Куделя Петро Петрович

1Посада, вчене звання, вчений ступінь: доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Сторінка викладача (Іntellect)

Контактна адреса: м. Київ – 56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн.425

e-mail: kud-petr@ukr.net

Наукові інтереси: спеціаліст у галузі прикладної термодинаміки.

 

Біографія

у 1938 році
– народився;
1960 рік
– закiнчив Київський полiтехнiчний iнститут за спецiальнiстю «Промислова теплоенергетика»;
1982 рік
–  захистив кандидатську дисертацію, яка присвячена теплообміну при кипінні рідини в полі відцентрових сил.
1960-1964 роки
– працював старшим лаборантом, інженером, старшим інженером кафедри теоретичної та промислової теплотехніки КПІ;
1964-1978 роки
– асистент, потім старший викладач;
з 1983 року
–доцент кафедри ТПТ;

Викладання курсів

Підготував і читав курси лекцій з загальної теплотехніки, енергоустановок електростанцій, теплофікації і теплових мереж, термодинаміки і теплопередачі. Проводив практичні і лабораторні заняття з цих дисциплін, а також з курсів промислових печей, газопостачання, вторинних енергоресурсів. В даний час – провідний доцент з курсу технічної термодинаміки.

Основні наукові праці

Опублікував більше 80 наукових праць, в тому числі 4 винаходи.

По учбово-методичній роботі опублікував біля 20 методичних розробок.

Нагороди та премії

Нагороджений знаком вищої школи за відмінні успіхи в роботі.

Основні наукові досягнення

Напрямки наукових досліджень: газоспалювальні пристрої для газових турбін, газозапилені потоки в пристроях доменних печей, теплообмін киплячих рідин в обертових каналах електрогенераторів, безканальні теплопроводи теплових мереж. 
Здійснював керівництво курсовим проектуванням, виробничою практикою та науково-дослідною роботою студентів

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко