Трокоз Ярослав Євгенович

1Посада, вчене звання, вчений ступінь: старший викладач кафедри.

  сторінка викладача (Intellect) 

Контактна адреса: м. Київ — 56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн.531

e-mail: yar_t@voliacable.com

Наукові інтереси: спеціаліст в області тепломасообміну при плівковій конденсації. 

Біографія

Народився у 1951 році

1974 рік      - закінчив з відзнакою Київський полiтехнiчний  інститут за спеціальністю «Промислова теплоенергетика»;
1974-1979 роки — працював на кафедрі теоретичної та промислової теплотехніки на посаді завідуючого лабораторією теоретичних основ теплотехніки де під його керівництвом була створена матеріально–технічна база лабораторії
з 1979 року — навчався на очному відділенні аспірантури КПІ;
з 1982 руку — працював на кафедрі ТПТ на посаді наукового співробітника науково –дослідного відділу термічної дистиляції та інтенсифікації теплообміну;
1995-2002 роки — працював у в лабораторії  тепло-i масообміну апаратів та установок;
з 2002 року — старший викладач кафедри ТПТ.

Викладання курсів

Викладає курс «Технічна термодинаміка» та курс «Проектування теплоенергетичних установок», відповідальний за учбово-технологічний напрямок кафедри.

Основні наукові праці

Автор більше 50 наукових робіт в вітчизняних та іноземних науково-технічних виданнях (Болгарія, Китай, Німеччина, Південна Корея, Індонезія, США). Має 8 винаходів. Результати своїх досліджень доповідав на вітчизняних та міжнародних конференціях (Польща, Чехословаччина, Болгарія, Німеччина, США та інші).

Основні наукові досягнення

Відповідальний виконавець важливих науково-дослідних робіт, пов`язаних з дослідженням процесів конденсації та кипіння і розробкою ефективного теплообмінного устаткування, що було впроваджено в різних галузях промисловості. Розроблений за його участі плівковий панельний випарник, серійно виготовляється Коростенським ОАО "ХІММАШ".

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко