Варламов Геннадій Борисович

1

Посада, вчене звання, вчений ступінь: завідуючий кафедрою теоретичної та промислової теплотехніки, доктор технічних наук, професор.

Сторінка викладача (Intellect) 

Контактна адреса: м. Київ – 56, просп. Перемоги 37, корпус №5, кiмн. 429

e-mail: varlamov@kpi.ua

Наукові інтереси: створення нових конструкцій та модернізація існуючих пальникових систем камер згоряння та котлів з покращеними техніко-економічними, екологічними та експлуатаційними показниками; розробка і реалізація на реальних об'єктах систем контролю технологічних параметрів, шкідливих викидів та оптимізації завантаження обладнання, впровадження комплексних заходів з енергоефективності та екологічної безпеки на теплоенергетичних об’єктах.

 

 

 

 

 

Біографія

Народився у 1956 році
 
у 1982 році
– закінчив з відзнакою Київський політехнічний інститут за спеціальністю “Промислова теплоенергетика”, та залишився працювати в КПІ, початок роботи в КПІ;
1984-1987 роки
– навчання в аспірантурі КПІ;
1988 рік
– захистив  кандидатську дисертацію;
з 1989 року
– заступник декана з навчально-виховної та навчальної роботи;
з 1992 року
– доцент кафедри ТПТ;
2001-2003 роки
– заступника проректора;
2003-2014 роки
– проректор НТУУ «КПІ» з науково-педагогічної роботи;
2007 рік
– захист дисертації доктора технічних наук;
2008 рік
з 2014 року
– здобув звання професора кафедри теоретичної та промислової теплотехніки.
– завідуючий кафедрою теоретичної та промислової теплотехніки
 
Викладання курсів

В навчальній роботі спеціалізується на курсах, пов’язаних з моделюванням теплових процесів та установок. Читає лекції та проводить заняття з дисциплін: “Технічна термодинаміка”, “Теоретичні основи теплотехніки”, “Математичне моделювання систем та процесів”, “Тепломасообмінні процеси, установки та їх моделі”, “Математичне моделювання та оптимізація процесів та пристроїв тепломасообміну”, керує виконанням студентами атестаційної роботи бакалавра.

Основні наукові праці

Опублікував понад 130 наукових та науково-методичних праць, в тому числі 7 патентів, видано у співавторстві два підручники з грифом Міністерства освіти і науки України: «Теплоенергетичні установки та екологічні аспекти виробництва енергії» (2003 р.) (Перша премія і Диплом НТУУ „КПІ”), «Теплоенергетика та екологія» (2008 р.)  та шість навчальних посібників, три з яких англійською мовою.

Нагороди та премії

Почесна грамота  Міністерства палива і енергетики України – 2001р., Подяка Київського міського голови – 2006 р., Заслужений діяч науки і техніки України – 2006 р.,  Подяка Міністра освіти і науки України – 2007 р., Почесний енергетик України – 2007 р., Заслужений енергетик СНД – 2009 р.

Основні наукові досягнення

Варламов Г.Б. є співавтором концепції Державної цільової програми з забезпечення екологічної безпеки об’єктів теплоенергетики, розробленої за замовленням Міністерства палива і енергетики України у 2006 р.

За участю Варламова Г.Б. у НТУУ «КПІ» були створені науково-дослідний відділ «Комп’ютерні технології в енергетиці» (1992 р.) та науково-технічний центр «Екотехнологіі та технології  енергозбереження» (2004 р.), які він очолює.

Варламов Г.Б. є співавтором ідеї та членом редакційної колегії багатотомного видання «Енергетика: історія, сучасність і майбутнє», чотири томи якого видано у 2005-2010 рр.

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко