Назарова Ірина Олександрівна

1Посада, вчене звання, вчений ступінь: доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Сторінка викладача

Контактна адреса: м. Київ – 56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн. 525

e-mailiren72naz@gmail.com

Наукові інтереси: спеціаліст в галузі контактного тепломасообміну  та процесів гідродинаміки в газорідинних системах.

Біографія

у 2001 році - закінчила Національний технічний університет України «КПІ» за спеціальністю «Теплоенергетика»;

03.2001 р.-11.2001 р. - працювала інженером в Науково-дослідному інституті санітарної техніки;

2001-2004 роки - навчалась в аспірантурі НТУУ «КПІ»;

2004-2010 роки – працювала на посаді асистента кафедри теоретичної та промислової теплотехніки;

у 2006 році – захистила кандидатську дисертацію, присвячену контактному тепломасообміну при конденсації пари з парогазової суміші на плівці рідини в умовах висхідної супутної течії;

з 2010 року – працює на посаді старшого викладача кафедри теоретичної та промислової теплотехніки.

Викладання курсів

«Теплотехнологічні процеси та установки» (1 кредитний модуль), «Проектування теплоенергетичних установок», практичні  та лабораторні заняття з курсів «Технічна термодинаміка», «Тепломасообмін», «Основи наукових досліджень»

Основні наукові праці

Автор 20 наукових і методичних робіт (статті, методичні вказівки, тези доповідей та патенти).

Основні наукові досягнення

Захист кандидатської дисертації в 2006 р.

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко