Наукові школи

НАУКОВІ ШКОЛИ:

 

1. «Екотехнології та технології енергозбереження»

        Науковий керівник - д.т.н., проф.. Варламов Г.Б.

2. «Процеси переносу в паро-газорідинних та теплонасосних системах»

       Науковий керівник - д.т.н., проф. Безродний М.К.

3.  «Інтенсифікація тепломасообміну в дистиляційних системах та    

         теплових машинах»

Науковий керівник - д.т.н., проф. Риферт В.Г.

 

 

 

1. НАУКОВА ШКОЛА

“Екотехнології та технології енергозбереження”

 

Науковий керівник Варламов Геннадій Борисович, д.т.н., професор

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛИ

 

Наукова школа «Екотехнології та технології енергозбереження»  започаткована у 50-их роках минулого століття науковою, науково-педагогічною та науково-організаційною діяльністю відомого вченого теплоенергетика – Академіка НАН України ШВЕЦЯ І.Т. за науковим напряком “Фізика процесів горіння та підвищення енерго-екологічної ефективності енергетичних об’єктів і систем” та розвинута в подальшому його учнями та послідовниками акад. НАНУ: Дибаном Є.М. та докторами наук Христичем В.О., Страдомським М.В.,  Лозицьким Л.П.,  Репуховим В.П.,  Любчиком Г.М., Варламовим Г.Б.

Проведення фундаментальних досліджень даної школи направлені на визначення особливостей  фізики процесів горіння у різних енергетичних системах та розробку наукових основ підвищення енергетичної ефективності та екологічної безпеки енергетичних об’єктів та систем, що працюють на органічному паливі та водню за такими основними науковими напрямками:

 • розробка маловитратних технологій використання органічного палива в енергетиці та промисловості на основі використання фізики процесів горіння;
 • підвищення енергетичної та екологічної ефективності ГТУ та ПГУ енергетичного та транспортного призначення;
 • оптимізація конструкцій камер згоряння та проточної частини газотурбінних двигунів;
 • енергозбереження в промисловості та енергетиці;
 • розробка нових високоефективних конструкцій агрегатів та пальникових систем котлів, теплогенераторів у т.ч. контактного типу, сушильних камер та камер згорання ГТУ.

 

За результатами виконаних робіт науковцями школи захищено:

 • 8 докторських дисертацій,
 • 23 кандидатських дисертацій,
 • опубліковано понад 800 наукових праць, 28 монографій і навчальних посібників, зроблено понад 110 винаходів, отримано понад 50 патентів.
 • Кількість цитувань робіт за участю членів  наукової школи в Google Scholar перевищує 2000, максимальний індекс Хірша (h-index) – 12 (Христи В.О.), h-index в  Scopus – 2 (Варламов Г.Б.).

 

КВАЛІФІКАЦІЙНА КАРТА

наукової (науково-педагогічної) школи

1. Найменування школи

 

“ЕКОТЕХНОЛОГІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ”

 

2. Керівник школи в даний час

 

Варламов Геннадій Борисович –д.т.н., професор, завідувач кафедри теоретичної і промислової теплотехніки Теплоенергетичного факультету,  Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки
України, Почесний енергетик України, Заслужений енергетик СНГ, Лауреат Золотого знаку пошани  науково-технічного товариства Польщі

 

 

3. Коротка історія наукової школи:

 

Засновниками школи є:

 • ШВЕЦЬ Іван Трохимович – д.т.н., проф., Академік НАН України.
  Відомий вчений в галузі енергетики.
 • ХРИСТИЧ Володимир Олександрович – Заслужений діяч науки
  України, Почесний енергетик України, Заслужений енергетик СНГ, д.т.н.,
  професор, Академік Академії інженерних наук.
 • Любчик Геннадій Миколайович- д.т.н., проф., Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки

Наукова школа Екотехнології та технології енергозбереження  започаткована у 50-их роках минулого століття науковою, науково-педагогічною та науково-організаційною діяльністю відомого вченого теплоенергетика – Академіка НАН України ШВЕЦЯ І.Т. за науковим напряком “Фізика процесів горіння та підвищення енерго-екологічної ефективності енергетичних об’єктів і систем” та розвинута в подальшому його учнями та послідовниками акад. НАНУ: Дибаном Є.М. та докторами наук Христичем В.О.,Страдомським М.В., Лозицьким Л.П., Репуховим В.П., Любчиком Г.М., Варламовим Г.Б.

Результати цих робіт наукової школи привернули до себе увагу фахівців інших галузей і тому у 1960 році КПІ  Постановою Ради Міністрів СРСР №198 “О дальнейшем развитии газотурбостроения в СРСР” був включений співвиконавцем у створення головних зразків вітчизняних енергетичних і промислових ГТУ. Тоді ж згідно з цією ж “Постановою” при КПІ була створена науково-дослідна “Лабораторія газотурбобудування”, що значно сприяло і розширенню фронту робіт і підвищенню їх ефективності.

У рамках лабораторії газотурбобудування проводилися роботи у трьох напрямках: газотурбінному (ГТУ); парогазовому (ПГУ); охолодженню газових турбін.

Розроблені лабораторією паливо-спалюючі технології виявилися привабливими не тільки для газотурбінної, але і для багатьох інших галузей народного господарства. Це спонукало лабораторію розширити межі своєї наукової діяльності і в зв’язку з цим – змінити свій статус та назву на науково-дослідний відділ “Проблем горіння”. Тепер, в рамки його інтересів ввійшли також розробки і котельних пальників, універсальних теплогенераторів промислового та сільськогосподарського призначення, термічні і термокаталітичні реактори для нейтралізації шкідливих промислових викидів, освоєння альтернативних палив, на підставі розширення діяльності було створено Науково-технічний центр «Екотехнології та технології  енергозбереження» (НТЦ «ЕКОТЕЗ») у діяльності якого велику увагу приділяють проблемі покращення екологічних показників паливо-спалюючого обладнання різного призначення.

Проведення фундаментальних досліджень даної школи направлені на визначення особливостей  фізики процесів горіння у різних енергетичних системах та розробку наукових основ підвищення енергетичної ефективності та екологічної безпеки енергетичних об’єктів та систем, що працюють на органічному паливі та водню.

Основні наукові напрямки школи:

 • розробка маловитратних технологій використання органічного палива в енергетиці та промисловості на основі використання фізики процесів горіння;
 • підвищення енергетичної та екологічної ефективності ГТУ та ПГУ енергетичного та транспортного призначення;
 • оптимізація конструкцій камер згоряння та проточної частини газотурбінних двигунів;
 • енергозбереження в промисловості та енергетиці;
 • розробка нових високоефективних конструкцій агрегатів та  пальникових систем котлів, теплогенераторів у т.ч. контактного типу, сушильних камер та камер згорання ГТУ.

 

Головні розробки школи:

 • Дослідження та вдосконалення камер згоряння двигунів літальних апаратів різного призначення.
 • По газотурбінному напрямку роботи велись у співдружності з ЦКТІ, ВТІ та турбінними заводами і мали своїм результатом дослідження та варіантні розробки камер згоряння газотурбінних установок заводів: Миколаївського заводу «Зоря-Машпроект», Харківського турбінного (нині “Турбоатом”), Ленінградського металічного,  Калузького турбінного, Уральського турбомоторного, Невського заводу ім.. Леніна, Першого Брненського (Чехія), Южно-турбінного,  Ленінградського заводу “Економайзер”. Крім практичного впровадження, ряд цих розробок включені Міністерством важкого та транспортного машинобудування СРСР до РТМ 21.022 “Расчет и проектирование камер сгорания для газотурбинных и парогазовых установок” та отримали премію ім. академіка Г.М.Крижижанівського (з 1960 року по цей час).
 • В галузі парогазових установок були виконані такі роботи:
  • У співдружності з АН СРСР були проведені дослідження по подавленню вібраційних режимів горіння в камерах згоряння бінарних ПГУ з високо напірними парогенераторами;
  • У співдружності з Сибірським відділення АН СРСР – дослідження та експериментальна доводка камер згоряння потужної монарної ПГУ за схемою акад. С.О.Христиановича;
  • У співдружності з Ленінградським політехнічним інститутом та Київенерго – дослідження робочого процесу камер монарних ПГУ (1965-1985).
  • Розроблено професором М.А. Барановським парогазовий цикл, що отримав назву в науково-технічній літературі як цикл Барановського-Фільда (50-ті роки)
 • У галузі охолодження камер згоряння та газових турбін проведені дослідження та доводочні роботи стосовно до газових турбін ЛМЗ потужністю 25-100 МВт (з 1960 року по цей час).
 • Накопичений лабораторією досвід в галузі створення та доводки камер згоряння як енергетичних, так і авіаційних ГТД дав лабораторії можливість ініціювати конверсію авіаційних ГТД для потреб малої енергетики та газотранспортної системи країни. В розвитку цього напрямку лабораторією було здійснено перевід на природний газ майже всіх (на той час) авіаційних газотурбінних двигунів (понад10 типів.) на базі яких були створені пересувні електростанції, бурові установки та газоперекачуючі агрегати (ГПА) (1965-1980).
 • Розробка засобів зменшення емісії токсичних полюантів при спаленні органічних палив в енергетичних та промислових установках (з 1970 р. по цей час).
 • Створення нових конструкцій пальникових систем для тепло генераторів поверхневого типу АОМ, контактного типу КАОМ та парових котлів типу ДКВР різної теплової потужності з високими показниками енергетичної ефективності.
 • Розробка у 2003 – 2009 р.р. нових конструкцій малотоксичних спалювальних систем камер згорання (ГТУ) газоперекачувальних агрегатів магістральних газопроводів типу ГТ – 759 – 6 (НЗЛ), ГТК – 10 (НЗЛ), ГПА – 25С («Зоря-Машпроект») з високими показниками енергетичної ефективності (збільшення ККД на 3…5%) та екологічної безпеки (зниження емісії оксидів азоту у 3…5 разів та оксиду вуглецю у 5…30 разів).
 • Створення у 2013р. нового типу потужного енергоефективного повітряного теплогенератора типу ТВА для тепло забезпечення об’ємних цехів та складних приміщень.
 • За замовленням  Миколаївського заводу «Зоря-Машпроект» здійснено розробку пальникової системи нового покоління для сучасного вітчизняного газотурбінного двигуна ДН80 на основі мікрофакельної технології газоспалювання з використанням трубчастих модулів для використання у газоперекачувальному агрегаті ГПА-25С.
 • Спільно із ПАТ «Київенерго» здійснено розробку та впровадження на енергетичному котлі ПТВМ-180 на Київській ТЕЦ-5 мікрофакельних розтопкових та робочих газових пальників, ведеться  розробка газомазутних мікрофакельних  пальників.
 • На виконання Державної Програми із ресурсозбереження виконано розробку та впровадження газових  пальникових систем для котлів комунальної енергетики типу КВГМ-10 та КВГМ -100 у м. Котовськ (Одеська обл.) та м. Умань (Черкакська обл.)
 • Розробка у 2015-2016рр. нового типу контактного теплогенератора з використанням екологічно чистого палива на основі водню.

 

Розробки у науковій школі виконували у певні часи такі співробітники школи:

 • Христич В.О. (проф. НТУУ “КПІ”))
 • Любчик Г.М. (проф. НТУУ “КПІ”)
 • Варламов Г.Б. ( проф..НТУУ “КПІ”)
 • Бутовський Л.С. (доц. НТУУ “КПІ”)
 • Шевченко О.М. (доц. НТУУ “КПІ”)
 • Антонович А.В.(с.н.с. НТУУ “КПІ”)
 • Гавриш С.А. (доц. НТУУ “КПІ”)
 • Літошенко В.М.(доц. Севастопольського приладобудівного інституту)
 • Міняйло А.Ф. (к.т.н., н.с. Державного республіканського центру по випробуванню і впровадженню паливоспалюючого обладнання)
 • Чмель В.М. (к.т.н., зав. лаб. ІТТФ НАН У)
 • Діденко В.І. (к.т.н., головний еколог “ВНІПІТрансгаз”, м.Київ)
 • Міллер Р. (доктор наук, Вроцлавська політехніка, Польща)
 • Марченко Г.С. (директор Корпорації технологій енергозбереження в енергетиці)
 • Макаренко В.О. (с.н.с. ІГ НАН У)
 • Камаєв Ю.М. (доц. НТУУ “КПІ”)
 • Романова К.О. (ас. НТУУ “КПІ”)

молоді вчені та магістранти: Позняков П.О., Кузьменко Д.О., Новак П.О, Ткаченко О.М., Фетісенко О.С., Рибак Д.М., Затірка Н.О., Касянчук С.Л., Очеретянко М.Д. та інші.

