Мінаковський Віктор Мирославович

1Посада, вчене звання, вчений ступінь: кандидат  технічних наук, доцент кафедри, старший науковий співробітник

Сторінка викладача (Іntellect) 

Контактна адреса: м. Київ – 56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн.512

e-mail: minakovski_tef@ukr.net

Наукові інтереси: cпеціаліст в галузі процесів сушіння.

Біографія

Народився у
з 1957 по 1961
1940 році
– слюсар, котельник Київського судноремонтного і суднобудівного заводів;
1964 рік
– закiнчив Київський полiтехнiчний iнститут за спецiальнiстю «Промислова теплоенергетика», працює в КПІ;
1966-1969 роки
– навчався в аспірантурі КПІ при кафедрі теоретичної та промислової теплотехніки, працював науковим співробітником;
1975 рік
– захистив кандидатську дисертацію, яка була присвячена дослідженню високочастотної діелектричної сушки картону та паперу в полі трубчастих електродів – одному з небагатьох проведених на той час в СРСР.;
у 1979 році
– отримав диплом старшого наукового співробітника за спеціальністю 05.14.05 «Теоретичні основи теплотехніки », обраний на посаду асистента кафедри теоретичної та промислової тепло-техніки;
з 1981 року
– обраний на посаду доцента кафедри ТПТ, яку обіймає дотепер.

Викладання курсів

Як викладач спеціалізувався в теоретичних основах теплотехніки і промисловій теплотехніці, зокрема викладаючи такі дисципліни: «Теплотехніка», «Технічна термодинаміка та теплопередача», «Тепло-массообмін», «Сушильні установки», «Теплотехнологічні процеси та установки».

Основні наукові праці

За результатами викладацької та наукової роботи опублікував в співавторстві і одноосібно більше 60 друкованих праць, серед яких 7 навчальних посібників та монографій, 9 методичних розробок, 4 галузеві стандарти вищої освіти, зроблено 6 винаходів (три способи та три апарати) . За результатами досліджень зроблено 6 винаходів (три способи і три апарати), тощо.

Нагороди та премії

Нагороджений вищою галузевою нагородою  Міністерства  освіти і науки  України нагрудним знаком «Петро Могила», ювілейними медалями.

Основні наукові досягнення

Проводив дослідження високочастотної діелектричної сушки листових та рулонних матеріалів зокрема кожі та покриттів на кожі для взуття.

Був керівником авторського колективу і співавтором “Освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за професійним спрямуванням “Енергетика”, яка є з 1994р. була нормативним документом Міністерства освіти і діяла до введення в 2005р. нових галузевих стандартів вищої освіти, у  розробці яких брав безпосередню участь як автор і співавтор. Виконує всі види педагогічного навантаження, вчений секретар кафедри, відповідає за навчально- методичний напрямок роботи кафедри.

Виконує обов`язки вченого секретаря Комісії з енергетики Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України, входить до Робочої групи Міносвіти України з розробки нових галузевих стандартів вищої освіти, є членом Експертної ради з навчальних видань НТУУ «КПІ», членом методичної  комісії  ТЕФ.

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко