Хавін Сергій Олександрович

1Посада, вчене звання, вчений ступінь: доцент кафедри, кандидат  технічних наук

Сторінка викладача

Контактна адреса: м. Київ – 56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн. 904а

Наукові інтереси: спеціаліст в області двофазових потоків, теплообміну та енергозбереження на промислових підприємствах.

 

Біографія

Народився у

1955 році;

1972 рік

– почав працювати в КПІ на посаді лаборанта ПГ та ІТФ;

1972-1979 рік

– навчався в Київському полiтехнiчному iнституті і закінчив з відзнакою за спецiальнiстю «Промислова теплоенергетика»;

1980-1983 роки

– навчався в очній аспірантурі КПІ при кафедрі теоретичної та промислової теплотехніки;

1979-1993 роки

–  послідовно займав посади інженера, молодшого, наукового та старшого наукового співробітника;

1988 рік

– захистив кандидатську дисертацію, в якій досліджено вплив на теплогідравлічні характеристики двофазного потоку (гідравлічний опір та паровміст) режимних параметрів роботи двофазових термосифонів;

У 1992 році

– перевели на посаду асистента кафедри ТПТ;

у 1993 році

– був обраний за конкурсом на посаду асистента;

з 1998 року

– доцент кафедри ТПТ.

Викладання курсів

Учбовий процес проводить з таких дісциплін: “Технічна термодинаміка”, “Основи екології” та “Основи наукових досліджень”. Керує виконанням атестаційної роботи бакалавра та проведенням виробничої практики студентів. Одним з перших почав використовувати в учбовому процесі ПЕОМ.

Основні наукові праці

Опублікував 35 наукових праць (в тому числі 4 винаходи та 10 методичних вказівок).

Нагороди та премії

Має дипломом другого ступеня на конкурсі дипломних проектів МІНВУЗУ  УРСР  за  1979/80 учбовий рік.

Основні наукові досягнення

За результатами досліджень в дисертаційній роботі розроблена програма розрахунку оптимальних геометричних характеристик двофазових термосифонів з внутрішнім кільцевим каналом. Має досвід розробки та впровадження теплоутилізаторів відхідних промислових газів на базі двофазових термосифонів, а також використання сучасних високоефективних  розробок теплового обладнання.

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко