Гавриш Андрій Сергійович

1Посада, вчене звання, вчений ступінь: кандидат технічних наук, доцент, керівник магістерського напрямку роботи кафедри ТПТ.

Сторінка викладача (Іntellect) 

Контактна адреса: м. Київ – 56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн. 414-5

e-mail: gavrish_andrew@ukr.net

Наукові інтереси: спеціаліст у галузі теплообміну при краплинній конденсації

 

Біографія

Народився у 1964 році
 
1987 рік
– закінчив з відзнакою Київський політехнічний інститут за спеціальністю “Теплофізика”;
1987-1988 роки
– працював стажистом-дослідником Інституту технічної теплофізики Академії наук України;
1988-1991 роки
– навчався в аспірантурі КПI при кафедрі ТПТ;
з 1991 року
– працює на викладацькій роботі на кафедрі ТПТ;
1996 рік
– захистив дисертаційну роботу кандидата технічних наук;
1996-2004 роки
– керівник навчально-виховним напрямком роботи кафедри ТПТ;
з грудня 1998 року
– працює на посаді доцента кафедри ТПТ;
з 2001 року
– Відповідальний за магістерську підготовку фахівців кафедри ТПТ;
2001 рік
– отримав вчене звання доцента кафедри ТПТ.
з 2003 року
– Член Вченої ради теплоенергетичного факультету НТУУ“КПІ”;

Викладання курсів

В навчальній роботі спеціалізується в напрямку теоретичних основ теплотехніки. Веде курси лекцій “Тепломасообмін”, “Теплопередача”, “Технічна термодинаміка”, “Теплотехніка та гідравліка”, “Теплотехніка та гідро газодинаміка”.

Основні наукові праці

За станом на початок 2011 року має більше 100 наукових праць у тому числі 25 міжнародних, має більше 50 доповідей на науково-технічних конференціях, форумах та симпозіумах, 35 із яких - міжнародні.

Підготував комплекс із 16 методичних вказівок, які забезпечують курси “Тепломасообмін” та “Теплопередача” і відповідають створенню та розвитку нової лабораторної бази кафедри ТПТ.

Нагороди та премії

Диплом-Подяка Гавришу А.С. від Ректора НТУУ “КПІ” М.З. Згуровського за значний науковий, творчий внесок у підготовці майбутніх фахівців та збереження традицій НТУУ “КПІ” (Київ, 2010). Наказ №4-159 від 31.05.2010 р. Про заохочення співробітників університету: Оголосити подяку за успішну підготовку студентів переможців Всеукраїнського конкурсу магістерських робіт від НТУУ“КПІ”, який відбувся в жовтні-листопаді 2009р. в Дніпропетровську.

Диплом-Подяка Гавришу А.С. від Голови Солом`янської районної в місті Києві Державної адміністрації І.Сидорова за вагомий внесок у створення духовних і матеріальних цінностей та досягнення високої майстерності у професійній діяльності. Наказ №86 від 20.02.2007 р.

Подяка Гавришу А.С. від Ректора НТУУ “КПІ” М.З. Згуровського за наукове керівництво магістерською роботою магістранта Дейнеко А.І., яка отримала Диплом Переможця на Всеукраїнському конкурсі магістерських наукових випускних робіт 20 травня 2005 року в м. Дніпропетровську в Національній металургійній академії України. Наказ №1-99 від 24.06.2005 р.

Переможець Другої (1998р.), Четвертої (2006р.) та П`ятої (2010р.) Російських національних конференцій із теплообміну по секції Випаровування та конденсація.

Нагороджений Дипломами першого (2006р.) та другого (2004р.) ступенів Лауреата конкурсу на кращу магістерську дипломну роботу НТУУ“КПІ” за наукове керівництво.

Основні наукові досягнення

Наукове керівництво магістрантом Рачинським Артуром Юрійовичем, роботи якого нагороджені Дипломами першого ступеня IХ Всеукраїнського конкурсу „Молодь – енергетиці України – 2010: Відкритий конкурс молодих енергетиків та вчених” в номінації “Теплова енергетика”, третього ступеня VIII Всеукраїнського конкурсу „Молодь – енергетиці України – 2009: Відкритий конкурс молодих енергетиків та вчених” в номінації “Теплова енергетика” та Дипломом Пятой Российской национальной конференции по теплообмену (25-29 октября 2010г.).

Наукове керівництво магістрантом Шельмуком Юрієм Миколайовичем, робота якого нагороджена Дипломом Переможця за участь у Всеукраїнському конкурсі випускних магістерських робіт за напрямом “Металургія”, що відбувся у м. Дніпропетровську в Національній металургійній академії України 20 листопада 2009року.

Наукове керівництво магістрантами Сайчуком Андрієм Анатолійовичем та Коваленком Анатолієм Володимировичем, роботи яких нагороджені Дипломами Міжнародної науково-практичної конференції „Екологічні проблеми природокористування та ефективне енергозбереження”, КНУБА, м. Київ, 27-29 квітня 2010 р. та The 4-th All-Ukrainian annual students` conference “Innovations in science and technology”, Kyiv, March 19, 2010.

Наукове керівництво магістрантом Рейдою Олександром Володимировичем, роботи якого нагороджені Дипломом першого ступеня лауреата конкурсу на кращу магістерську атестаційну роботу НТУУ“КПІ” 02.11 2006 р. та Дипломом Четвертой Российской национальной конференции по теплообмену, 23-27 октября 2006 г., г. Москва.

Наукове керівництво магістрантом Дейнеко Андрієм Івановичем, роботи якого нагороджені Дипломом другого ступеня лауреата конкурсу на кращу магістерську атестаційну роботу НТУУ“КПІ” 21.10 2004 р. та Дипломом переможця за участь у Всеукраїнському конкурсі випускних магістерських робіт за напрямом “Металургія”, що відбувся у м. Дніпропетровську в Національній металургійній академії України 20 травня 2005 року.

Виконував також наукові дослідження теплообміну при інших фазових перетвореннях. Диплом був присвячений теплообміну при плівковому кипінні на мікро поверхнях.

Працює з групами студентів теплоенергетичного факультету різних спеціальностей усіх форм навчання. Куратор академічної групи кафедри ТПТ, науково-технічного товариства студентів та аспірантів теплоенергетичного факультету. Неодноразово очолював громадські роботи студентів кафедри та студентів теплоенергетичного факультету.

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко