Барабаш Петро Олексійович

1

Посада, вчене звання, вчений ступінь: кандидат технічних наук, доцент.

Сторінка викладача (Intellect)

Контактна адреса: м. Київ – 56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн.425

e-mail: barabash_tef@ukr.net

Наукові інтереси: cпеціаліст в галузі теплообміну при фазових перетвореннях. 

 

 

 

Біографія

Народився у 1947 році
 
1965-1971 роки
– навчання в КПІ на теплоенергетичному факультеті
1971 рік
– закінчив теплоенергетичний факультет КПІ; інженер ІТТФ АН УРСР;
1971-1974 роки
– аспірант КПІ, кафедра ТПТ;
1974-1989 роки
– старший науковий співробітник КПІ, кафедра ТПТ;
1975 рік
– захистив дисертаційну роботу кандидата технічних наук на тему «Дослідження теплообміну і деяких питань гідродинаміки при пароутворенні в плівці на подовжньо оребреній поверхні»;
1982 рік
– присвоєно вчене звання «Старший науковий співробітник» за спеціальністю «Теоретичні основи теплотехніки»;
1989-1994 роки
– зав. НДЛ проблем водних розчинів КПІ, кафедра ТПТ;
1995-2001 роки
– науковий керівник НДЛ «Тепломасообмінні процеси і установки» КПІ, кафедра ТПТ;
з 2001 року
– працює доцентом кафедри ТПТ.

 

Викладання курсів

Викладає курси «Гідрогазодинаміка»,  «Теплові мережі» та «Проектування теплоенергетичних установок».

Основні наукові праці

Автор 168 наукових робіт, у тому числі 65 авторських свідоцтв і патентів.

Нагороди та премії

В 1988 році присуджена Державна премія УСРС в галузі науки і техніки.

Нагороджений медаллю «В пам’ять 1500-річчя Києва» (1980 р.) Нагороджений нагрудним значком Міністерства енергетики України «Відмінник енергетики України» (2007 р.).

Основні наукові досягнення

Розроблено та досліджено ряд оригінальних тепломасообмінних апаратів для систем життєзабезпечення пілотованих космічних об’єктів.

                                                                              НТУУ КПІ      ТЕФ      Розклад       Бібліотека      Електронний Кампус      Вебкамери       Радіо КПІ       Студмістечко