Притула Наталя Олександрівна

1Посада, вчене звання, вчений ступінь: кандидат технічних наук, асистент кафедри.

Сторінка викладача (Іntellect)

Контактна адреса: м. Київ – 56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн. 525

e-mail: npritula@ukr.net

Наукові інтереси: застосування теплонасосних технологій теплозабезпечення будівель з використанням теплоти довкілля.

 

Біографія

Народилася у

1988 році;

2005-2011 роки

– навчалась  на стаціонарному відділенні теплоенергетичного факультету Національного технічного університету України «КПІ» за спеціальністю «Теплоенергетика»;

2011-2014 роки

– навчалась на стаціонарному відділенні в аспірантурі НТУУ «КПІ» (науковий керівник д.т.н., проф. Безродний М.К.);

2014 рік

– захистила кандидатську дисертацію на тему «Термодинамічна ефективність теплонасосних схем теплозабезпечення будівель з використанням теплоти довкілля»;

з 2014 року

– штатний асистент кафедри теоретичної та промислової теплотехніки НТУУ «КПІ».

Викладання курсів

Учбовий процес проводить з таких дисциплін: “Використання вторинних енергоресурсів”,  “Технічна термодинаміка”.

Список наукових праць

гис-технологии
ткани для вышивания