Крім того, в різних країнах світу працюють вихованці школи, кандидати наук:

 • Нікодем З. (Польща)
 • Альшаях А. (Сірія)
 • Рокс П.(Куба)
 • Родрігес А. (Куба)
 • Х. М.Баб. (Лівія)
 • Веселий С. (Чехія)
 • Хижазі А. (Ліван)
 • Аль-Зубі І.М. (Йорданія)

та інші.

4. Кількість кандидатських і докторських дисертацій, захищених у колективі, який сформовано в рамках конкретної школи, з наведенням ПІБ дисертантів, ПІБ їх наукових керівників/консультантів.

За період існування наукової школи підготовлено та захищено 8 докторських дисертацій та 23 кандидатських дисертацій, в тому числі підготовлено 10 фахівців вищої кваліфікації для інших країн (Куба, Йорданія, Чехія, Польща, Сірія, Лівія, Ліван).

Хронологія захисту кандидатських дисертацій

 1. Христич В.О.

1954 р.

 1. Страдомський М.В.

1958 р.

 1. Лозицький Л.П.

1960 р.

 1. Любчик Г.М.

1965 р.

 1. Шевченко О.М.

1966 р.

 1. Башкатов Ю.М.

1967 р.

 1. Литошенко В.М.

1969 р.

 1. Міняйло А.Ф.

1970 р.

 1. Гавриш С.А.

1974 р.

 1. Чмель В.М.

1978 р.

 1. Діденко В.І.

1979 р.

 1. Нікодем З.І. (Польща)

1981 р.

 1. Бутовський Л.С.

1983 р.

 1. Роке П.(Куба)

1984 р.

 1. Абдулін М.З.

1986 р.

 1. Альшаях А.(Сірія)

1986 р.

 1. Ткачук Ю.Ф.

1987 р.

 1. Родригес А.Д.(Куба)

1988 р.

 1. Хасан Х.(Лівія)

1993 р.

 1. Хусейн Баб(Лівійська Джамахерія)

1999 р.

 1. Хижазі А.(Ліван)

1999 р.

 1. Ід Аль-Зубі М.(Йорданія)

1999 р.

 1. Микулін Г.О.

2008 р.

 

Заплановано захист  на 2017рік

Романової  К.О. на тему:

 «Методологія  ідентифікації фактичних характеристик

експлуатації енергетичних об`єктів».

Заплановано захист  на 2018рік

Капустянського А.О. на тему

«Вплив якості палива, каталізаторів горіння

та режимних факторів на ефективність роботи

котельних установок».

 

 

Хронологія захисту докторських дисертацій

 1. Христич В.О.

1972 р.

 1. Страдомський М.В.

1974 р.

 1. Лозицький Л.П.

1975 р.

 1. Каніло П.М.

1988 р.

 1. Любчик Г.М.

1989 р.

 1. Міллер Р.(Польща)

1989 р.

 1. Веселий С.(Чехія)

1989 р.

 1. Варламов Г.Б.

2007 р.

 

5. Наявність аспірантів у науковому колективі, ефективність (своєчасність захистів) аспірантури за останні 10 років.

За останні 10 років за результатами наукових розробок школи було підготовлено понад 7 аспірантів.

 

6. Основні здобутки колективу школи:

- статті у провідних наукових журналах;

У фахових наукових виданнях колективом наукової школи опубліковано понад 80 статтей.

- статті, що входять до наукометричних баз даних Web of Science та Scopus;

У фахових виданнях, які входять до наукометричних баз даних за час існування наукової школи опубліковано понад 30 статей, у тому числі англійськими мовами понад 10 статей та 2 статті у журналах, що входять до бази даних SCOPUS.

 

Список вибраних праць:

 1. Варламов Г.Б., Васильченко Г.Н., Дешко В.И., Хлебников О.Е., Карвацкий А.Я. Теплофизические и оптические свойства кристаллов и расплавов фтористого кальция. (англ.). High Temperature-High Pressure, Great Britain.–1989.–V.21.–Р. 647-656.
 2. Варламов Г.Б. Екологічні аспекти термодинамічного аналізу циклів ГТУ // Наукові вісті НТУУ”КПІ”, Серія теплоенергетики.–1997.–С. 101-106.
 3. Сердюк С. Д., Даниленко Н.П., Любчик Г.Н., Варламов Г.Б. Программа и основные результаты комплексных испытаний газомазутного котла блока 250/300 Мвт ТЭЦ-5 «Киевэнерго» // Энергетика и электрификация.–1998.– №1– С. 46-51.
 4. Варламов Г.Б., Любчик Г.М. Банк даних “NOX” енергетичного об’єкту // Новые компьютерные технологии в промышленности, энергетике, образовании.– Киев.–1999.– С.13-15.
 5. Любчик Г.Н., Варламов Г.Б. Факторы, параметры и показатели экобезопасности энергетических объектов // Экотехнологии и ресурсосбережение.–2001. – №2 – С. 53-59.
 6. Варламов Г.Б. Оцінка негативного впливу та концепція енерго-екологічного моніторингу паливоспалювальних енергооб’єктів // Экотехнологии и ресурсосбережение.–2001.–№ 4.–С.66-70.
 7. Варламов Г.Б., Любчик Г.Н., Голота И.Н. Общие условия экологической экспертизы энергообъектов, работающих на органическом топливе // Экотехнологии и ресурсосбережение.–2001.–№ 6.– С. 53-57
 8. Любчик Г.Н., Варламов Г.Б., Микулин Г.А., Сердюк С.Д., Трубецкой Е.А. Воздействие коэффициента избытка воздуха, продуктивности и нагрузки котла на показатели эмиссии оксидов азота // Енергетика: економіка, технології, екологія.–2002.–№ 1.–С.– 48-54.
 9. Варламов Г.Б., Любчик Г.М., Голота І.М., Манжула І.О. До методики комплексної мінімізації емісії оксидів азоту котельних агрегатів // Енергетика: економіка, технології, екологія.–2002.–№ 2.–С. 53-58.
 10. Base Power Generation Facilifies and Technologies: Principles, Design and Environmental Aspects / G.A. Biliavskij, V.A. Maliaremko, G.N. Lubchyk, G.B. Varlamov / Edited by V.A. Maliarenko. –Kharkiv: Printing & Publishing Division. – 2002. – 284c.
 11. Biliavskij Georgij., Hetman V.V., Varlamov Gennadij B., Assessment of the impacts of power engineering on the environment. Kharkov State Academy of Municipal Economy – Printing & Publishing Division.– Kharkiv.–2002.–318 с.
 12. Говдяк Р.М., Шелковский Б.И., Любчик Г.Н., Варламов Г.Б. Актуальные проблемы модернизации газотурбинных газоперекачивающих агрегатов // Экотехнологии и ресурсосбережение.–2003.–№5.–С. 66-72.
 13. Варламов Г.Б., Любчик Г.М. Аналіз доцільності впровадження економічних важелів екологічного регулювання енерговиробництва // Энергетика и электрификация.–2003.–№8.–С. 49-56.
 14. Варламов Г.Б. Екологічна таксація, як основа тарифікації енерговиробництва і джерело фінансування реабілітації теплоенергетики // Энергетика и электрификация.–2003.–№11-12.–С. 27-32.
 15. Варламов Г.Б., Любчик Г.Н. О методике экологического аудита энергетического объекта. «Elektryka». OPOLE, 2004, № 295/2004, z.53, р.605-612.
 16. Варламов Г.Б., Любчик Г.Н. Использование методов технологического предвидения для анализа ресурсных и экологических проблем энергопотребления. / В кн. “Инновационное развитие топливно-энергетического комплекса: проблемы и возможности.” Под общей редакцией Вороновского Г.К., Недина И.В. К.: Знания Украины. – 2004. – С.55-63
 17. Варламов Г.Б., Любчик Г.Н., Олиневич И.В.,Ивасенко А.В. Технология повышения энергетической  и экологической эффективности работы котлов и камер сгорания ГТУ//Мир техники и технологий . 2006, №4, с.64-65.
 18. Варламов Г.Б., Любчик Г.М., Оліневич І.В., Лисиченко Г.В. Сучасні виклики техногенно-екологічній безпеці теплоенергетики // Енергетика та електрифікація. 2007, №6, с.31-34.
 19. Варламов Г.Б. Оліневич І. В. Економічні важелі регулювання екологічністю енерговиробництва. //ЕНЕРГЕТИКА: економіка, технології, екологія, №2 (21) - 2007, ВПК «Політехніка» с. 71-76.
 20. Варламов Г.Б. Особливості застосування організаційних методів підвищення екологічної безпеки теплоенергетичних об’єктів // Енергетика та електрифікація. 2008, №4, с.53-56.
 21. Варламов Г.Б. Любчик Г.М. Оліневич І. В. Сучасні тенденції підвищення екологічної безпеки об’єктів теплоенергетики // Енергетика та електрифікація. 2008, №10, с.11-14.
 22. Варламов Г.Б., Марчук Я.С., Беккер М.В.,  Любчик Г.М. ,  Камаєв Ю.М., Позняков П.О., Кузьменко Д.О. «Трубчаста технологія газоспалювання – прорив у енергозбереженні та екологічності транспортування природного газу» // Нафтова і газова енергетика №1 (12) 2010р. с. 60-63.
 23. Варламов Г.Б., Приймак К.О., Алгоритм параметричної ідентифікації фактичних характеристик газоперекачувального агрегату компресорної станції. // Энергосбережение, энергетика, энергоаудит №12 (94) 2011р. с. 10-13.
 24. Варламов Г.Б. Особенности горелочной системы трубчатого типа для камеры сгорания ГТУ  в составе ГТК-10. / Варламов Г.Б., Позняков П.О., Юрашев Д.Н. // Экотехнологии и ресурсосбережение – №2 – 2012г. С.13-19.
 25. Варламов Г.Б., Камаев Ю.Н., Позняков П.О., Юрашев Д.Н. Улучшение характеристик камеры сгорания газотурбинного  двигателя за счет использования трубчатой технологии газосжигания. // Газотурбинные технологии №03 (104) 2012г. с. 2-8.
 26. Варламов Г.Б., Халатов А.А., Позняков П.О., Юрашев Д.Н. Новое поколение горелочных систем ГТУ на основе трубчатой технологии сжигания газа. // Восточно-европейский журнал передовых технологий №3/10 (57) 2012г. с.9-14.
 27.  Варламов Г.Б., Камаев Ю.М., Позняков П.О., Юрашев Д.Н. Модернизация горелочной системы газотурбинного двигателя ДН80 с использованием трубчатой технологии газосжигания. // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях.- Харків: НТУ «ХПІ» - 2012. -№18. – С. 117-126.
 28. Варламов Г.Б., Позняков П.О., Тычина А.В. Повышение энергоэкологических показателей эксплуатации газотурбинных двигателей за счет использования трубчатой технологии газосжигания // Насосы.Турбины.Системы, випуск №1 (6) 2013рік, стор.14-21.
 29. Варламов Г.Б., Приймак К.О. Системный анализ базовых методик идентификации фактических характеристик газоперекачивающих агрегатов компрессорных станций // Энерготехнологии и ресурсосбережение, випуск № 2, 2013 рік, стор.66-72.
 30.  Варламов Г. Б., Халатов А. А. Аэродинамические и тепловые характеристики камер сгорания ГТУ с горелочной системой трубчатого типа // // Восточно-Европейский журнал передовых технологий,  випуск № 3/12 (63) 2013 рік, стор.79-83.
 31. Варламов Г.Б., Приймак К.О., Шварцзова Х., Загальні підходи до створення методологічних основ енерго-екологічного аналізу  експлуатації об’єктів ПЕК // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит, випуск № 10 (116) 2013 рік, стор.2-9.

32.     Varlamov G., Pryimak K. Technology of comprehensive parametric diagnostics of power   

        facility operating condition // Innovations and Technologies News, 2014. – №1. – С. 3-9.

33.     Варламов Г.Б., Марчук Я.С., Беккер М.В., Любчик Г.Н.,Камаев Ю.Н., Позняков П.О., Кузьменко Д.О.  Трубчаста технологія газоспалювання-прорив у енергеозбереженні і екологічності транспортування природного газу.  В кн. «Научные и прикладные вопросы промышленного газотурбостроения», ­–Scientific and Applied of Industrial Gas Turbine Engineering . ­– под ред.Халатова А.А. – ИТТФ НАНУ. – Киев , 2014, Т.2,- С.612-619.

34.    Варламов Г.Б., Камаев Ю.Н., Позняков П.О., Юрашев Д.Н.  Модернизация горелочной системы газотурбинного двигателя ДН80 с использованием трубчатой технологии газосжигания.  В кн. «Научные и прикладные вопросы промышленного газотурбостроения». ­–Scientific and Applied of Industrial Gas Turbine Engineering . ­– под ред.Халатова А.А. – ИТТФ НАНУ. – Киев , 2014, Т.2,- С.620-633.

35. Варламов Г.Б., Позняков П.О., Юрашев Д.Н.  Комплексні дослідження енергеоекологічних показників експлуатації ГТУ у складі газоперекачувального агрегату типу ГТК-10.  В кн. «Научные и прикладные вопросы промышленного газотурбостроения» . ­–Scientific and Applied of Industrial Gas Turbine Engineering . ­– под ред.Халатова А.А. – ИТТФ НАНУ. – Киев , 2014, Т.2,- С.634-647.

36. Варламов Г.Б., Камаев Ю.Н., Позняков П.О., Юрашев Д.Н.  Особенности горелочной системы трубчатого типа для камеры сгорания ГТУ в составе ГТК-10  В кн. «Научные и прикладные вопросы промышленного газотурбостроения» . ­–Scientific and Applied of Industrial Gas Turbine Engineering . ­– под ред.Халатова А.А. – ИТТФ НАНУ. – Киев , 2014, Т.2,- С.648-658.

37.    Варламов Г.Б., Халатов А.А., Позняков П.О., Юрашев Д.Н.  Новое поколение горелочных систем ГТУ на основе трубчатой технологии сжигания газа.  В кн. «Научные и прикладные вопросы промышленного газотурбостроения» . ­–Scientific and Applied of Industrial Gas Turbine Engineering . ­– под ред.Халатова А.А. – ИТТФ НАНУ. – Киев , 2014, Т.2,- С.659-671.

38. Pryimak K.O., Varlamov G.B, Dashchenko O.P. Increasing  energy and environmental efficiency and reliability of power equipment by comprehensive monitoring its actual state // Electromechanical and energy saving systems, 2015. – №2/2015 (30). –  pp. 138 - 146.

39. Varlamov G.B., Pryimak K.O., Olinevych N., Ocheretyanko M. Features of integrated energy assessment of the actual environmental performance of energy facilitie s// Electromechanical and energy saving systems, 2015. – №4/2015 (32). –  pp. 75 - 81.

40.Варламов Г.Б., Дащенко О.П., Касянчук С.Л. Очеретянко М.Д. Принцип екологічної рівноваги як запорука зростання екологічної безпеки. Zrównoważony rozwoj-XXI wieku: zarządzanie, technologiе, modelе,  590 с. Bielsko-Biala (PL), Kijow (UA) 2016, С. 153-158.

41. Варламов Г.Б.,Романова К.О., Дащенко О.П., Касянчук С.Л., Очеретянко М.Д. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНТАКТНЫХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДСТВА.Восточно-Европейский журнал передовых технологий №6 (2016)  - 9 стр., подано до редакції 02.12.2016 року.

42.  Andrii Kapustyanskyi, Gennady Varlamov. Aanalysis of the fuel and energy complex of Ukraine/ Scientific journal of the Ternopil national technical university, 2016, № 3 (83)р.144-153.

 

 

- індекси цитування провідних дослідників;

Христич В.А. -  кількість цитувань робіт в Google Scholar складає 987,   індекс Хірша (h-index) – 12.

Любчик Г.М. –  кількість цитувань робіт  Google Scholar складає 695,  індекс Хірша (h-index) – 9. 

Варламов Г.Б.  - кількість цитувань робіт за участю керівника наукової школи в Google Scholar складає 828,  індекс Хірша (h-index) – 11,  h-index в  Scopus – 2.

Романова К.О. - кількість цитувань робіт в Google Scholar складає 11,  індекс Хірша (h-index) – 2, h-index в  Scopus – 1.

 

 - наукові монографії, навчальні посібники, підручники;

За останні 7 років опубліковано  8 монографій, 3 підручники та 2 навчальних посібники англо-російською мовами. На завершальній стадії у редакції для друку знаходяться ще 4 навчальних посібника  серії «Екологічні аспекти  енерговиробництва», видано за останні 7 років понад 15 методичних вказівок до виконання лабораторних занять, 5 електроних конспектів лекцій.

 

 

 1. Варламов Г.Б., Любчик Г.Н., Маляренко В.А., Стольберг Ф.В., Шутенко Л. Н. Базовые энергоустановки и технологии производства энергии с учетом экологических аспектов // Часть I «Энергогенерирующие установки на органическом топливе».– Харьков: ХГАГХ.– 2001.– 210 с.
 2. Варламов Г.Б., Маляренко В.А., Письменный Е.Н., Широков С.В. Базовые энергоустановки и технологии производства энергии с учетом экологических аспектов // Часть ІІ. Атомные энергетические установки.–Харьков: ХГАГХ.–2001.– 103 с.
 3. Маляренко В.А., Варламов Г.Б., Любчик Г.Н., Стольберг Ф.В., Широков С.В., Шутенко Л.Н. Энергетические установки и окружающая среда.–Харьков: ХГАГХ.–2002.– 398 с.
 4. Base Power Generation Facilifies and Technologies: Principles, Design and Environmental Aspects / G.A. Biliavskij, V.A. Maliaremko, G.N. Lubchyk, G.B. Varlamov / Edited by V.A. Maliarenko. –Kharkiv: Printing & Publishing Division. – 2002. – 284c.
 5. Белявский Г.А., Варламов Г.Б., Гетьман В.В. и др. Оценка воздействия объектов энергетики на окружающую среду.–Харьков: ХГАГХ.–2002.– 359 с.
 6. Biliavskij Georgij., Hetman V.V., Varlamov Gennadij B., Assessment of the impacts of power engineering on the environment. Kharkov State Academy of Municipal Economy – Printing & Publishing Division.– Kharkiv.–2002.–318 с.
 7. Варламов Г.Б., Любчик Г.М., Маляренко В.А. Теплоенергетичні установки та екологічні аспекти виробництва енергії. Київ: ІВЦ Видавництво „Політехніка”.–2003.–232 с.
 8. Варламов Г.Б., Любчик Г.Н. Использование методов технологического предвидения для анализа ресурсных и экологических проблем энергопотребления. / В кн. “Инновационное развитие топливно-энергетического комплекса: проблемы и возможности.” Под общей редакцией Вороновского Г.К., Недина И.В. К.: Знания Украины. – 2004. – С.55-63
 9. Любчик Г.М., Варламов Г.Б. Анализ факторов, параметров и показателей экологической безопасности энергетических объектов / В кн. “Инновационное развитие топливно-энергетического комплекса: проблемы и возможности.” Под общей редакцией Вороновского Г.К., Недина И.В. К.: Знания Украины. – 2004. – С.103-107.
 10. Любчик Г.Н., Варламов Г.Б. Новая технология создания и использования эффективных и высокоэкологичных горелочных устройств для энергетических котлов и камер сгорания ГТУ и ПГУ / В кн. “Инновационное развитие топливно-энергетического комплекса: проблемы и возможности.” Под общей редакцией Вороновского Г.К., Недина И.В. К.: Знания Украины. – 2004. – С.115-121.
 11. Энергетика: история, настоящее и будущее. Многотомное издание. Т.I. От огня и воды к электричеству.-Киев, 2005.-304с.
 12. Енергетика:.історія, сучасність і майбутнє.  Багатотомне видання  Т.І. Від вогню та води до електрики.-Київ, 2006.-304с.
 13. Энергетика: история, настоящее и будущее. Многотомное издание. Т.ІI. Познание и опыт – путь к современной энергетике. -Киев, 2006.-352с.
 14. Христич В.А., Варламов Г.Б. Газотурбинные установки: история и перспективы. Политехника, Киев, 2006,435с.
 15. Варламов Г.Б., Любчик Г.Н., Маляренко В.А. Теплоенергетика та екологія. Підручник. Харків: «Видавництво САГА» 2008. – 234с.:іл.
 16. Энергетика: история, настоящее и будущее. Многотомное издание. Т.ІІI. Развитие тепловой и атомной энергетики. -Киев, 2008.-528с. Энергетика: история, настоящее и будущее. Т.4. Возобновляемая энергетика. Функционирование и развитие энергетики в современном мире. – Киев, 2010 – 612 с.
 17. Энергетика: история, настоящее и будущее. Развитие теплоэнергетики и гидроэнергетики.–Киев, 2011.-400с.
 18. Энергетика: история, настоящее и будущее. Электроэнергетика и охрана окружающей среды. Функционирование энергетики в современном мире. – Киев, 2011.-392с.
 19. Энергетика: история, настоящее и будущее. От огня и воды к электричеству. – Киев, 2011.-264с.
 20. Энергетика: история, настоящее и будущее. Познание и опыт – путь к современной энергетике. -Киев, 2011.-328с.
 21. Варламов Г.Б., Камаев Ю.Н., Позняков П.О., Юрашев Д.Н.  Модернизация горелочной системы газотурбинного двигателя ДН80 с использованием трубчатой технологии газосжигания.  В кн. «Научные и прикладные вопросы промышленного газотурбостроения». ­–Scientific and Applied of Industrial Gas Turbine Engineering . ­– под ред.Халатова А.А. – ИТТФ НАНУ. – Киев , 2014, Т.2,- С.620-633.
 22. Варламов Г.Б., Позняков П.О., Юрашев Д.Н.  Комплексні дослідження енергеоекологічних показників експлуатації ГТУ у складі газоперекачувального агрегату типу ГТК-10.  В кн. «Научные и прикладные вопросы промышленного газотурбостроения» . ­–Scientific and Applied of Industrial Gas Turbine Engineering . ­– под ред.Халатова А.А. – ИТТФ НАНУ. – Киев , 2014, Т.2,- С.634-647.
 23. Варламов Г.Б., Камаев Ю.Н., Позняков П.О., Юрашев Д.Н.  Особенности горелочной системы трубчатого типа для камеры сгорания ГТУ в составе ГТК-10  В кн. «Научные и прикладные вопросы промышленного газотурбостроения» . ­–Scientific and Applied of Industrial Gas Turbine Engineering . ­– под ред.Халатова А.А. – ИТТФ НАНУ. – Киев , 2014, Т.2,- С.648-658.
 24. Варламов Г.Б., Халатов А.А., Позняков П.О., Юрашев Д.Н.  Новое поколение горелочных систем ГТУ на основе трубчатой технологии сжигания газа.  В кн. «Научные и прикладные вопросы промышленного газотурбостроения» . ­–Scientific and Applied of Industrial Gas Turbine Engineering . ­– под ред.Халатова А.А. – ИТТФ НАНУ. – Киев , 2014, Т.2,- С.659-671.
 25. Варламов Г.Б., Ландау Ю.О., Маляренко В.А., Приймак Е.А. Экологические аспекты энергопроизводства.  Энергетика на возобновляемых источниках = Environmental aspects of energy generation. Power engineering within renewable sources : учеб. пособие. – К.: НТУУ «КПИ», 2014. – 376 с.
 26. Варламов Г.Б., Александров А.А.,Маляренко В.А., Приймак Е.А. Топливно-энергетический комплекс = Fuel and Energy Complex : учеб. пособие . – К.: НТУУ «КПИ», 2015. – 186с.– (Серия «Экологические аспекты энергопроизводства» = Environmental aspects of energy generation).
 27. Варламов Г.Б., Дащенко О.П., Касянчук С.Л. Очеретянко М.Д. Принцип екологічної рівноваги як запорука зростання екологічної безпеки. Zrównoważony rozwoj-XXI wieku: zarządzanie, technologiе, modelе,  590 с. Bielsko-Biala (PL), Kijow (UA) 2016, С. 153-158. 

29. Варламов Г.Б., Романова Е.А.,Кучинская Т.С.  Базовые теплоэнергетические установки =       Fundamental thermal and power units : учеб. пособие . – К.: НТУУ «КПИ», 2016. – 287с.– (Серия «Экологические аспекты энергопроизводства» = Environmental aspects of energy generation). ( затв.Вченою Радою НТУУ «КПІ», протокол №6 від 2.06.2014 року) 

         30.    Варламов Г. Б., Шабалин Б. Г., Романова Е.А., Кукушкин А. В.

              Объекты ядерной   енергетики =  Facilities of nuclear power engineering учеб. пособие .

              – К.:  НТУУ «КПИ», 2016. – 276с.– (Серия «Экологические аспекты энергопроизводства»

              ( Environmental aspects of energy generation)

 

 

- зареєстровані об'єкти права інтелектуальної власності;

Результати наукової діяльності школи описані у понад 50 авторських свідоцтв СРСР, 25 патентах України на корисні моделі та винаходи, 5 патентах Російської Федерації та 3 патентах ЄАПО (Євразійської патентної організації)

 

- викладачі-дослідники;

 • ШВЕЦЬ Іван Трохимович – д.т.н., проф., – відомий вчений в галузі енергетики.
 • ХРИСТИЧ Володимир Олександрович – д.т.н., проф. – фахівець в галузі фізики процесів горіння та газотурбінних технологій.
 • ДИБАН Євгеній Павлович- д.т.н., проф.–фахівець в галузі тепломасообміну в газотурбінних двигунах.
 • СТРАДОМСЬКИЙ Михайло Валерьянович – д.т.н., проф.– фахівець в галузі турбінних та поршневих двигунів внутрішнього згоряння.
 • БАРАНОВСЬКИЙ Михайло Олексійович – к.т.н., проф.- фахівець в галузі теплових двигунів та парогазових установок.
 • ЛЮБЧИК Геннадій Миколайович – д.т.н., проф.- фахівець з проблем підвищення енерго-екологічної ефективності теплоенергетичних процесів та систем.
 • МІЛЛЕР Ришард (Польща)– д.т.н., проф.- фахівець з проблем спалювання палив та зменшення забруднення навколишнього середовища.
 • ВАРЛАМОВ Геннадій Борисович – д.т.н., проф., Лауреат Державної премії у галузі науки і техніки (2011р.), Заслужений діяч науки і техніки України, почесний енергетик України, заслужений енергетик СНД, Лауреат Золотої відзнаки Спілки енергетиків Польщі – фахівець у галузі енергозбереження та проблем екологічної безпеки енергетики.
 • РОМАНОВА Катерина Олександрівна- ассистент кафедри ТПТ

 

Вплив наукової школи на рівень вищої освіти

Результати наукових досліджень використовуються в лекціях, при проведенні практичних та лабораторних занять. Курсовому та дипломному проектуванні, підготовці магістрів.

В тому числі в курсах, що читаються на теплоенергетичному факультеті:

 • Фізико-хімічні основи аеродинамічних, сумішеутворюючих та теплових процесів у топках котлів, газотурбінних установок, контактніх теплогенераторів;
 • Газотурбинні та парогазові установки;
 • Енергозберігаючі технології ТЕС;
 • Екологія електростанцій;
 • Математичне моделювання та оптимізація процесів та пристроїв тепломасообміну;
 • Нагнітачі та теплові двигуни;
 • Моделювання складних систем та процесів.
 • В даний час наукова школа виконує Державне замовлення на виконання робіт за Державною цільовою науково-технічною та соціальною програмою “Наука в університетах” під назвою «Застосування мікрофакельної  технології для підвищення енергетичної ефективності та екологічної безпеки процесів спалювання природного газу».
 • Школа може здійснювати підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, перепідготовку науково-педагогічних кадрів на курсах підвищення кваліфікаціїнаукових і науково-педагогічних працівників, післядипломну підготовку та перепідготовку інженерно-технічних кадрів.
              Для здійснення підготовки та перепідготовки науково-педагогічних та інженерно-технічних кадрів школа використовує сучасні методи і засоби, в тому числі дистанційні форми навчання.

 

- результати інноваційної діяльності, участі молоді в конкурсних проектах, а бізнесу – у зміцненні лабораторії бази кафедр;

Молоді вчені наукової школи щорічно приймають участь у конкурсі «Молодь- енергетиці України». За останні п’ять років перші та другі місця посіли понад 7 представників наукової школи.

 

- отримані нагороди, премії, академічні звання тощо

 1. Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки – 3 особи,
 2. Заслужений діяч науки і техніки України – 2 особи,
 3. Почесний енергетик України – 3особи,
 4. Заслужений енергетик СНД – 2 особи,

5.   Золотий знак пошани  науково-технічного товариства Польщі – 1 особа,

6.   Подяки Міністра освіти і науки України – 5 осіб,

7.   Диплом лауреата першого ступеня премії НТУУ «КПІ» за підручники – 4 особи,

8.   Почесні грамоти  Міністерства палива і енергетики України – 5 осіб,

9.   Подяки Київського міського голови – 3 особи

 

 

7. Анотований опис школи (не більше однієї сторінки) із зазначенням наукового внеску та кількісних показників за ключовими критеріальними ознаками.

 

Підготовка кадрів

За результатами виконаних робіт науковцями школи захищено:

 • 8 докторських дисертацій,
 • 23 кандидатських дисертацій,
 • опубліковано понад 800 наукових праць, 28 монографій і навчальних посібників, зроблено понад 110 винаходів, отримано понад 50 патентів.
 • Кількість цитувань робіт за участю членів  наукової школи в Google Scholar перевищує 2000, максимальний індекс Хірша (h-index) – 12 (Христи В.О.), h-index в  Scopus – 2 (Варламов Г.Б.).

 

Головні розробки та основна діяльність школи

За рахунок власних розробок та на основі застосування передових науко-ємних технологій школа здійснює:

 1. Підвищення енергоекологічної ефективності теплоенергетичних установок (ГТУ, котли, теплогенератори, технологічні печі, сушильні агрегати) за рахунок впровадження розробленої власної мікрофакельної  технології спалювання газоподібного палива,
 • підвищення ККД на 5 – 6 % (для котлів) та 15-17%  (для ГТУ);
 • зниження у 3 – 5 разів шкідливих викидів оксидів азоту та у 20-30 разів викидів оксиду  вуглецю;
 • подовження моторесурсу установок на 25 тис. мотогодин.
 1. Розробка, виготовлення та встановлення установок автономного теплопостачання на основі сучасних енергозберігаючих технологій з використанням  теплових насосів, геліосистем з сонячними колекторами, сонячних батарей (фотовольтаїки), контактних теплогенераторів  типу ТВАК, енергозберігаючої енергоплівки, комбінованих систем тепло забезпечення (Свідоцтво ГІП – Варламов Г.Б.).
 1. Проведення енерго-екологічної експертизи, паспортизації та розробка систем моніторингу експлуатації теплоенергетичних об’єктів і установок (ТЕЦ, районні котельні, промислові печі тощо).
 2. Проектування, монтаж і наладка автоматизованих систем контролю параметрів експлуатації теплоенергетичних об’єктів та систем (ТЕЦ, ТЕС, РК, промислові підприємства).
 3. Здійснення енергоекологічного аудиту та менеджменту теплогенеруючого устаткування експлуатації систем теплопостачання промислових підприємств.
 4. Розробка ліцензійованих документів, що обґрунтовують викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря для підприємств та організацій.
 5. Експертна оцінка стану, енергоекологічний аналіз, розробка заходів та модернізація пальникових систем камер згорання ГТУ (в тому числі ГТУ у складі ГПА) та котлів різного виробництва (у т.ч. імпортних).

 

 

 

 

2. НАУКОВА ШКОЛА

«Процеси переносу в паро-газорідинних

та теплонасосних системах»

 

Науковий керівник Безродний Михайло Костянтинович, д.т.н., професор

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛИ

 

Витоки наукової школи відносяться до кінця шестидесятих - початку сімдесятих років минулого століття, коли на кафедрі теоретичної та промислової теплотехніки КПІ була створена наукова група з дослідження процесів переносу в випарювально-конденсаційних пристроях або двофазних термосифонах. Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, що проводилися на кафедрі в даному напрямку, носять фундаментально-прикладний характер. Були проведені широкомасштабні дослідження процесів теплообміну, гідродинаміки та криз теплопереносу в різних конструкціях теплопередаючих пристроїв та термосифонних систем. Роботи виконувалися аспірантами та науковими співробітниками, які успішно захистили кандидатські дисертації. Багатолітні експериментальні та теоретичні дослідження були розвинуті і узагальнені в докторській дисертації М.К.Безродного. В результаті була створена теорія процесів переносу в замкнутих двофазових термосифонах, яка має пріоритетне значення для вітчизняної науки.

Систематичні дослідження гідродинаміки та тепло- і массопереносу в термосифонах дозволили розробити оригінальні конструкції термосифонів і різного энерготехнологічного й енергозберігаючого устаткування на основі термосифонів (теплообмінники-утилізатори теплоти відхідних виробничих газів, термосифонні системи охолодження печей кольорової металургії,  вогневі підігрівники абсорбентів, котли-утилізатори, рідинно-плівкові сепаратори розплаву, теплогенератори гарячого повітря й ін.), створити теорію процесів тепло- і массопереносу в термосифонах, критичних явищ у замкнутих системах різної геометрії, методи розрахунку і проектування таких об'єктів. Розробки неодноразово експонувалися на ВДНГ СРСР і України, нагороджувалися медалями і дипломами, Грамотами МВ ССО УРСР, знаками «Изобретатель СССР».

На контрактній основі проводилися роботи з проектування і виготовлення теплогенераторів на термосифонах разом з Харбінським заводом теплообмінної апаратури (Китай). На основі договорів про творчу співпрацю роботи проводилися також з Білостокською політехнікою (Польща), а творчі контакти М.К. Безродного з Чжецзянським університетом в Китаї були відзначені дипломом почесного професора.  В результаті проведених робіт та співпраці з канадськими вченими була видана фундаментальна монографія «Процессы переноса в двухфазных термосифонных системах. Теория и практика»,  яка  в 2008 р. була відзначена першою премією НТУУ «КПІ».

Світовий рівень робіт цього напрямку підтверджується численними публікаціями їхніх результатів у престижних наукових міжнародних журналах, працях міжнародних конференцій, проведенням спільних досліджень і розробок з іноземними (Китай, Польща) партнерами. Як відомий вчений у даній області проф. Безродний М.К. був направлений у 1991 р. для роботи в університет штату Мериленд (США) по програмі Фулбрайта.

В останні роки під керівництвом М.К. Безродного проведений значний комплекс наукових робіт в області гідродинаміки та контактного тепломасообміну в газорідинних утилізаційних системах, а також виконані фундаментальні дослідження ефективності теплонасосних схем в теплопостачанні і промислових технологіях, здобутки яких знайшли відображення в серії монографій з цього напрямку.

За результатами виконаних робіт захищені 2 докторські дисертації (І.Л. Піоро, І.І.Пуховий), 18 кандидатських дисертацій, опубліковано біля 400 наукових праць, 12 монографій і навчальних посібників, зроблено 80 винаходів. Кількість цитувань робіт за участю керівника наукової школи в Google Scholar складає 321, в тому числі за останні 5 років – 198, а індекс Хірша (h-index) – 9, що відповідає третьому місцю в НТУУ «КПІ» в галузі технічних наук, h-index в  Scopus – 5.

У роботі брали участь студенти і магістранти, що стали згодом співробітниками кафедри та успішно захистили кандидатські дисертації.

 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНА КАРТА

наукової школи

 

1. Найменування школи.

 

Процеси переносу в паро-газорідинних та теплонасосних системах

 

2. Керівник школи в даний час із зазначенням наукового ступеня, вченого звання, місця роботи в університеті.

Безродний Михайло Костянтинович, д.т.н., професор, проф. кафедри теоретичної та промислової теплотехніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

3. Коротка історія наукової школи: засновник, роки формування, галузь науки, вид дослідження, хронологія розвитку, визнання на міжнародному рівні, кадровий склад школи, представники школи різних поколінь тощо.

 

Витоки наукової школи відносяться до кінця шестидесятих - початку сімдесятих років минулого століття, коли на кафедрі теоретичної та промислової теплотехніки КПІ була створена наукова група з дослідження процесів переносу в випарювально-конденсаційних пристроях або двофазних термосифонах. За відносно короткий час під керівництвом к.т.н., с.н.с. Безродного М.К. в даному напрямку було підготовлено і захищено декілька кандидатських дисертацій. Виконані експериментальні та теоретичні дослідження були розвинуті і узагальнені в докторській дисертації М.К.Безродного, яка була захищена в 1984 р. В результаті була створена теорія процесів переносу в замкнутих двофазових термосифонах, яка має пріоритетне значення для вітчизняної науки. На цей час уже була сформована наукова школа в галузі досліджень процесів переносу в термосифонних системах.

Систематичні дослідження гідродинаміки та тепло- і массопереносу в термосифонах дозволили розробити оригінальні конструкції термосифонів і різного энерготехнологічного й енергозберігаючого устаткування на основі термосифонів. Розробки неодноразово експонувалися на ВДНГ СРСР і України, нагороджувалися медалями і дипломами, Грамотами МВССО УРСР.

З початку дев’яностих років результати досліджень стали широко відомі за кордоном, що дало можливість встановити наукові контакти з університетами Китаю, Польщі, США, Канади. Світовий рівень досліджень наукової школи підтверджується численними публікаціями їхніх результатів у престижних наукових міжнародних журналах, працях міжнародних конференцій, проведенням спільних досліджень і розробок з іноземними (Китай, Польща) партнерами. Як відомий вчений у даній області проф. Безродний М.К. був направлений у 1991 р. для роботи в університет штату Мериленд (США) по програмі Фулбрайта.

В останні роки під керівництвом М.К. Безродного проведений значний комплекс наукових робіт в області гідродинаміки та контактного тепломасообміну в газорідинних утилізаційних системах, а також виконані фундаментальні дослідження ефективності теплонасосних схем в теплопостачанні і промислових технологіях, здобутки яких знайшли відображення в серії монографій з цього напрямку.

 

Кадровий склад школи на даному етапі:

 1. д.т.н., проф. Безродний Михайло Костянтинович
 2. к.т.н., доц. Барабаш Петро Олексійович
 3. к.т.н., доц. Хавін Сергій Олександрович
 4. к.т.к., доц. Назарова Ірина Олександрівна
 5. к.т.н., с.н.с. Голубєв Олексій Борисович
 6. ст.. викл. Голіяд  Микола Никифорович
 7. к.т.н., ас. Кутра  Дмитро Сергійович
 8. к.т.н., ас. Притула Наталя Олександрівна
 9. м.н.с. Рачинський Артур Юріцович

 

4. Кількість кандидатських і докторських дисертацій, захищених у колективі, який сформовано в рамках конкретної школи, з наведенням ПІБ дисертантів, ПІБ їх наукових керівників/консультантів.

 

Всього за напрямком досліджень наукової школи було підготовлено і захищено 18 кандидатських та дві докторські дисертації.

 

Кандидитські дисертації:

 1. Белойван А.И. Исследование максимальной теплопередающей способ-ности замкнутых двухфазных термосифонов применительно к условиям работы холодильников доменных печей, 1975 р.
 2. Кондрусик Эугениуш (Польша). Исследование закономерностей кризисов тепломассопереноса в двухфазных замкнутых термосифонах с кольцевым сечением канала, 1976 р.
 3. Сосновский В.И. Исследование теплообмена и критических тепловых потоков при кипении фреонов в щелевых каналах и на оребренных поверхностях, 1977 р.
 4. Алексеенко Д.В. Исследование предельных тепловых потоков и теплообмена при кипении низкотемпературных теплоносителей в замкнутых термосифонах в условиях подвода тепла при q = const., 1977 р.
 5. Сахацкий А.А. Исследование тепломассопереноса и максимальных тепловых потоков горизонтальных и наклонных двухфазных термосифонов применительно к охлаждению теплонапряженных элементов промышленных печей, 1980 р.
 6. Колоскова Н.Ю. Исследование предельных тепловых потоков двухфазных термосифонов с внутренними вставками, 1980 р.
 7. Волков С.С. Исследование тепловых и гидродинамических характе-ристик двухфазных термосифонов применительно к системам охлаждения агрегатов цветной металлургии 1983 р.
 8. Мокляк В.Ф. Теплообмен и гидродинамика при конденсации в термосифонах в режиме двухфазной смеси, 1984 р.
 9. Хавин С.А. Теплогидравлические характеристики двухфазного потока в кольцевых каналах замкнутых термосифонов, 1988 р.
 10. Шилович И.Л. Теплопередающие характеристики среднетемператур-ного термосифона с теплоносителем сера - иод, 1991р.
 11. Антошко Ю.В. Гидродинамика восходящего пленочного течения и кризисы теплопереноса в кольцевых каналах термосифонов с испарительным циркуляционным контуром, 1992 р.
 12. Подгорецкий В.М. Предельный теплоперенос в горизонтальных и наклонных двухфазных термосифонах, 1992 р.
 13. Мунзер Рабах (Иордания). Теплообмен при кипении и конденсации в горизонтальных и наклонных термосифонах, 1996 р.
 14. Назарова І.О. Контактний тепломасообмін при конденсації парів із па-рогазової суміші на плівці рідини при висхідній супутній течії, 2006 р.
 15. Костюк О.П. Контактний тепло масообмін в проточному двофазовому шарі утилізатора теплоти відхідних газів, 2013 р.
 16. Кутра Д.С. Ефективність застосування теплового насосу в установках сушіння деревини, 2013 р.
 17. Притула Н.О. Термодинамічна ефективність тепло насосних схем теплозабезпечення будівель з використанням теплоти довкілля, 2014 р.
 18. Рачинський А.Ю. Гідродинаміка і тепло масообмін в контактному утилізаторі теплоти газокрапельного типу (дисертація підготовлена до захисту).

Докторські дисертації:

1. Піоро І.Л. 1992 р. Доклад за совокупністю робіт з дослідження процесів переносу в двофазових темосифонах, 1992 р.

 

2. Пуховий І.І. Тепло- та холодопостачання будівель з використанням енергії сонця та   довкілля, 2009 р.

 

5. Наявність аспірантів у науковому колективі, ефективність (своєчасність захистів) аспірантури за останні 10 років.

 

За останні 10 років захищено 4 дисертації (Назарова І.О., Костюк О.П., Кутра Д.С., Притула Н.О.) і одна дисертація (Рачинський А.Ю.) пройшла апробацію на кафедрі і повністю підготовлена до захисту. Аспіранти Кутра Д.С. і Притула Н.О. захистили дисертації вчасно (до закінчення терміну навчання в аспірантурі).

 

6. Основні здобутки колективу школи:

 

Список вибраних праць:

 1. Безродный М.К. О нарушении устойчивости процессов тепломассопереноса в некоторых газожидкостных системах.- Инженерно-физический журнал, 1978, т.34, №6, с.1001-1006.
 2. Безродный М.К. О режиме захлёбывания в противоточном течении пленки жидкости и потока газа в вертикальных трубах.- Химическое и нефтяное машиностроение, 1980, №5, с.30-32.
 3. Bezrodny M.K., Volkov S.S. Stady of Hydrodynamic Characteristics of Two-Phase Flow in Closed Thermosyfons. - Advances in Heat Pipe Technology. London: Pergamon Press, 1981, p.115-123.
 4. Bezrodny M.K., Khavin S.A. Volkov S.S. Study of Hydrodynamic Characterystics of Ascending Two-Phase Flow in Thermosyfons with Organized Heat Carrier Circulation. - Fifth International Heat Pipe Conference,Tsucuba Science City, Japan, 1984, V.II, p.48-54.
 5. Безродный М.К., Волков С.С., Хавин С.А. Кризисы теплообмена в термосифонных контурах. - Инженерно-физический журнал, 1985, т.48, №5, с.783-788.
 6. Bezrodny M.K., Volkov S.S., Ivanov V.B., Petrov V.N. New Energotechnological System of Heat Utilization in Non-Ferrous Pyrometallurgical Plants. - Heat Recovery Systems, 1985, V.5, N2.
 7. Безродный М.К. К расчету граничных паросодержаний в кольцевых каналах для различных теплоносителей.- Теплоэнергетика, 1985, с.28-30.
 8. Bezrodny M.K., Volkov S.S., Ivanov V.B. Thermosyphon Waste Heat Boilers for Exhaust Gases from Furnaces in Non-Ferrous Metallurgy. - Heat Recovery Systems, 1990, V.10, N2, p.99-105.
 9. Безродный М.К., Антошко Ю.В. Кризисы течения и теплообмена в испарительных трубках Фильда.- Промышленная теплотехника, 1990, №1,с.36-39.
 10. Bezrodny M.K., Antoshko Ju.V. Critical Regimes of Upward Film Flow in Vertical Annular Channels. - Experimental Thermal and Fluid Science, 1992, V.5, N4, p.448-456.
 11. Безродный М.К., Волков С.C. Теплоиспользующее и теплогенерирующее оборудо-вание на основе тепловых труб.- Промышленная энергетика, 1994,№4, c.35-41.
 12. Bezrodny M.K., Kondrusik E. Thermosyphons for Industrial Heat Transfer: Fundamental Questions for Effective Applications.- Archives of Thermodynamics, 1994, n.1-4, p.21-39.
 13. Bezrodny M.K., Podgoretsky V.M. Flooding and Heat Transfer Limits in Horizontal and Inclined Two-Phase Thermosyphons. - Experimental Thermal and Fluid Science, 1994,V.9, N3, p.345-355.
 14. Bezrodny M.K., Lach J. Stability of the wavy flow of liquid film in an interaction with the ascending gas stream. - Zeszyty naukowe instytutu maszyn przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, 473/1439/96, Gdańsk, 1996, p.1-20.
 15. Безродный М.К. К гидродинамической теории кризисов теплопереноса в свободноконвективных двухфазных системах. - Промышленная теплотехника, 2000, №5-6, с.41-49.
 16. Безродный М.К. О предельных режимах области устойчивого восходящего течения пленки жидкости и потока газа (пара) в вертикальных трубах и каналах. - Промышленная теплотехника, 2002, №4, с.31-37.
 17. Безродный М.К. Границы устойчивости волнового течения пленки жидкости в соприкосновении с восходящим потоком газа. - Промышленная теплотехника, 2002, №6, с.66-74.
 18. Безродный М.К. О равновесной скорости движения пузырей газа и капель жидкости в сплошных несущих средах. - Промышленная теплотехника, 2003, №2, c.7-15.
 19. 19.  Bezrodny M.K., Kutra D.S. Thermodynamic efficiency of heat pump dryer for drying of wood with full recycling and bypassing of the drying agent. – InnovationsandTechnologiesNews, 2011, №3, p.3-13.
 20. Bezrodny M.K., Goliyad N.N., Barabash P.A., Kostyuk A.P. Interphase Heat-and-Mass Transfer in a Flowing Bubbling Layer. Thermal Engineering, 2012, Vol. 59, №6, pp.479-484.
 21. 21.  Bezrodny М.К., Kutra D.S. Thermodynamic Efficiency of Heat Pump Dryers for Drying of Wood with Full Recycling of the Drying Agent. – InnovationsandTechnologiesNews, 2012, №3, p.11-33.
 22. 22.  Bezrodny М.К., Prytula N.A. Thermodynamic efficiency of water heating and ventilation heat pump scheme using the heat of ventilation and ambient air.InnovationsandTechnologiesNews“, 2012, №4, p.13-22.
 23. Bezrodny M.К. Fundamental Questions of Closed Two-Phase Thermosyphons. – Heat Pipes and Solid Sorption Transformations: Fundamentals and Practical Applications. Fundamentals and Practical Applications, Chapter 9.  Taylor & Francis Group, 2013, pp.319-355.
 24. BezrodnyM.K. Basicquestionsofclosedtwo-phasethermosyphons. – HEATPIPESCIENCEANDTECHNOLOGY, AnInternationalJournal, BegellHouse, 2013, №4(1-2), рр.77-103.
 25. M. K. Bezrodnyi, A. Yu. Rachinskii, P. A. Barabash, and N. N. Goliyad. Parametric limits of efficient use of a centrifugal water atomizer in contact waste-gas heat-utilization units. –Journal of Engineering Physics and Thermophysics, Vol. 89, No. 4, July, 2016, pp. 870-877.

Список монографій та навчальних посібників:

 1. Безродный М.К., Волков С.С., Мокляк В.Ф. Двухфазные термосифоны в промышленной теплотехнике. - Киев: Вища школа, 1991. – 75 с.
 2. Безродный М.К., Пиоро И.Л., Костюк Т.О. Процессы переноса в двухфазных термосифонных системах. – Киев: «Факт», 2003.- 480 с.   
 3. Безродный М.К., Пиоро И.Л., Костюк Т.О. Процессы переноса в двухфазных термосифонных системах. Теория и практика. – Киев: «Факт», 2005.- 704 с.
 4. Безродный М.К., Минаковский В.М.Электрофизические характеристики объектов сушки. – Киев: Факт, 2008. –160 с.
 5. Безродний М.К., Барабаш П.О., Голіяд М.Н. Гидродинамика и контактный тепломассообмен в некоторых газожидкостных системах. – Киев: «Політехніка», 2011.–408 с.  
 6. Безродный М.К., Кутра Д.С. Эффективность применения тепловых насосов в установках сушки древесины. – Киев: «Політехніка», 2011. – 240 с.
 7. Безродний М.К., Притула Н.А. Енергетична ефективність теплонасосних схем теплопостачання. – Київ: НТУУ «КПІ», 2012. – 208 с.
 8. Bezrodny M.К. Fundamental Questions of Closed Two-Phase Thermosyphons. – Heat Pipes and Solid Sorption Transformations: Fundamentals and Practical Applications. Fundamentals and Practical Applications, Chapter 9.  Taylor & Francis Group, 2013, pp.319-355.
 9. Безродний М.К., Пуховий І.І., Кутра Д.С. Теплові насоси та їх використання.Навчальний посібник. – Київ:    НТУУ «КПІ», 2013. –  312 с.
 10. Редько А. О., Безродний М. К., Загорученко М. В., Ратушняк Г. С., Редько О. Ф., Хмельнюк М. Г. НИЗЬКОПОТЕНЦІЙНА ЕНЕРГЕТИКА. Навчальний посібник (Під редакцією академіка НАНУ А. А. Долинського), Харків: Видавництво «Друкарня Мадрид», 2015. –  412 с.
 11. Безродний М.К., Кутра Д.С.  Ефективність теплонасосних систем кондиціювання повітря. –  Київ:  НТУУ «КПІ»,  2015. – 172 с.
 12. Безродний М.К., Притула Н.О. Термодинамічна та енергетична ефективність теплонасосних схем теплопостачання. –   Київ:  НТУУ «КПІ», 2016. – 272 с.
 13. Безродный М.К., Барабаш П.О., Голияд Н.Н. Гидродинамика и контактний   тепломассообмен в газожидкостных системах. – Київ:  НТУУ «КПІ», 2016 (підготовлено до друку).

 Індекси цитування провідних дослідників:

Безродний М.К.  - кількість цитувань робіт за участю керівника наукової школи в Google Scholar складає 321, у тому числі за останні 5 років – 198, а індекс Хірша (h-index) – 9, що відповідає третьому місцю в НТУУ «КПІ» в галузі технічних наук, h-index в  Scopus – 5.

 

Барабаш П.О. - кількість цитувань робіт в Google Scholar складає 143, в тому числі за останні 5 років – 38, а індекс Хірша (h-index) – 8, h-index в  Scopus – 3.

 

отримані нагороди, премії:

 

 • Безродний М.К. в 1990 р. отримав диплом почесного професора Чжецзянського університета ( м. Ханчжоу, Китай);
 • Безродний М.К. в 1998 р. нагороджений знаком «ВІДМІННИК ОСВІТИ УКРАЇНИ»;
 • Безродний М.К. в 2004 р. нагороджений знаком «ЗА НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ»;
 • фундаментальна монографія «Процессы переноса в двухфазных термосифонных системах. Теория и практика»  в 2008 р. була відзначена першою премією НТУУ «КПІ».

 

 

3. НАУКОВА ШКОЛА

 

«Ітенсифікація тепломасообміну в дистиляційних

системах та теплових машинах»

 

Науковий керівник Ріферт  Володимир  Густавович, д.т.н., професор

 

 

КВЛІФІКАЦІЙНА КАРТА

наукової школи

 

            1. Найменування школи

 

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ТЕПЛОМАСООБМІНУ В ДИСТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМАХ ТА ТЕПЛОВИХ МАШИНАХ

2. Керівник школи в даний час

 

Ріферт  Володимир  Густавович  д.т.н., професор  кафедри теоретичної та промислової теплотехніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

3. Коротка історія наукової школи

Початок школи відносяться до кінця шестидесятих - початку сімдесятих років минулого століття, коли на кафедрі теоретичної та промислової теплотехніки КПІ аспірант Ріферт В. Г. працював над кандидатською дисертацією. Після захисту дисертації у 1970 р. під керівництвом Ріферта В. Г. була створена науково-дослідна група з дослідження процесів випарування і конденсації на обертових поверхнях, в 1978 р. створена Лабораторія інтенсифікації  теплообміну при конденсації і випаруванні в тонких плівках, а в 1978 р. - Науково-дослідний відділ термодистиляції і інтенсифікації теплообміну.

            Під керівництвом проф. В.Г. Ріферта розроблені основи теорії теплообміну при плівковій конденсації пари на профільованих поверхнях з урахуванням впливу сил поверхневого натяжіння і неізотермічності поверхні теплообміну, розроблені оригінальні методики виміру локальних параметрів (товщини плівки, коефіцієнтів тепловіддачі) при конденсації на випарі плівки рідини на обребрених поверхнях теплообміну, що обертаються, виконаний великий об'єм оригінальних експериментальних досліджень теплообміну при фазових перетвореннях усередині і зовні гладких і профільованих труб, на поверхні, що обертається, при капельній конденсації усередині труб, розроблені і реалізовані на практиці нові поверхні теплообміну з інтенсифікованою теплопередачею для термоопріснювальных і холодильних установок і з 1974 р почались розробки нових відцентрових дистиляторів, що не знають аналогів, з тепловими насосами для регенерації води із відходів життєдіяльності людини  для космічних літальних кораблів.

Із 1970 р. публікації членів науково-дослідної групи Ріферта В. Г. почали переводитись на англійську мову. 1975 р. – початок співробітництва із Вроцлавським політехнічним інститутом. Із 1987 р. по цей час були наукові співпраці із кількома університетами в Росії, Німеччині, Чехії, Болгарії, Нідерландах, Англії, Бельгії, а також із декількома великими компаніями – виробниками космічної техніки: ОАО НИИХИММАШ (Росія),  Honeywell International, Inc (США), Центр мікрогравітації Бельгія, GEA (Німеччина) та ін.

В часи СРСР в період з 1974 по 1991 рр. розробки наукової школи були впроваджені на Коростеньскому заводі хімічного машинобудування (конденсатори з інтенсифікованою поверхнею, аміачні плівкові випаровувачі), на Калужському турбінному заводі (конденсатори судових установок), на Свердловському заводі НИИХИММАШ ( випарники термоопріснювальних установок), ОАО НИИХИММАШ- НПО «ЭНЕРГИЯ» (система регенерації води для космічних пілотованих кораблів (станцій).

Із 1999 р. представники школи спільно з Cо «Термодистиляція» (заснована також проф. Ріфертом В. Г.) розпочали роботи з Сo. Honeywell International, Inc. (США) по створенню нового відцентрового дистилятора з тепловим насосом (каскадний дистилятор CD). Із 2008 по 2014 рр. система CD проходила випробування на стендах КПІ, Сo. Honeywell, NASA і була визнана однією із найкращих технологій для регенерації води в умовах космічного польоту.

В 1966-1970 роках під керівництвом д.т.н., проф., лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Дикого Миколи Олександровича, виконано комплекс робіт по дослідженню двофазних двокомпонентних струминних апаратів, що працюють на перегрітій воді. В 1973-76 роках проведено аналіз перехідного процесу при охолодженні та випаровуванні крапель рідини в потоці газу. Результати досліджень лягли в основу монографії „Судовые газопаротурбинные установки”, яка вийшла з друку в 1978 році.

В 1980 році спільно з Миколаївським науково виробничим комплексом газотурбобудування „Машпроект” розпочалися роботи по розробці газопаротурбінного двигуна нового покоління, а Дикий М.О. призначений керівником цього проекту. В результаті виконаних науково-дослідницьких робіт була створена принципово нова газотурбінна енергоустановка КГПТУ-25, за впровадження якої в промисловість Дикому М.О в 2000 році була присуджена Міжнародна премія АССАД („Союз авиационного двигатилестроения”, Росія). В 1995-2003 роках була розроблена газопаротурбінна технологія „Водолій”, промисловий зразок якої було встановлено ДК”Укртрансгаз” на магістральному газопроводі Уренгой-Ужгород” в якості газоперекачувального агрегату. За досягнення в справі економії паливних ресурсів та оздоровлення навколишнього середовища творчий колектив розробників ГПТУ „Водолій” відзначено Державною премією України в галузі науки та техніки за 2006 рік.

В 1984 році розпочато роботи з покращення енергетичних та екологічних показників автомобільних двигунів внутрішнього згоряння. Були розроблені принципово нові способи роботи двигунів на двох сортах палива, на основі яких створено бензо-спиртові та бензо-газові системи живлення для двигунів з іскровим запалюванням. Роботи виконувались у співпраці з Заволзьким моторним заводом (Росія) та Інститутом Газу НАН України. Після затвердження відповідних технічних умов Міністерством транспорту з 1989 року ці системи використовуються на поширених в Україні вантажних автомобілях ЗИЛ і ГАЗ.

За цикл наукових праць під загальною назвою «Теоретичні основи, технології виробництва і використання на транспорті альтернативних моторних палив на базі мінеральних ресурсів України» професору М.О. Дикому присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки за 1995 рік.

З 1998 року у співпраці з Інститутом Газу НАН України розпочато роботи по дослідженню та використанню альтернативних моторних палив, зокрема природного газу в дизельних двигунах. В результаті були розроблені газодизельні системи живлення для стаціонарних та транспортних дизельних двигунів. З 2005 року газодизельні системи живлення для двигунів ЯМЗ-238, ЯМЗ-240 впроваджені і використовуються на підприємствах ВАТ „Сумихімпром” і ВАТ „Моторсіч”.

В 2006 році розпочалася розробка універсальної газодизельної системи з мікропроцесорним керуванням для двигунів середньої потужності для дообладнання стаціонарних і мобільних енергоустановок. В 2008 році система пройшла сертифікаційні випробування в профільному інституті Міністерства інфраструктури України і отримала дозвіл на застосування на транспортних двигунах. З 2009 року у співпраці з ТОВ «АвтоГазГлобал» успішно проводиться переобладнання вантажних автомобілів з встановленням розробленої системи.

На даний час активно ведуться роботи з дослідження використання пропан-бутанових сумішей в якості моторного палива для ДВЗ. Основним напрямком цих робіт є впорскування пропан-бутану до двигуна в рідкому стані з використанням ефекту вибухового скипання для покращення диспергації рідини.

 

Кадровий склад школи на даному етапі:

1. Ріферт Володимир Густавович, докт. техн. наук, професор;

2. Барабаш Петро Олексійович, канд. техн. наук,   доцент;

3. Усенко Володимир Іванович, канд. техн. наук, старший науковий співробітник;

4. Гавриш Андрій Сергійович, канд. техн. наук,   доцент;

5. Голубєв Олексій Борисович, канд. техн. наук, старший науковий співробітник;

6. Середа Володимир Володимирович, старший викладач;

7. Петренко Валерій Георгійович, канд. техн. наук, старший науковий співробітник;

8. Соломаха Андрій Сергійович, канд. техн. наук, асистент;

9. Шовкалюк Юрій Васильович, старший викладач.

 

4.  Кількість захищених дисертацій

 

За період існування школи її представниками захищено 40 кандидатських дисертацій і 5 докторських.

В тому числі в НТУУ «КПІ»:

 

 

 

 

Призвіще, І. Б.

 

Науковий керівник

 

Рівень дисертації

 

Рік захисту

1

2

3

4

5

1

Ріферт В. Г.

 

кандидатська

1970

2

Пуховий І. І.

Ріферт В. Г.

кандидатська

1973

3

Барабаш П. О.

Ріферт В. Г.

кандидатська

1975

4

Леонтьев Г. Г.

Ріферт В. Г.

кандидатська

1975

5

Чаплинский С. І.

Ріферт В. Г.

кандидатська

1976

6

Бєлік Д. М.

Ріферт В. Г.

кандидатська

1984

7

Мужилко О. О.

Ріферт В. Г.

кандидатська

1984

8

Долинський О. А.

Ріферт В. Г.

кандидатська

1985

9

Задирака В. Ю.

Ріферт В. Г.

кандидатська

1985

10

Ріферт В. Г.

 

докторська

1987

11

Голубєв О. Б.

Ріферт В. Г.

кандидатська

1987

12

Сардак А. І.,

Ріферт В. Г.

кандидатська

1987

13

Путілін Ю. В.

Ріферт В. Г.

кандидатська

1991

14

Шаврин Ю. В.

Ріферт В. Г.

кандидатська

1993

15

Гавриш А. С.

Ріферт В. Г.

кандидатська

1996

16

Горін В. В.

Ріферт В. Г.

кандидатська

1997

17

Нікітенко Є. І.

Ріферт В. Г.

кандидатська

1997

18

Сидоренко В.І.

Ріферт В. Г.

кандидатська

2004

 

1

2

3

4

5

19

Пуховий І. І.

Ріферт В.Г.

(консультант)

докторська

2009

20

Шевцов А.П.

Дикий М. О.

(консультант)

докторська

1994

21

Мочалов О.О.

Дикий М. О.

(консультант

докторська

1987

22

Буглаєв В.Т

Дикий М. О.

(консультант

докторська

1992

23

Туз В. О.

Дикий М. О.

кандидатська

1990

24

Дубровська В.В.

Дикий М. О.

кандидатська

1998

25

Шкляр В.І.

Дикий М. О.

кандидатська

2001

26

Кузьменко І.М.

Дикий М. О.

кандидатська

2004

27

Ель-Таллаа А.А.

Дикий М. О.

кандидатська

1997

28

Чобенко В.Н.

Дикий М. О.

кандидатська

2010

29

Петренко В.Г.

Дикий М. О.

кандидатська

2012

30

Соломаха А.С.

Дикий М. О.

кандидатська

2014

 

5. Наявність пошукачів  наукових ступенів

 

Планується захист у 2017 р.: три кандидатські дисертації (Трокоз Я.Є., Середа В.В., Шовкалюк Ю. В.) і одна докторська (Горін В.В.).

 

6. Основні здобутки колективу школи

           

Наукові публікації у вітчизняних журналах періоду СРСР (Інженерно-фізичний журнал АН СРСР, Теплоенергетика, Промислова теплотехніка, Холодильна техніка і технології та ін.), а після 1991 р. в основному в зарубіжних журналах і матеріалах  міжнародних наукових конференцій – загалом більше 250, із них в зарубіжних  - 95.

            Список вибраних праць

1. Rifert V.G., Trokoz Ya.E., Barabash P.A., "Theoretical Study of Effect of Surface Tensi of Forces on Heat Exchange at Condensation on Profiled Surface", Pr. Of ISPCHT, May 20-23, Chougging, Chine, pp. 290-295, 1988.

2. Rifert V.G., "Heat Transfer and Flow Modes of Phases in Laminar Film Vapor Condensation Inside a Horizontal Tube", Int. J. Heat and Mass Transfer. Vol. 31, No. 3, pp. 517-523, 1988.

3. Rifert V.G., Podberezniy V.L., Putilin Ju.V., "Heat Transfer in Thin Film-Type Evaporator with Profiled Tubes", Desalination, 74, pp. 363-372, 1989.

4. Rifert   V.G.,   Sardak   A.J.,   Grigorenko   S.V.,"   Heat   Exchange   Drop   Wise Condensation in Heat Exchangers of Desalination Plants", Desalination, 74, pp. 373-382, 1989.

5. Rifert V.G., "Intensification of Heat Exchange at Condensation and Evaporation of Liquid in Flowing-Down Films, Pr. of 9th International Conference Heat Transfer, Israel, pp. 293-298, 1990.

6. RifertV.G., Barabash P.A., and Goliyad N.N., "Methods and Processes of  Thermal  Distillation of Water Solution for Closet Water Supply Systems", SAE Paper 201294, 20th International Conference on Environmental Systems, Williamsburg, July 1990.

7. Rifert  V.G.,   Sardak  A.I.,   Trokoz  Ya.E.,   Podberezny  V.A.,   "Heat  Exchange Intensification   at   Condensation   Inside   Tubes   of Film-Type   Evaporators   of  Desalination    Installations",    Desalination,    81,    Elsevier    Science    Publisher, Amsterdam, pp. 367-378, 1991.

8. Trokoz Ya.E., Rifert V.G., "Intensification of Heat Transfer in Horizontal-Tube Vapour Condensers", Pr. Eurotherm Seminar No. 18, Design and Operation of Heat Exchangers, Hamburg, February 27-March 1, pp. 328-339, 1991.

9. Trokoz Ya.E., Rifert V.G., Ostrovsky L.Yu., "Recent Achievements in Theoretical and Experimental Investigation of Profile  Surfaces Condensation",  Pr.  of the Engineering Foundation Conference on Condensation and Condenser Design St. Augustine, Florida, March 7-12, pp. 393-404, 1993.

10. Gavrish A.S., Rifert V.G., Sardak A.I., " A new Dropwise Condensation Promoter for Desalination and Power Plants", J. Heat Transfer Research, 25(1), 22, 1993.

11. Rifert V.G., Barabash P.A., Goliyad N.N., " Stand-alone Thermal Desalination Plants", Desalination, 96, pp. 183-190, 1994.

12. Rifert V.G, Trokoz Ya.E. "Surface nonisothemness effect on profiled surface condensation enhancement ", Int. J Heat Mass Transfer, Vol. 39, No. 8, pp. 1749-1754, 1996.

13. Rifert V.G., Ozimay S.S., Gorin V.V., "Convective Condensation and Evaporation Inside the Horizontal Tubes", Russ, J.Eng. Thermophys., Vol. 6, No. 3, pp. 205-224, 1996.

14. Rifert V.G., " Condensation on Profiled Surface - 50 years of Theoretical and Experimental Researches", Heat Transfer in Condensation and Evaporation, Pr. of the European Seminar No. 62, Grenomle, France, pp. 476-489, 1998.

15. Rifert V.G., Zolotukhin I.V., Sidorenko V., "Heat Transfer at Vaporization of Liquid Film on Smooth Horizontal Tube", 3th European Thermal Sciences Conference, Heidelberg, 2000.

16.Rifert V.G., Usenko V.I., Zolotukhin I.V., Anatychuk L.I., MacKnight A.K. and
Lubman   A.M.,   "Development   and   Test   Cascade   Centrifugal   Distiller   for
Regeneration of Water from Urine", Industrial Heat Engineering, International
Scientific and Applied Journal, National Academy of Sciences of Ukraine, Vol. 23,
No.4-5, 2001.

17. Rifert V.G., Putilin Ju.V., Podberezniy V.L., "Evaporation Heat Transfer in Liquid Films Flowing Down Horizontal Smooth and Longitudinaly Profiled Tubes", Int.
Journal "Enhanced Heat Transfer", Vol. 8, pp. 91 -97, 2001.

18. Anatychuk L.I., Rifert V.G., Rozver Yu. Yu., Usenko V.I., Zolotukhin I.V., "Use of Thermopile in Water Recovery System for Manned Space Vehicles", Journal of Thermoelectricity, No. 1, 2002.

19. Rifert V.G., Zolotukhin TV., MacKnight A.K., Lubman A.M., Pickering K, "Wastewater Processing Cascade Distillation Subsystem Design and Evaluation", SAE Paper 2006-01-2273, 39l International Conference on Environmental Systems, Norfolk, July 2006.

20. Lubman A.M., MacKnight A.K., Rifert V.G., Barabash P.A., "Cascade Distillation Subsystem Hardware Development for Verification Testing", SAE International, 2007-01-3177, July 2007.

21. Rifert  V.G.,  Barabash P.A.,   Sereda V.V.,  Gorin V.V.,  "Condensation  Inside
Horizontal   Tube:   State  of the  Problem  and  Analysis   of Research  Results", Scientific Journal Transactions of Academenegdi, Russian Academy of Sciences, Kazan, No.4,  pp. 57-68, 2011.

22. Rifert V.G., Sereda V.V., "Condensation Inside Smooth Horizontal Tubes: Part I. Survey of the Methods of Heat-Exchange Prediction", Int. Journal Thermal Science, No. 5, 2015 pp. 1769-1789.

23. Rifert V.G., Sereda V.V., Barabash P.A.,  Gorin V.V. "Condensation Inside Smooth Horizontal Tubes: Part II. Improvement of Heat Exchange Prediction", No. 3, 2016.

24.Ковбасенко С. Перспективи використання природного газу двигунами транспортних засобів в Україні / С. Ковбасенко, М. Назаренко, В. Петренко, А. Голик // Systemy i środki transportu samochodowego. Wybrane zagadnienia / pod redakciją naukową Kazimierza Lejdy Monografhia nr 7 ; Seria: Transport ; Politechnika Rzesyowska im. Ignacego Łukasiewicza. –Rzesżow : 2016. –С. 159–164.

25. Куделя П.П., Соломаха А.С., Очеретянко М.Д. (студент) Оцінка ефективності опалювальних теплових насосів з використанням методу циклів // Відновлювана енергетика, 2016, №4.

26. Коваленко О.О., Петренко В.Г, Соломаха А.С., Селенков В.М. Розробка математичної моделі цифрового газового дозатора системи газоподачі ДВЗ // Вісник Черкаського державного технологічного університету. – 2015. – №2. – с.110-115.

27. Петренко В.Г, Соломаха А.С., Барабаш П.О. Термодинамічний аналіз процесу впорскування зрідженого пропану до двигуна внутрішнього згорання // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2015. – №2. – с.58-64.

28. Соломаха А.С. Експериментальне дослідження розпилення перегрітої води // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2013. – №1/8(61). – с.20-25

29. Немчин О.Ф., Соломаха А.С., Тимченко М.П., Захаренко О.О. Визначення потужності теплової акумуляції в комбінованих системах електроопалення // Промышленная теплотехника. – 2013. – Том 35. – № 2. – с.50-56.

30. Дикий М.О., Соломаха А.С., Петренко В.Г. Тепломасообмін при випаровуванні крапель перегрітої води в повітряному потоці // Водний транспорт. – 2013. – №2(17). – с.18-24.

31. Панін В.В., Дикий М.О., Соломаха А.С., Петренко В.Г. Реалізація «вологого стиснення» в газотурбінних двигунах // Авиационно-космическая техника и технология. – 2013. – №9 (106). – с.226-230.

32. Дикий М.О., Соломаха А.С., Петренко В.Г. Математична модель випаровування крапель води в повітряному потоці // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2013. – №3/10(63). – с.17-20.

 

Монографії

 1. Rifert V.G., Smirnov H.F., "Condensation Heat Transfer Enhancement", WIT Press, Southampton, Boston, 2004, p. 372. ISBN 1-85312-538-S,  ISSN 1369-1331.
 2. Дикий Н.А. Судовые газопаротурбинные установки. Ленинград, 1978;
 3. Дикий Н.А. Энергетические установки геотермальных электростанций. Киев, 1989;
 4. Дикий М.О. Поновлювані джерела енергії. Київ, 1993;
 5. Безродный М.К. Гидродинамика и контактный тепломассообмен в некоторых газожидкостных системах / М.К.Безродный, П.А.Барабаш, Н.Н.Голияд. – К.: НТУУ «КПИ», 2011. – 408 с.
 6. Куделя П. П. Низькоексергетичні опалювальні системи [Електронний ресурс] : навчальний посібник / П. П. Куделя, А. С. Соломаха ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 3,63 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 153 с.

 

Кількість цитувань робіт за участю Ріферта В. Г. в Google Scholar складає 388, в тому числі за останні 5 років – 112, а індекс Хірша (h-index) – 11, h-index в  Scopus – 6. Index по Copernicus - 6.

Кількість цитувань робіт за участю Барабаша П. О. в Google Scholar складає 143, в тому числі за останні 5 років – 38, а індекс Хірша (h-index) – 8, h-index в  Scopus – 3.

 

      Патенти, отримані за останні роки: 2 - США, 2 - Росії, 1 – Китай, 12 -України.

 

 1. Патент Росії -  Система и вакуумный центробежный дистиллятор для регенерации воды из мочи на борту космического летательного аппарата. Пат. РФ № 2127627, 20.03.1999. Кол. авторів, від  КПІ – В. Ріферт і П. Барабаш.
 2. Патент України -  Багатоступеневий відцентровий дистилятор. Пат. України № 35941А від 16.04.2001р. Автори: Ріферт В. Г.,  Усенко В. І. та ін. Патент США -  System and rotary vacuum distiller for water recovery
 3. From aqueous solution, preferably from urine aboard spacecraft. Patent No: US 6,258,215 B1. Date of Patent: Jul. 10,2001. Кол. авторів, від  КПІ В. Ріферт.  
 4. Volodimir G. Rifert, Ivan V. Zolotukhin, Vladimir I. Usenko, Petr A. Barabash and Aleksandr P. Strikun, all from Kiev, Ukraine, Аlex M. Lubman of Redondo Beach, Calif., and Allen K. MacKnight of Signal Hill, Calif. US Patent 7610768 - Apparatus and methods for water regeneration from waste. November 4, 2009.
 5. Патент на корисну модель України «Запальний пристрій двигуна внутрішнього згоряння». №101922 від 12.10.2015. Петренко В.Г.
 6. Патент на корисну модель України «Система живлення двигуна внутрішнього згоряння зрідженим газом». №98888 від 12.05.2015. Барабаш П.О., Петренко В.Г., Соломаха А.С.
 7. Патент на корисну модель України «суднова комбінована енергетична установка». №89142 від 10.04.2014. Дикий М.О., Панін В.В, Петренко В.Г., Соломаха А.С.
 8. Патент України на корисну модель: «Відцентровий випаровувач» № 97649, Барабаш П. О., Усенко И. І., Владович І А.
 9. Патент України на корисну модель: «Датчик вимірювання локальної товщини  рідинної плівки» №98008. Барабаш П. О., Усенко И. І., Владович І А.
 10. Трубний пучок кожухотрубного теплообмінника. Безродный М.К., QIPENG LI,  Барабаш П.О., Трокоз Я.Е., Кутра Д.С. Патент на корисну модель № 108631 від 25.07.2016, Бюл. №14.
 11. Охолоджувач вихлопних газів. Безродный М.К., QIPENG LI,  Барабаш П.О., Трокоз Я.Е., Кутра Д.С. Патент на корисну модель № 110119 від 26.09.2016, Бюл. №18.
 12. Охолоджувач вихлопних газів. QIPENG LI, Безродный М.К., Барабаш П.А., Трокоз Я.Е., Кутра Д.С. Патент (Китай) CN 105971695 A. 2016р.
 13. Дикий М.О., Панін В.В., Петренко В.Г., Соломаха А.С. Газопаротурбінна установка з охолодженням циклового повітря Патент на винахід № 111948; Заявник та патентовласник КДАВТ ім. Петра Конашевича Сагайдачного; опубл. 11.07.2016, Бюл.№13.
 14. Пуховий І. І., Барабаш В. П., Барабаш П. О. Спосіб нагріву рідинного теплоносія в контактному апараті пінного типу. Патент на корисну модель № 86537. Опубл. 10.01.2014., Бюл. №1.
 15. Трокоз Я. Є., Барабаш П. О., Голубєв О. Б., Яценко М. В., Фурніченко П. В., Білошицький А. П. Охолоджувач повітря. Патент на корисну модель № 87072. Опубл. 22.01.2014., Бюл. №2.
 16. Барабаш П. О., Поліщук В. В. Конвектор настінний. Патент на кор. модель № 87129. Опубл. 22.01.2014., Бюл. №2.
 17. Барабаш П. О., Барабаш В. П.,Трокоз Я. Є.., Голубєв О. Б. Атмосферний конденсатний бак. Патент на кор. модель № 88916. Опубл. 10.04.2014. Бюл. №7.

 

Наявність в школі викладачів-дослідників: 

 1. Барабаш П. О., доцент, канд.. техн.. наук.;
 2. Гавриш Андрій Сергійович, канд. техн. наук,   доцент;
 3. Середа Володимир Володимирович, старший викладач;
 4. Соломаха Андрій Сергійович, канд. техн. наук, ассистент.    

     

Нагороди – Лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки

1987 р. -  Ріферт В. Г., Барабаш П. О.

1995 - Дикий М. О.

Міжнародна премія АССАД („Союз авиационного двигатилестроения”, Росія), 2000р. - Дикий М. О.

      Отримані гранти – DAAD (Німеччина), 1998 р.

     

Участь у міжнародних  проектах – Copernikus, 1999-2001 рр.

 

 1. 7.      Анотований опис школи

 

            Під керівництвом проф. В.Г. Ріферта розроблені основи теорії теплообміну при плівковій конденсації пари на профільованих поверхнях з урахуванням впливу сил поверхневого натяжіння і неізотермічності поверхні теплообміну, розроблені оригінальні методики виміру локальних параметрів (товщини плівки, коефіцієнтів тепловіддачі) при конденсації на випарі плівки рідини на обребрених поверхнях теплообміну, що обертаються, виконаний великий об'єм оригінальних експериментальних досліджень теплообміну при фазових перетвореннях усередині і зовні гладких і профільованих труб, на поверхні, що обертається, при капельній конденсації усередині труб, розроблені і реалізовані на практиці нові поверхні теплообміну з інтенсифікованою теплопередачею для термоопріснювальных і холодильних установок і нові відцентрові дистилятори, що не знають аналогів, з тепловими насосами для регенерації води із відходів життєдіяльності людини  для космічних літальних кораблів.

З 1974 р. почались розробки  відцентрових дистиляторів для систем життєзабезпечення в космосі і методів інтенсифікації теплообміну у випарних опріснювальних установках.

Школа співпрацювала із університетами Росії, Німеччини, Чехії, Болгарії, Нідерландів, Англії, Бельгії, а також із декількома великими компаніями – виробниками космічної техніки: ОАО НИИХИММАШ (Росія),  Honeywell International, Inc (США), Центр мікрогравітаційних технологій Wielband (Німеччина), GEA (Німеччина) та ін.

Розробки наукової школи були впроваджені на Коростеньскому заводі хімічного машинобудування (конденсатори з інтенсифікованою поверхнею, аміачні плівкові випаровувачі), на Калужському турбінному заводі (конденсатори судових установок), на Свердловському заводі НИИХИММАШ ( випарники термоопріснювальних установок), ОАО НИИХИММАШ- НПО «ЭНЕРГИЯ» (система регенерації води для космічних пілотованих кораблів (станцій).

Із 1999 р. представники школи спільно з Ко «Термодистиляція» (заснована також проф. Ріфертом В. Г.) розпочали роботи з Сo. Honeywell International, Inc. (США) по створенню нового відцентрового дистилятора з тепловим насосом (каскадний дистилятор CD). Із 2008 по 2014 рр. система CD проходила випробування на стендах КПІ, Сo. Honeywell, NASA і була признана однією із найкращих технологій для регенерації води в умовах космічного польоту.

В перше в світовій науці та практиці під керівництвом проф.. Дикого М.О. розроблено принципово нову газопаротурбінну технологію „ВОДОЛІЙ”, на базі якої створено промислову газопаротурбінну установку потужністю 16 МВт, яка була впроваджена на газотранспортній системі України.

За досягнення в справі економії паливних ресурсів та оздоровлення навколишнього середовища творчий колектив розробників ГПТУ „Водолій” відзначено Державною премією України в галузі науки та техніки за 2006 рік.

Починаючи з середини 80-их років з'являється новий напрямок: застосування альтернативних палив в двигунах внутрішнього згорання (в основному для транспорту). В результаті було розроблено та впроваджено  бензогазові системи живлення для автомобілів ЗИЛ та ГАЗ та газодизельні системи живлення для двигунів середньої потужності для дообладнання стаціонарних і мобільних енергоустановок, в тому числі з мікропроцесорним керуванням.

За період існування школи за результатами виконаних наукових досліджень захищено п’ять докторських дисертацій (Ріферт В. Г., Пуховий І. І.., Шевцов А.П.,) Мочалов О.О., Буглаєв В.Т) і 40 кандидатських дисертацій, опубліковано 6 наукових монографій (підручників), опубліковано більше 500 статей у вітчизняних і зарубіжних журналах та на міжнародних конференціях, отримано за останні роки 17 патентів (2 - США, 2 - Росії,1 – Китай, 12 -України.).

Представники школи - Лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки:

-          Ріферт В. Г., Барабаш П. О. - 1987 р

-          Дикий М. О. - 1995 р

-          Міжнародна премія АССАД („Союз авиационного двигатилестроения”, Росія), 2000р. - Дикий М. О.

Кількість цитувань робіт за участю керівника наукової школи в Google Scholar складає 388, в тому числі за останні 5 років – 112, а індекс Хірша (h-index) – 11, h-index в  Scopus – 6. Index по Copernicus - 6.

 

 

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко