XI - МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ АСПІРАТНІВ, МАГІСТРАНТІВ,СТУДЕНТІВ «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИКИ»

З 16-19 квітня 2013 року відбулась XI  - МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ АСПІРАТНІВ, МАГІСТРАНТІВ,СТУДЕНТІВ «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИКИ» (Скачати програму конференції)

ХІ  международная научно-практическая конференция аспирантов, магистрантов, студентов «Современные проблемы научного обеспечения энергетики»

The ХІ Scientific and Practical Conference „Modern problems of scien­ti­fic power ware” of Post Graduate Students, Masters of Arts and Students

Конференція «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» продовжує студентську науково-технічну конференцію, яка щорічно, починаючи з 2002 року, проводиться в Національному технічному університеті «Київський політехнічний інститут» на базі теплоенергетичні факультету.

 

Тематичні секції конференції:

• атомна енергетика

• теплообмін і гідродинаміка в теплопередаючих пристроях і енергетичних установках

• сучасні технології в тепловій енергетиці

• проблеми теоретичної та промислової теплотехніки

• автоматизація теплоенергетичних процесів

• моделювання та аналіз теплоенергетичних процесів

• програмне забезпечення інформаційних систем і мережевих комплексів

• геометричне моделювання та проблеми візуалізації

• сучасні проблеми сталого розвитку енергетики

 

Науковий Комітет

 

ГОЛОВА

проректор з наукової роботи, академік  НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.

Заступник голови
декан Теплоенергетичного факультету НТУУ„КПІ” д.т.н., проф. Письменний Є.М.

 

ЧЛЕНИ НАУКОВОГО КОМІТЕТУ

Д.т.н., проф. НТУУ „КПІ” Борисенко А.В.

Д.т.н., проф. НТУУ „КПІ”  Безродний М.К

Д.т.н., проф. НТУУ „КПІ” Лук’яненко С.О.

К.т.н., проф. НТУУ „КПІ”  Ковриго Ю.М.

К.ф-м.н., с.н.с.  ІТМО ім. Ликова НАН Беларусі  Жукова Ю.В.

Д.т.н., проф. СПбТУ  (Росія) Сапожніков С.З.

Д.т.н., проф. ОНПУ  Мазуренко А.С.

 

Оргкомітет

Голова: д.т.н., проф. Письменний Є.М.

Заступник голови: д.т.н., с.н.с. Ніколаєнко Ю.Є.

Д.т.н., проф. НТУУ „КПІ” Туз В.О.

К.ф-м.н., доц., НТУУ „КПІ”  Карпенко С.Г.

К.ф-м.н., доц., НТУУ „КПІ”  Бобков В.Б.

К.т.н., доц., НТУУ „КПІ”  Барабаш П.О.

Ст. викладач НТУУ „КПІ”  Меренгер П.П.

 

Відповідальний секретар: Чупиркина С.П.

Голова профбюро студентів ТЕФ: Лисенко А.О.

Голова студради ТЕФ: Дудик О.А.

Аспірант кафедри АЕС і  ІТФ: Кондратюк В.А.

Аспірант кафедри АТЕП: Бунке О.С.

Аспірант кафедри ТЕУТ і  АЕС: Сірий О.А.

Аспірант кафедри ТПТ: Приймак К.О.

Аспірант кафедри АПЕПС: Плюснина В.С.

Відповідальний від наукового товариства студентів і аспірантів ТЕФ:

магістрант Хомич Ю.В.

 

 

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко