Романова Катерина Олександрівна

1Посада, вчене звання, вчений ступінь: старший викладач кафедри.

Сторінка викладача (Іntellect)

Контактна адреса: м. Київ – 56, вул. Політехнічна, 6, корпус №6 НТЦ «ЕКОТЕЗ».

e-mail: ekotez@ukr.net

Наукові інтереси: дослідження фактичних характеристик енергетичного обладнання, використання поновлюваних джерел енергії, застосування сучасних технологій і методів дослідження на об'єктах енергетичного профілю.

Біографія

Народилась у1987 році

 

1995-2004 роки

– навчалась у математичному ліцеї «Лідер», гуманітарній школі та закінчила Технічний  ліцей  НТУУ «КПІ»;

2004-2010 роки

– навчалась  на стаціонарному відділенні теплоенергетичного факультету Національного технічного університету України «КПІ» за спеціальністю «Теплоенергетика»;

2008 рік

– отримала диплом бакалавра з відзнакою та здобула кваліфікацію бакалавра енергетики;

з 2009 року

– працює у науково-технічному центрі «Екотехнології та технології енергозбереження»;

2010 рік

– захистивши магістерську дисертацію на тему «Використання теплоти кристалізації води для тепло-та холодопостачання житлового будинку», отримала диплом магістра з відзнакою та здобула кваліфікацію інженера-дослідника;

-//-

– вступила до стаціонарного відділення аспірантури НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»;

-//-

– обрана на посаду асистента кафедри теоретичної та промислової теплотехніки  теплоенергетичного факультету

 

Викладання курсів

Проводить лабораторні та практичні  заняття, комп`ютерні практикуми для дисциплін «Математичне моделювання систем та процесів» та «Інформаційні комп`ютерні технології» для 5-их та 6-их курсів, «Основи інформаційних технологій»  для 1-ого курсу та для дисципліни «Математичне моделювання та оптимізація процесів та пристроїв тепломасообміну» на 5-ому курсі.

Основні наукові праці

За напрямком  наукових досліджень у співавторстві  опубліковано 6 доповідей та тез на міжнародних науково-практичних конференціях,  отримано 2 патенти, видано 3 методичні вказівки та отримано 7 свідоцтв про надання грифа електронному навчальному виданню.

Нагороди та премії

Диплом лауреата I-ступеня VIII Всеукраїнського конкурсу “Молодь – енергетиці України – 2009: відкритий конкурс молодих вчених та спеціалістів”  у номінації “Відновлювальні джерела енергії”, сертифікат Асоціації SolidWorks.

Основні наукові досягнення

Займається науковою роботою у науково-технічному центрі «Екотехнології та технології енергозбереження»; за темою дисертації на здобуття кандидата технічних наук виконує науково-дослідну роботу; займається ознайомленням  та підвищенням рівня професійної та фахової підготовки студентів теплоенергетичних спеціальностей НТУУ «КПІ» та студентів ВНЗ України, а також спеціалістів енергетичного рівня з сучасним екологічно безпечним, високоефективним і діючим обладнанням, спеціально модернізованим для проведення лабораторних робіт, випробувань та наукових досліджень з відновлюваних джерел енергії у науково-навчальному центрі «КПІ-БОШ» НТУУ «КПІ».

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко