)

Контактна адреса: м. Київ – 56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн. 516

e-mail: ivan@puh.com.ua

Наукові інтереси: спеціаліст в галузі використання відновлюваних джерел енергії (сонячної енергії для опалення, теплоти кристалізації води в системах опалення, вентиляції, використання теплових насосів).

 Біографія

14 липня 1943р.
– народився в с. Домашлин Корюківського району Чернігівської області, де у 1960 році закінчив середню школу;
1967 рік
– закiнчив з відзнакою Київський полiтехнiчний iнститут за спецiальнiстю «Промислова теплоенергетика»;
Липень – серпень
1967 року
– член студентського будівельного загону на будівництві в Нижнє-Вартовській споживчій риболовній спілці Тюменської області РФ;
1969-1972 роки
– навчався в аспірантурі КПІ при кафедрі теоретичної та промислової теплотехніки (керівник Бутузов О.І.);
1974 рік
–  захистив дисертаційну роботу кандидата технічних наук на тему «Дослідження мінімальної густини зрошення та тепловіддачі при пароутворенні в плівці рідини на диску, що обертається» за спеціальністю «Теоретичні основи теплотехніки»;
з 11 вересня 1967 р.
– працює на кафедрі послідовно інженером, старшим інженером, старшим науковим співробітником, асистентом;
1983 рік
– доцент кафедри;
1981-1982 рр.
– навчався на 10-ти місячних курсах французької мови при Київському університеті (вул. Ломоносова). Вільно володіє французькою мовою;
1983-1986 рр.
– професор Мадагаскарського університету, де читав лекції французькою мовою по курсам «Технічна термодинаміка» та «Теплові електричні станції» в регіональному віділенні університету – місто Анціранана.
2009 р.
– захистив дисертацію на здобуття навчального ступеня доктора технічних наук на тему «Тепло- та холодопостачання будівель з використанням енергії Сонця і довкілля» (в комплексі з традиційними джерелами енергії і без них) за спеціальністю «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»
2010 р.
– професор кафедри.
 
Викладання курсів

«Використання нетрадиційні джерела енергії», «Акумулювання енергії та теплові насоси», «Використання сонячної енергії та теплових насосів», «Промислова екологія», «Тепломасообмін», «Моделювання впливу енергозберігаючих технологій на стан довкілля».

Основні наукові праці

Автор біля 150 публікацій, з них 40 винаходів.

Основні наукові досягнення

Брав участь у Лейпцігській яр марці (Інноваційний форум), демонструвалася винайдена автором «Система опалення І.І. Пухового» з використанням теплоти кристалізації води (без теплового насоса).

Має патенти Франції та Швеції на відцентровий випарний апарат з безвідривним рухом рідини по зовнішній поверхні конуса.

Розробив інвестиційний проект «Використання теплових скидів Запоріжської АЕС в теплових насосах для теплопостачання міст Запоріжжя, Нікополь та Марганець».

Був співкерівником кандидатської дисертації Суржик Таміли Володимирівни, що успішно захищена в 1982 році. Керував контрактною аспірантурою Людмили Володимирівни Ляхович (без захисту дисертації).

Нині є науковим керівником аспіранта Барабаша Володимира Петровича та пошукача Кривошеєва Максима Олександровича.

Під керівництвом Пухового І.І. захищені магістерські дисертації студентів А. Постоленко, Л. Ковальчук, К. Приймак, М. Новік, Т. Кошарний. Разом з Т.Кошарним запатентована (пат. України на корисну модель №55749 від 27.12.2010 р.) виготовлена і досліджена сонячна піч для приготування їжі в умовах півночі України. Разом з К. Приймак отримано 2 деклараційні патенти України на систему опалення будівлі з буферною зоною утвореною льодяною стіною.

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко