ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики»

21 – 24  квітня 2015 року
відбулась
ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція
аспірантів, магістрантів, студентів

«Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики»
 

Науковий Комітет

 Голова
проректор з наукової роботи, академік  НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю. 

Заступник Голови
декан ТЕФ  НТУУ "КПІ" д.т.н., проф. Письменний Є.М.

 

 

Члени наукового комітету
Д.т.н., проф. НТУУ „КПІ” Туз В.О.
Д.т.н., проф. НТУУ „КПІ” Черноусенко О.Ю.
Д.т.н., проф. НТУУ „КПІ”  Варламов Г.Б.
Д.т.н., проф. НТУУ „КПІ” Лук’яненко С.О.
К.т.н., проф. НТУУ „КПІ”  Ковриго Ю.М.
К.ф-м.н., с.н.с.  ІТМО ім. Ликова НАН Беларусі  Жукова Ю.В.
Д.т.н., проф. СПбТУ  (Росія) Сапожніков С.З.
Д.т.н., проф. ОНПУ  Мазуренко А.С.
 

Оргкомітет
Голова: д.т.н., проф. Письменний Є.М.
Заступник голови: д.т.н., пров.н.с. Ніколаєнко Ю.Є.
К.ф-м.н., доц., НТУУ „КПІ”  Карпенко С.Г.
К.ф-м.н., доц., НТУУ „КПІ” Бобков В.Б.
К.т.н., доц., НТУУ „КПІ” Барабаш П.О.
Ст. викладач НТУУ „КПІ” Меренгер П.П.
Мол. наук. співр. НТУУ „КПІ” Кондратюк В.А.
Асист. НТУУ „КПІ” Сірий О.А.
Мол.наук.співр. кафедри ТПТ: Рачинський А.Ю.
Голова студради ТЕФ: Дудик О.А.
Аспірант кафедри АЕС і ІТФ: Рева С.А.
Аспірант кафедри АТЕП: Саков Р.П.
Аспірант кафедри ТЕУ Т і АЕС: Шелешей Т.В.
Аспірант кафедри АПЕПС: Михайлова І.Ю.


ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
Відкриття і пленарне засідання відбудеться
21 квітня о 1015
(ауд. 3-5, ТЕФ, НТУУ “КПІ”)


Відкриття ХІІІ міжнародної науково-практичноїконференції
Вступне слово декана ТЕФ проф., д.т.н. Письменного Є.М.

Пленарне засідання
ДОПОВІДІ

 Сучасний стан та виклики в енергетиці України.
ВАРЛАМОВ Г.Б., д.т.н., професор, завідувач кафедри теоретичної та промислової теплотехніки, ас. Приймак К.О.,ас. Оліневич Н.В., Дащенко О.П.

Основи універсальної технології спалювання палива.
АБДУЛІН М.З., к.т.н., доцент кафедри теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій.

Конструктивні особливості та теплові режими наносупутника PolyITAN-1 та перспективного наносупутника PolyITAN-2-SAU.
РАССАМАКІН Б.М., с.н.с., к.т.н.;  Байсков М.Ф., м.н.с..; Хомінич В.І., доц.., к.т.н.; Бендасюк Н.М., аспірант ІТС;  Снурніцин А.Д., Чаплигін О.О, магістранти гр. ТФ-41.

 

  СЕКЦІЯ №4

22-24 квітня,1415 , ауд. 518-5, ТЕФ
Проблеми теоретичної і промислової теплотехніки
Керівник секції – д.т.н., професор Варламов Г.Б.
Вчений секретар – к.т.н., доцент Барабаш П.О.
  

 Тези конференції студентів, магістрантів  та викладачів кафедри ТПТ у повному форматі

1. Підвищення ефективності контактно-поверхневого водонагрівача в комплексі з тепловим насосом.
БАРАБАШ В.П., аспірант
Керівник -проф., д.т.н. Пуховий І.І.
 
2. Дослідження розплавлення льодяної пластини.
КРИВОШЕЄВ М.О., аспірант
Керівник - проф., д.т.н. Пуховий І.І.
 
3. Експериментальна установка та вплив матеріалу труб насадки на інтенсивність утворення льоду в бурульках в підігрівачі морозного повітря.
ПОСТОЛЕНКО А.М., аспірант
Керівник - проф., д.т.н. Пуховий І.І.
 
4. Гранична температура нагріву води при розпилені відцентровими форсунками.
РАЧИНСЬКИЙ А.Ю.,  м.н.с.
Керівник - проф., д.т.н. Безродний  М.К.
 
5. Енергоефективність як ключовий інструмент для забезпечення сталого розвитку промислового підприємства
Ткачук А.Р., аспірант ІЕЕ НТУУ «КПІ»
Керівник - проф., д.т.н. Розен В.П.

6. Інструментарій розробки енергетичного балансу для підвищення сталого розвитку промислового підприємства шляхом проведення енергоаудиту
ТРАЧУК А.Р., аспірант Інститут енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ»
Керівник - проф., д.т.н. Розен В.П.
 
7. Інтенсифікація теплообміну при висхідній течії повітря в вертикальному каналі за допомогою зрошуючої плівки рідини (методика експериментального досліду)
ТРОФИМЧУК І.П., аспірант
Керівник - проф., д.т.н. Безродний М.К.

8. Економічна доцільність використання твердопаливних котлів в опалювальній котельні для теплопостачання житлового масиву.
ГЕЛЕТУХА С.Г., студент гр. ТП-22
Керівник - ст. викл., к.т.н. Назарова І.О.
 
9. Зональний метод розрахунку променевого теплообміну.
ГОБОВА М.О., студент гр. ТП-21
Керівник - доц., к.т.н. Хавін С.О.
 
10. Порівняльна характеристика кожухотрубного і пластинчастого теплообмінника. Частина I. Загальні фактори.
ГРИБОК П.О.,студент групи ТП-22
РИКУН Д.І., студент групи ТП-22
Керівник - доц., к.т.н. Гавриш А.С.
 
11. Нагрівання плівки рідини, що стікає по внутрішній поверхні вертикальної труби при конденсації на ній чистої пари.
ОЧЕРЕТЯНКО М.Д., студент гр. ТП-21
Керівник - ст. викл. Голіяд М.Н.
 
12. Що означає термін «енергія»?
ОЧЕРЕТЯНКО М.Д., студент гр. ТП-21
Керівник - доц., к.т.н. Куделя П.П.
 
13. Порівняльна характеристика кожухотрубного і пластинчастого теплообмінника.Частина I.Загальні фактори.
РИКУН Д.І., студент гр. ТП-22
ГРИБОК П.О., студент гр. ТП-22
Керівник - доц., к.т.н. Гавриш А.С.
 
14. Сушіння дисперсних матеріалів у віброзрідженому шарі.
ДРОЗД Т.Ю., студент гр. ТП-11
Керівник - доц., к.т.н. Мінаковський В.М.


15. Відцентровий дистилятор з термоелектричним насосом для пілотованих космічних апаратів
КАСЯНЧУК С.Л., студент гр. ТП-11
Керівник – доц., к.т.н.  Барабаш П.О.
 
16. Візуалізація факелу розпилення рідини методом лазерного ножа.
КИЯШКО Д.Ю., студент гр. ТП-11
Керівник - асист., к.т.н. Соломаха А.С.
 
17. Шляхи використання активного мулу в народному господарстві.
КОРЕЦЬКИЙ В.С., студент гр. ТП-11
Керівник - ст.викл. Голіяд М.Н.
 
18. Використання ультрафіолетового випромінювання для інтенсифікації процесу сушіння.
КРАВЧУК О.М., студент гр. ТП-11
Керівник - доц., к.т.н. Мінаковський В.М.
 
19. Термодинамічний цикл Майсоценка і перспективи його застосування в Україні.
ПЕРЕВЬОРТКІН Р.В., студент гр. ТП-11
Керівник - доц., к.т.н. Мінаковський В.М.
 
20. Оптимальні умови роботи теплонасосних систем опалення з використанням вертикальних ґрунтових теплообмінників.
ПЕРЕВЬОРТКІН Р.В., студент гр. ТП-11 
Керівники – проф., д.т.н.  Безродний М.К., асист., к.т.н. Притула Н.О.
 
21. Використання ультразвузу для інтенсифікації процесу сушіння.
ПЕРЕВЬОРТКІНА  І.Я., студент гр. ТП-11
Керівник - доц., к.т.н. Мінаковський  В.М.
 
22. Використання електронно-променевого і лазерного випромінювання для сушіння.
ШЕВЧЕНКО О.М., студент гр. ТП-11
Керівник - доц., к.т.н. Мінаковський В.М.
 
23. Установка підігріву нафти з проміжним теплоносієм.
ШЕВЧЕНКО О.М., студент гр. ТП-11
Керівник - доц., к.т.н. Хавін С.О.
 
24. Профіль розподілення перегрітої води в факелі розпилення.
ШУМЧЕНКО В.В., студент гр. ТП-11
Керівник - асист., к.т.н. Соломаха А.С.
 
25. Експериментальне дослідження замерзання води на вертикальних і відхилених шнурових  насадках.
БАБІЙ В.М., магістрант гр. ТП-41м
Керівник - проф., д.т.н. Пуховий І.І.
 
26. Сушіння тонкодисперсних матеріалів в імпульсному псевдозрідженому шарі.
БИСТРАНІВСЬКИЙ В.Ю., студент гр.ТП-41м
Керівник - доц., к.т.н. Мінкаковський В.М.
 
 27. Дослідження ефективності реальної моделі отримання холоду в бінарному холодильному циклі.
ВЛАДОВИЧ І.А., магістрант гр. ТП-41м
Керівник - доц., к.т.н. Барабаш П.О.
 
28. Вічний двигун другого роду (ВД-2).
ВЛАДОВИЧ І.А., магістрант гр. ТП-41м
Керівник - доц., к.т.н. Куделя П.П.
 
29. Про застосування поверхнево-активних речовин в теплообмінних апаратах.
ГАЛЬЧЕНКО І.В., магістрант гр. ТП-41м; ЗАТІРКА Н.О., магістрант гр. ТП-41м
Керівник - доц., к.т.н. Гавриш А.С.
 
30. До постулатів 2-го закону термодинаміки.
ГРИГОРЧУК М.С., магістрант гр. ТП-4
Керівник - доц., к.т.н. Куделя П.П.
 
31. Неізотермічна фільтрація у підземних проникних шарах.
ГРИГОРЧУК М.С., магістрант гр. ТП-41м
Керівник - доц., к.т.н. Фуртат І.Е.
 
32. Про деякі актуальні задачі підвищення надійності теплоенергетичного обладнання.
ЗАТІРКА Н.О., магістрант гр. ТП-41м; ГАЛЬЧЕНКО І.В.,  гр. ТП-41м
Керівник - доц., к.т.н. Гавриш А.С.
 
33. Газополуменеве обпалення алюмінієвих електролізерів.
НАВОЗЕНКО А.П., магістрант  гр. ТП-41м
Керівник - доц., к.т.н. Боженко М.Ф.
 
34. Ефективність теплонасосної системи кондиціювання повітря у закритому плавальному басейні в спекотний період року.
СЕРГІЄНКО І.В., студент гр. ТП-41м;
Керівники - проф., д.т.н. Безродний М.К., асист., к.т.н. Кутра Д.С.
 
35. Низькоексергетичні опалювальні системи.
ТКАЧЕНКО Н.П.,студент гр. ТП-41с
Керівник - доц., к.т.н. Куделя П.П.
 
36. Енерго-екологічні характеристики водогрійного котла КВГМ-10.
ФЕТІСЕНКО О.С., студент гр.ТП-41м
Керівник - д.т.н., проф.  Варламов Г.Б.
 
37. Моделювання руху пилогазового середовища в програмі SolidWorks.
ХРИСТЮК І.М., магістрант гр. ТП-41м
Керівник - доц., к.т.н. Хавін С.О.
 
38. Теплогідравлічна ефективність високотемпературного радіаційно-конвективного рекуператора з вторинними випромінювачами.
ДОВБНЯ Ю.О., магістрант гр. ТП-31м
Керівники - доц., к.т.н. Хавін С.О., н.с., к.т.н.  Воробйов М.В.
 
39. Експериментальне дослідження та розрахунок динаміки стиснення повітря при замерзанні води в трубі.
КОНДРАТЮК Р.О., магістрант гр. ТП-31м
Керівник - проф., д.т.н. Пуховий І.І.
 
40. Порівняльні характеристики систем опалення виробничих будівель.
НОВІЦЬКИЙ М.І., магістрант  гр. ТП-31м
Керівник - доц., к.т.н. Боженко М.Ф.
 
41. Теплообмін та гідродинаміка потоку з надкритичними параметрами при стаціонарному режмі.
ОЧЕРЕТНЮК  Р.В., магістрант гр. ТП-31м
Керівник - доц., к.т.н. Гавриш А.С.
 
42. Про побудову моделі тепловиділяючої збірки.
ОЧЕРЕТНЮК Р.В., магістрант гр. ТП-31м
Керівник - доц., к.т.н. Гавриш  А.С.
 
43. До питання дослідження процесу руху газо-повітряної суміші в топці котла.
ОЧЕРЕТНЮК Р.В., магістрант гр. ТП-31м
Керівник - доц., к.т.н. Камаєв Ю.М.
 
 44. Енергоекологічний аналіз експлуатації енергетичного об’єкту .
ПІДДУБНА А.О., магістрант гр. ТП-31м
Керівник - проф., д.т.н. Варламов Г.Б.
 
45. Порівняльні характеристики систем кондиціювання повітря.
СЕРЕДА Д.С., магістрант гр. ТП-31м
Керівник - доц., к.т.н. Боженко М.Ф.
 
46. Теплова електростанція на деревних відходах.
ЦЮЦЮРА Ю.В., магістрант гр. ТП-31м
Керівник - доц., к.т.н. Фуртат І.Е.
 
47. Ефективність теплонасосної системи вентиляції та підігріву води в критому плавальному басейні.
МОРОЩУК О.О., магістрант гр. ТП-31м
Керівник - проф., д.т.н.Безродний М.К.     
 


 

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко