Соломаха Андрій Сергійович

1Посада, вчене звання, вчений ступінь: асистент кафедри, кандидат технічних наук.

Сторінка викладача (Іntellect)

Контактна адреса: м. Київ – 56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн. 533

e-mail: as_solomaha@ukr.net

Наукові інтереси: гідродинаміка та тепломасообмін в газо- і парорідинних середовищах.

 

Біографія

Народився

- 1986 рік, м.Миргород, Полтавської області;

2003 рік

– закінчив з відзнакою ЗОШ №5 м.Миргорода, Полтавської області;

2003-2009 роки

– навчався на стаціонарному відділенні теплоенергетичного факультету Національного технічного університету України «КПІ» за спеціальністю «Теплоенергетика»;

2008-2013 роки

- працював  інженером та молодшим науковим співробітником на кафедрі ТПТ;

2008-2012 роки

– працював за сумісництвом на посадах інженера та провідного інженера в ДП «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні;

2009-2012 роки

– навчався на стаціонарному відділенні в аспірантурі НТУУ «КПІ» (керівник проф. Дикий М.О.);

2013-2014 роки

- працює за сумісництвом на посаді інженера в ТОВ «Лаб і Фарма Інжиніринг»;

з 2013 року

- працює на посаді асистента кафедри теоретичної та промислової теплотехніки;

2014 рік

– захистив дисертаційну роботу кандидата технічних наук на тему «Гідродинаміка та тепломасообмін при адіабатному скипанні струменя води».

Викладання курсів: Технічна термодинаміка, Математичне моделювання систем та процесів, Інтегровані комп`ютерні технології.

Основні наукові праці: 21 публікація в наукових журналах та збірниках, 4 патенти України на корисну модель.

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко