18-21 квітня 2016р. ХІV Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів, студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики»

18-21квітня 2016р.    в Національному технічному університеті «Київський політехнічний інститут» на базі Теплоенергетичного факультету  (5 корпус) відбудеться  ХІV  Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів, студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики»

 Тематичні секції конференції:

  - атомна енергетика
  - теплообмін і гідродинаміка в теплопередаючих пристроях і енергетичних установках
  - сучасні технології в тепловій енергетиці
  - проблеми теоретичної і промислової теплотехніки
  - автоматизація теплоенергетичних процесів
  - моделювання та аналіз теплоенергетичних процесів
  - програмне забезпечення інформаційних систем та мережних комплексів
  - геометричне моделювання та проблеми візуалізації
  - сучасні проблеми сталого розвитку енергетики

 

 Для участі в конференції необхідно до 10 березня 2016 року  надати:
- заявку на участь (у друкованому вигляді),
- тези доповіді (у друкованому вигляді та в електронному варіанті ( в Microsoft Word)).

 Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Текст тез доповідей повинен містити постановку проблеми та її актуальність, виділення невирішеного раніше завдання в рамках цієї проблеми, короткий опис використаних методів її вирішення з зазначенням їх джерел та внесених авторами модифікацій, основні отримані результати і висновки.
Обсяг тез - одна повна сторінка.
На тезах доповіді, поданих в друкованому вигляді, автори, включаючи керівника, повинні поставити підписи. Матеріали, оформлені не за правилами, розглядатися не будуть.
Подані тези доповідей пройдуть попереднє рецензування, після чого буде складено остаточну програму конференції. Матеріали роботи конференції будуть представлені на сайті теплоенергетичного факультету НТУУ « КПІ».


Правила оформлення тез доповідей

Текст розміщується на сторінці формату А4. Поля:  ліве - 25 мм, решта - 20 мм, колонтитули - 12,5 мм. Переноси не допускаються.
Шрифт - Times New Roman, 12 пт. Інтервал - одинарний.
У лівому верхньому куті друкованого поля проставляється індекс УДК (напівжирним шрифтом). Нижче, через 1 інтервал, розташовуються статус (Студент, Магістрант, Аспірант), курс, група, П.І.Б. авторів. Для керівника - вчене звання, вчений ступінь, П.І.Б. керівника. Нижче, через 1 інтервал, симетрично центральної лінії, заголовними літерами (напівжирним шрифтом) друкується назва доповіді. Нижче, через 1 інтервал, друкується текст тез доповіді (абзац - 12,5, вирівнювання по ширині).
Малюнки повинні бути виконані в будь-якому форматі, імпортованому в Word. Їх розміри не повинні перевищувати розмірів текстового поля. Всі елементи малюнків мають бути згруповані.
Формули повинні бути набрані за допомогою вбудованого редактора формул Equation Editor. Розміри: звичайний - 12 пт., крупний індекс - 9 пт., дрібний індекс - 7 пт., великий символ - 13 пт., невеликий символ - 10 пт. Праворуч від формули (по правому краю) в дужках вказується її порядковий номер.
Після доповіді через 1 інтервал друкуються використані джерела згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

Шаблон для заповнення матеріалів тез, інструкція щодо його заповнення і пам'ятка по бібліографічному опису використаних джерел знаходяться на сайті теплоенергетичний факультет НТУУ "КПІ" http://tef.kpi.ua/

Інформаційне повідомлення про конференцію

Заявка на участь

ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики»

21 – 24  квітня 2015 року
відбулась
ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція
аспірантів, магістрантів, студентів

«Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики»
 

Науковий Комітет

 Голова
проректор з наукової роботи, академік  НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю. 

Заступник Голови
декан ТЕФ  НТУУ "КПІ" д.т.н., проф. Письменний Є.М.

 

Детальніше...

ХІІІ міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів, студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики»

3

Конференція «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» продовжує студентську науково-технічну конференцію, яка щорічно, починаючи з 2002 року, проводиться в Національному технічному університеті «Київський політехнічний інститут» на базі Теплоенергетичного факультету 

 

Детальніше...

ХІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ АСПІРАНТІВ, МАГІСТРАНТІВ, СТУДЕНТІВ «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИКИ»

ХІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ АСПІРАНТІВ, МАГІСТРАНТІВ, СТУДЕНТІВ «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИКИ»

(Скачати програму конференції)

22 – 25  квітня 2014 року Київ

Конференція «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» продовжує студентську науково-технічну конференцію, яка щорічно, починаючи з 2002 року, проводиться в Національному технічному університеті «Київський політехнічний інститут» на базі теплоенергетичні факультету.
Детальніше...

XI - МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ АСПІРАТНІВ, МАГІСТРАНТІВ,СТУДЕНТІВ «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИКИ»

З 16-19 квітня 2013 року відбулась XI  - МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ АСПІРАТНІВ, МАГІСТРАНТІВ,СТУДЕНТІВ «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИКИ» (Скачати програму конференції)

ХІ  международная научно-практическая конференция аспирантов, магистрантов, студентов «Современные проблемы научного обеспечения энергетики»

The ХІ Scientific and Practical Conference „Modern problems of scien­ti­fic power ware” of Post Graduate Students, Masters of Arts and Students

Конференція «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» продовжує студентську науково-технічну конференцію, яка щорічно, починаючи з 2002 року, проводиться в Національному технічному університеті «Київський політехнічний інститут» на базі теплоенергетичні факультету.

Детальніше...

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко