Притула Наталя Олександрівна

1Посада, вчене звання, вчений ступінь: кандидат технічних наук, асистент кафедри.

Сторінка викладача (Іntellect)

Контактна адреса: м. Київ – 56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн. 525

e-mail: npritula@ukr.net

Наукові інтереси: застосування теплонасосних технологій теплозабезпечення будівель з використанням теплоти довкілля.

 

Біографія

Народилася у

1988 році;

2005-2011 роки

– навчалась  на стаціонарному відділенні теплоенергетичного факультету Національного технічного університету України «КПІ» за спеціальністю «Теплоенергетика»;

2011-2014 роки

– навчалась на стаціонарному відділенні в аспірантурі НТУУ «КПІ» (науковий керівник д.т.н., проф. Безродний М.К.);

2014 рік

– захистила кандидатську дисертацію на тему «Термодинамічна ефективність теплонасосних схем теплозабезпечення будівель з використанням теплоти довкілля»;

з 2014 року

– штатний асистент кафедри теоретичної та промислової теплотехніки НТУУ «КПІ».

Викладання курсів

Учбовий процес проводить з таких дисциплін: “Використання вторинних енергоресурсів”,  “Технічна термодинаміка”.

Основні наукові праці

Опублікувала 21 наукову працю (в тому числі співавтор 1 монографії).

 1. Безродний М.К. Енергетична ефективність теплонасосних схем теплопостачання [Текст]: моногр. / М. К. Безродний, Н. О. Притула. – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – 208 с.
 2. Безродний М.К. Про оптимальну роботу теплового насоса в низькотемпературних системах опалення з використанням теплоти зовнішнього повітря / М. К. Безродний, Н. О. Притула // Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика. –Вип.3. Дніпропетровськ. – 2011. – С. 26–33.
 3. Безродний М.К. Енергетична ефективність комбінованої теплонасосної системи низькотемпературного водяного опалення і вентиляції / М. К. Безродний, Н. О. Притула // Наукові вісті  НТУУ «КПІ». – 2011. – № 1. – С.  19–25.
 4. Безродный М. К. Энергетическая эффективность теплонасосно-рекуператорной системы низкотемпературного водяного отопления и вентиляции / М. К. Безродный, Н. А. Притула //  Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2011. – № 5. – С. 11–17.
 5. Безродний М.К. Про умови оптимальної роботи теплового насоса в низькотемпературних системах опалення з використанням теплоти природної води /М. К. Безродний, Н. О. Притула // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2011. – № 2. – С. 11–17.
 6. Безродний М.К. Оптимальна робота теплового насоса в низькотемпературних системах опалення з використанням теплоти ґрунту / М. К. Безродний, Н. О. Притула // Наукові  вісті НТУУ «КПІ». – 2012. – № 1. – С. 7–12.
 7. Безродний М.К. Оптимальні характеристики ґрунтових теплообмінників для  теплонасосних  систем  теплопостачання / М. К. Безродний, Н. О. Притула // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2012. – № 2. – С. 24–29.
 8. Bezrodny М. К. Thermodynamic efficiency of water heating and ventilation heat pump scheme using the heat of ventilation and ambient air / M. K. Bezrodny, N. A. Prtula // «Innovations and Technologies News». – 2012. – № 4 (17). – Р. 13–22.
 9. Безродный М.К. Термодинамическая эффективность теплонасосних схем низкотемпературного отопления с использованием солнечной энергии / М. К. Безродный, Н. А. Притула // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2013. – № 1. – С. 5–12.
 10. Безродний М.К. Термодинамічна ефективність теплонасосних схем теплопостачання / М. К. Безродний, Н. О. Притула // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2013. – № 3. – С. 39–45.
 11. Безродный М.К. Энергетическая эффективность комбинированной теплонасосной системы отопления с использованием солнечной энергии и теплоты грун­та / М. К. Безродный, Н. А. Притула // Промышленная теплотехника. – 2013. – № 4. – С. 72–81.
 12. Безродный М.К. Об оптимальных условиях работы теплонасосных систем отопления при использовании возобновляемых источников теплоты / М. К. Безродный, Н.  А.  Притула  // Вісник НТУ  «ХПІ». – 2013. – № 13 (987). – С. 94–103.
 13. Безродний М. К. Термодинамічна ефективність повітря-водяних теплонасосних  схем опалення та вентиляції / М. К. Безродний, Н. О. Притула // Промышленная теплотехника. – 2013. – № 5. – С. 35–44.
 14. Безродний М. К. Ефективність теплонасосних систем опалення з використанням теплоти попередньо підігрітого атмосферного повітря / М. К. Безродний,    Н. О. Притула // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2013. – № 5/8 (65). – С. 24–28.
 15. Безродний М. К. Термодинамічна ефективність теплонасосної  схеми опалення з використанням теплоти відхідних газів котлів / М. К. Безродний, Н. О. Притула // Промышленная теплотехника. – 2014. – № 1. – С. 59–67. 
 16. Безродний М. К.  Термодинамічна  ефективність теплонасосних систем низькотемпературного опалення з використанням теплоти зовнішнього повітря / М. К. Безродний, Н. О. Притула // Гідродинаміка та тепломасообмін у теплоспоживаючому обладнанні промислових підприємств : зб. тез доп.  IX Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів, магістрантів та студентів [«Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики»] (Київ, Україна, 18–22 квітня, 2011) – К. : НТУУ «КПІ», 2011. – С. 256.
 17. Безродний М.К. Оптимальна робота теплового насоса в низькотемпературних системах опалення з використанням теплоти природної води / М.К. Безродний, Н.О. Притула // Гідродинаміка та тепломасообмін у теплоспоживаючому обладнанні промислових підприємств : зб. тез доп. X Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів, магістрантів та студентів [«Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики»] (Київ, Україна, 16–20 квітня, 2012) – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – С. 148.
 18. Безродний М. К. Оптимальна робота теплового насоса в низькотемпературних системах опалення з використанням теплоти довкілля  / М. К. Безродний, Н. О. Притула // Промышленная теплотехника. – 2012. – № 7. – С. 18–19.
 19. Безродний М.К. Термодинамічна ефективність теплонасосних схем теплопостачання / М. К. Безродний, Н. О. Притула // Гідродинаміка та тепломасообмін у теплоспоживаючому обладнанні промислових підприємств : зб. тез доп.  XІ Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів, магістрантів та студентів [«Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики»] (Київ, Україна, 16–19 квітня, 2013) – К. : НТУУ «КПІ», 2013. – С. 108.
 20. Безродний М. К. Умови ефективного використання відновлювальних джерел енергії в теплонасосних системах опалення / М. К. Безродний, Н. О. Притула // Загальні проблеми. Комбіновані системи і системи акумулювання енергії ВДЕ : зб. тез доп. XІV  Міжнар. наук.-практ. конф. [«Відновлювана енергетика XXI століття»] (АР Крим, Україна, 16–20 вересня, 2013) – К. : ТОВ «Видавництво Вікторія», 2013. – С. 180–183.
 21. Безродний М.К. Термодинамічна ефективність теплонасосних схем теплопостачання з використанням теплоти відхідних газів котлів / М. К. Безродний,    Н. О. Притула // Гідродинаміка та тепломасообмін у теплоспоживаючому обладнанні промислових підприємств: зб. тез доп. XIІ Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів, магістрантів та студентів [«Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики»] (Київ, Україна, 22–25 квітня, 2014) – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – С. 115.
гис-технологии
ткани для вышивания