Індивідуальні навчальні плани магістрантів гр. ТП-51м

Індивідуальні навчальні плани магістрантів гр. ТП-51м

2017 рік.

 

 

 

8.05060101 Теплоенергетика

Навчальна група ТП-51м

1

Горбунов Андрій Олександрович

Процес інтенсивного спалювання вугілля з використанням турбулізаторів в енергетичних котлах

доц.,к.т.н.

Хавін С.О.

2

Касянчук Станіслав Леонідович

Теплопостачання будинку з використанням водневого контактного теплогенератора

проф.,д.т.н. Варламов Г.Б.

3

Кияшко Дмитро Юрійович

Розробка технології виготовлення оребрених  льодяних труб та їх використання в теплообмінниках з переходом води в лід

проф.,д.т.н.

Пуховий І.І.

4

Кравчук Олександр Михайлович

Однофазна неізотермічна фільтрація в геотермальних системах

проф.,д.т.н.

Безродний М.К. (доц.,к.т.н.

Фуртат І.Е.)

5

Моргун Роман Валерійович

Контактний тепломасообмін в генераторі пароводяної суміші барботажного типу

 

доц.,к.т.н.

Назарова І.О.

6

Перевьорткіна Інна Янівна

Енергозбереження в опалювальних водогрійних котельнях систем централізованого та помірно-централізованого теплопостачання

доц.,к.т.н.

Боженко М.Ф.

7

Шевченко Олексій Миколайович

Особливості теплообміну із застосуванням наноречовин при конденсації

доц.,к.т.н.

Гавриш А.С.

8

Шумченко Владислав Віталійович

Розробка та дослідження генератора пароповітряної суміші барботажного типу для живлення двигунів внутрішнього згоряння

доц.,к.т.н.

Барабаш П.О.

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко