Фуртат Ірина Едуардівна

1Посада, вчене звання, вчений ступінь: доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Сторінка викладача (Іntellect)

Контактна адреса: м. Київ – 56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн.424

e-mail: i.e.furtat@gmail.com

Наукові інтереси: фахівець в області тепломасопереносу, зокрема, математичного моделювання процесів тепломасопереносу.

 

Біографія

Народилась у 1958 році
 
у 1981 році
– закінчила відзнакою КПІ у 1981 р. за спеціальністю «Теплофізика»;
1981-1995 роки
– працювала в Інституті проблем моделювання НАН України інженером, молодшим науковим співробітником, науковим співробітником, старшим науковим співробітником.;
у 1992 році
– захистила кандидатську дисертацію, присвячену математичному моделюванню процесів тепломасопереносу в підземних проникних середовищах;
1995-1997 роки
– працювала асистентом Київського національного університету будівництва та архітектури;
1997-2005 роки
– працювала доцентом Київського національного університету будівництва та архітектури;
з 2005 р
– працює доцентом кафедри ТПТ.

Викладання курсів

«Системи виробництва та розподілу енергоносіїв (Газопостачання)», «Технічна термодинаміка», «Тепломасообмін», «Спецпитання тепломасообміну», «Теплотехнологічні процеси та установки» (1 кредитний модуль).

Основні наукові праці

Автор 112 наукових і методичних робіт (статті, методичні вказівки, тези доповідей та патентів).

Основні наукові досягнення

Захист кандидатської дисертації в 1992р.

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко