Наукові публікації викладачів

Варламов Геннадій Борисович

 1. Варламов Г.Б., Марчук Я.С., Беккер М.В.,  Любчик Г.М.,  Камаєв Ю.М., Позняков П.О., Кузьменко Д.О. «Трубчаста технологія газоспалювання – прорив у енергозбереженні та екологічності транспортування природного газу» Міжнародна конференція «Нафтогазова енергетика: проблеми та перспективи» Івано-Франківськ 20-23.10.2009.
2. Варламов Г.Б., Позняков П.О., Юрашев Д.М.,Комплексні дослідження енергоекологічних показників експлуатації ГТУ у складі газоперекачувального агрегату типу ГТК-10. // Энергосбережение, энергетика, энергоаудит №01 (95) 2012р. с. 15-25.
3. Варламов Г.Б. Особенности горелочной системы трубчатого типа для камеры сгорания ГТУ  в составе ГТК-10. / Варламов Г.Б., Позняков П.О., Юрашев Д.Н. // Экотехнологии и ресурсосбережение – №2 – 2012г. С.13-19.
4. Pryimak K.O., Varlamov G.B, Dashchenko O.P. Increasing  energy and environmental efficiency and reliability of power equipment by comprehensive monitoring its actual state // Electromechanical and energy saving systems, 2015. – №2/2015 (30). –  pp. 138 - 146.

5. Варламов Г.Б., Камаев Ю.Н., Позняков П.О., Юрашев Д.Н.  Улучшение характеристик камеры сгорания газотурбинного двигателя за счет использования трубчатой технологии газосжигания.  В кн. «Научные и прикладные вопросы промышленного газотурбостроения». ­–Scientific and Applied of Industrial Gas Turbine Engineering . ­– под ред.Халатова А.А. – ИТТФ НАНУ. – Киев , 2014, Т.2,- С.596-611.

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко