Варламов Геннадій Борисович

1

Посада, вчене звання, вчений ступінь: завідуючий кафедрою теоретичної та промислової теплотехніки, доктор технічних наук, професор.

Сторінка викладача (Intellect) 

Контактна адреса: м. Київ – 56, просп. Перемоги 37, корпус №5, кiмн. 429

e-mail:  varlamovgb@gmail.com 

Наукові інтереси: створення нових конструкцій та модернізація існуючих пальникових систем камер згоряння та котлів з покращеними техніко-економічними, екологічними та експлуатаційними показниками; розробка і реалізація на реальних об'єктах систем контролю технологічних параметрів, шкідливих викидів та оптимізації завантаження обладнання, впровадження комплексних заходів з енергоефективності та екологічної безпеки на теплоенергетичних об’єктах.

Детальніше...

Безродний Михайло Костянтинович

1Посада, вчене звання, вчений ступінь: доктор технічних наук, професор.

Сторінка викладача (Intellect)

Контактна адреса: м. Київ – 56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн.425

e-mail: m.bezrodny@kpi.ua

Наукові інтереси: спеціаліст в галузі теплообміну та гідродинаміки в паро- та газорідинних двофазових системах.

Детальніше...

Барабаш Петро Олексійович

1

Посада, вчене звання, вчений ступінь: кандидат технічних наук, доцент.

Сторінка викладача (Intellect)

Контактна адреса: м. Київ – 56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн.425

e-mail: barabash_tef@ukr.net

Наукові інтереси: cпеціаліст в галузі теплообміну при фазових перетвореннях. 

Детальніше...

Боженко Михайло Федорович

1Посада, вчене звання, вчений ступінь: кандидат технічних наук, доцент, керівник секції  проектно-конструкторської підготовки студентів на кафедрі ТПТ.

Сторінка викладача (Intellect) 

Контактна адреса: м. Київ – 56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн.522

e-mailbojenko41@gmail.com

Наукові інтереси: Теплові процеси в агрегатах кольорової металургії.

Детальніше...

Гавриш Андрій Сергійович

1Посада, вчене звання, вчений ступінь: кандидат технічних наук, доцент, керівник магістерського напрямку роботи кафедри ТПТ.

Сторінка викладача (Іntellect) 

Контактна адреса: м. Київ – 56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн. 414-5

e-mail: gavrish_andrew@ukr.net

Наукові інтереси: спеціаліст у галузі теплообміну при краплинній конденсації

Детальніше...

Голіяд Микола Никифорович

1Посада, вчене звання, вчений ступінь: старший викладач кафедри

Сторінка викладача (Іntellect) 

Контактна адреса: м. Київ – 56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн. 531

Наукові інтереси: спеціаліст в області контактного тепломасообміну в газо- і паро рідинних середовищах.

Детальніше...

Куделя Петро Петрович

1Посада, вчене звання, вчений ступінь: доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Сторінка викладача (Іntellect)

Контактна адреса: м. Київ – 56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн.425

e-mail: kud-petr@ukr.net

Наукові інтереси: спеціаліст у галузі прикладної термодинаміки.

Детальніше...

Пуховий Іван Іванович

1Посада, вчене звання, вчений ступіньдоктор технічних наук, професор.

Сторінка викладача (Іntellect)

Контактна адреса: м. Київ – 56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн. 516

e-mail: ivan@puh.com.ua

Наукові інтереси: спеціаліст в галузі використання відновлюваних джерел енергії (сонячної енергії для опалення, теплоти кристалізації води в системах опалення, вентиляції, використання теплових насосів).

Детальніше...

Притула Наталя Олександрівна

1Посада, вчене звання, вчений ступінь: кандидат технічних наук, асистент кафедри.

Сторінка викладача (Іntellect)

Контактна адреса: м. Київ – 56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн. 525

e-mail: npritula@ukr.net

Наукові інтереси: застосування теплонасосних технологій теплозабезпечення будівель з використанням теплоти довкілля.

Детальніше...

Романова Катерина Олександрівна

1Посада, вчене звання, вчений ступінь: кандидат технічних наук, старший викладач кафедри.

Сторінка викладача (Іntellect)

Контактна адреса: м. Київ – 56, вул. Політехнічна, 6, корпус №6 НТЦ «ЕКОТЕЗ».

e-mail: ekotez@ukr.net

Наукові інтереси: дослідження фактичних характеристик енергетичного обладнання, використання поновлюваних джерел енергії, застосування сучасних технологій і методів дослідження на об'єктах енергетичного профілю.

Детальніше...

Назарова Ірина Олександрівна

 Посада, вчене звання, вчений ступінь: доцент кафедри, кандидат       технічних наук.

  Сторінка викладача (Іntellect)

  Контактна адреса: м. Київ – 56 

  e-mailiren72naz@gmail.com

 Наукові інтереси: спеціаліст в галузі контактного тепломасообміну  та   процесів гідродинаміки в газорідинних системах.

Детальніше...

Соломаха Андрій Сергійович

1Посада, вчене звання, вчений ступінь: асистент кафедри, кандидат технічних наук.

Сторінка викладача (Іntellect)

Контактна адреса: м. Київ – 56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн. 533

e-mail: as_solomaha@ukr.net

Наукові інтереси: гідродинаміка та тепломасообмін в газо- і парорідинних середовищах.

Детальніше...

Фуртат Ірина Едуардівна

1Посада, вчене звання, вчений ступінь: доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Сторінка викладача (Іntellect)

Контактна адреса: м. Київ – 56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн.424

e-mail: i.e.furtat@gmail.com

Наукові інтереси: фахівець в області тепломасопереносу, зокрема, математичного моделювання процесів тепломасопереносу.

Детальніше...

Шовкалюк Юрій Васильович

1Посада, вчене звання, вчений ступінь: старший викладач кафедри

Сторінка викладача (Іntellect)

Контактна адреса: м. Київ – 56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн. 107

e-mailshovkalyuk@online.ua

Наукові інтереси: спеціаліст в області проектування теплоенергетичних об’єктів та екології.

Детальніше...

Босий Володимир Васильович

1Посада, вчене звання, вчений ступінь: кандидат технічних наук, доцент кафедри ТПТ.

Сторінка викладача (intellect)

Контактна адреса: м. Київ – 56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн.312

Наукові інтереси: спеціаліст в галузі теоретичних основ теплотехніки та учбово-методичної роботи

Детальніше...

Мінаковський Віктор Мирославович

  Посада, вчене звання, вчений ступінь: кандидат   технічних наук, доцент кафедри, старший науковий   співробітник

  Сторінка викладача (Іntellect) 

  Контактна адреса: м. Київ – 56, вул. Політехнічна, 6,     корпус №5, кiмн.512

 e-mail: minakovski_tef@ukr.net

 Наукові інтереси: cпеціаліст в галузі процесів сушіння.

Детальніше...

Камаєв Юрій Миколайович

1Посада, вчене звання, вчений ступінь: кандидат  технічних наук, доцент кафедри 

Сторінка викладача (Іntellect) 

Контактна адреса: м. Київ – 56, вул. Політехнічна, 6, корпус №6, НТЦ «ЕКОТЕЗ» 

e-mail: kamaev2004@ukr.net

Наукові інтереси: спеціаліст в області 3D-моделювання, дослідження теплових, аеродинамічних та складних процесів та установок за допомогою SolidWorks.

Детальніше...

Кутра Дмитро Сергійович


1Посада, вчене звання, вчений ступінь: 
кандидат  технічних наук, доцент кафедри.

Сторінка викладача (Іntellect)

Контактна адреса: м. Київ – 56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн. 525

e-mail: d.kutra@kpi.ua

Наукові інтереси: використання теплонасосних технологій в теплозабезпеченні промислових теплотехнологічних процесів, опаленні, кондиціюванні.

Детальніше...

Трокоз Ярослав Євгенович

1Посада, вчене звання, вчений ступінь: старший викладач кафедри.

  сторінка викладача (Intellect) 

Контактна адреса: м. Київ — 56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн.531

e-mail: yar_t@voliacable.com

Наукові інтереси: спеціаліст в області тепломасообміну при плівковій конденсації. 

Детальніше...

Хавін Сергій Олександрович

1Посада, вчене звання, вчений ступінь: доцент кафедри, кандидат  технічних наук

Сторінка викладача

Контактна адреса: м. Київ – 56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн. 904а

Наукові інтереси: спеціаліст в області двофазових потоків, теплообміну та енергозбереження на промислових підприємствах.

Детальніше...

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко